Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. marraskuuta 2013

Kohti uutta maatalous- ja elintarviketuotteita koskevaa eurooppalaista tiedotus- ja menekinedistämispolitiikkaa

Euroopan komissio teki tänään ehdotuksen eurooppalaisia maatalous- ja elintarviketuotteita koskevan tiedotus- ja menekinedistämispolitiikan uudistuksesta. Uudesta menekinedistämispolitiikasta on tarkoitus tehdä tehokas markkinoiden valloitusväline. Sen määrärahoja lisätään ja osa siihen liittyvistä hallinnointitehtävistä siirretään toimeenpanovirastolle. Menekinedistämisen iskulauseena on "Enjoy, it's from Europe" (Maukasta Euroopasta). Pyrkimyksenä on auttaa elinkeinonharjoittajia pääsemään kansainvälisille markkinoille ja antaa kuluttajille enemmän tietoa niistä ponnisteluista, joita tuotteiden laadun takaamiseksi tarvitaan. Toimet perustuvat Euroopan tasolla määriteltyyn strategiaan.

"Nykykuluttajat kiinnittävät entistä enemmän elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun sekä tuotantomenetelmien kestävyyteen. Eurooppalaisilla viljelijöillä ja pk-yrityksillä on nyt suurenmoinen tilaisuus käsissään. Euroopan maatalous- ja elintarvikeala on tunnettu laadukkaista tuotteistaan ja maailman tiukimmista standardeista. Alan viennin arvo on jo nyt 110 miljardia euroa, ja vienti onkin yksi hienoista valttikorteistamme kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi Euroopan unionissa" , totesi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş.

Ehdotus on jatkoa laajalle keskustelulle, jota on käyty vuodesta 2011 lähtien vihreän kirjan (IP/11/885) ja komission tiedonannon (IP/12/332) ympärillä. Seuraavaksi ehdotus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tärkeimmät uudistuksessa ehdotetut seikat:

Tiedotus- ja menekinedistämistoimiin myönnettäviä tukia lisätään huomattavasti eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn parantamiseksi. Eurooppalaisten tukien pitäisi lisääntyä asteittain vuoden 2013 talousarvion 61 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon vuonna 2020.

Käyttöön otetaan eurooppalainen menekinedistämisstrategia, jonka ansiosta tiedotustoimet voidaan kohdentaa paremmin. Strategian avulla saadaan

kasvatettua niiden ohjelmien lukumäärää, jotka kohdennetaan kolmansiin maihin tai joita esittävät useasta jäsenvaltiosta tulevat organisaatiot yhdessä. Tällaisille ohjelmille myönnetään enemmän EU:n yhteisrahoitusta eli 60 prosenttia tavanomaisen 50 prosentin sijasta,

paikattua sisämarkkinoilla kuluttajien vähäistä tietämystä eurooppalaisten maataloustuotteiden hyvistä ominaisuuksista ja erityisesti eurooppalaisiin laatujärjestelmiin kuuluvista tuotteista.

Toimenpiteiden soveltamisala laajenee, kun

tuotteiden alkuperä ja tavaramerkki voidaan tietyin edellytyksin mainita

myös tuottajaorganisaatiot voivat saada tukea

myös eurooppalaisiin laatujärjestelmiin kuuluvat jalostetut elintarvikkeet voivat olla tukikelpoisia, esimerkiksi pasta.

Hallintomenettelyt yksinkertaistuvat, kun komissio valitsee ohjelmat (nykyään valinta on kaksivaiheinen, ensin jäsenvaltiossa ja sitten vielä komissiossa).

Useasta jäsenvaltiosta tulevien organisaatioiden yhdessä laatimien ohjelmien hallinto helpottuu, kun komissioon perustetaan yksi yhteyspiste.

Lisätietoja

Lisätietoja internetosoitteessa

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar