Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. listopadu 2013

Krok k nové evropské politice zaměřené na propagaci zemědělských a potravinářských produktů

Evropská komise dnes předložila návrh reformy politiky zaměřené na propagaci evropských zemědělských a potravinářských produktů a informování o nich. Tato nová propagační politika– s posíleným rozpočtem se může i díky podpoře evropské výkonné agentury– stát nástrojem, s jehož pomocí zmíněné produkty proniknou na různé trhy. Pod heslem „Enjoy, it's from Europe“ má za cíl díky skutečné strategii, jež byla na evropské úrovni vymezena, odborníkům z tohoto odvětví napomoci k překročení hranic Unie a v případě spotřebitelů zvýšit jejich povědomí o úsilí, které bylo třeba pro dosažení jakosti produktů vynaložit.

"Ve světě, ve kterém spotřebitelé více dbají na bezpečnost, kvalitu a udržitelnost způsobů produkce potravin, mají evropští zemědělci a malé a střední podniky trumf v rukách. Evropské zemědělsko-potravinářské odvětví je uznáváno pro kvalitu svých produktů a díky tomu, že v porovnání s jinými oblastmi světa více dodržuje normy. Vzhledem k tomu, že byly vyvezeny produkty v hodnotě více než 110 miliard eur, může toto odvětví významně přispět k dynamičtějšímu růstu a zaměstnanosti v Evropské unii", uvedl komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș.

Tento návrh je výsledkem široké diskuse, jež se od roku 2011 vede ohledně zelené knihy (IP/11/885), na kterou navazuje sdělení (IP/12/332). Návrh nyní bude předložen Evropskému parlamentu a Radě. Hlavními body, jež se v této reformě navrhují, jsou:

Významné zvýšení podpor na informační a propagační opatření s cílem posílit konkurenceschopnost evropského zemědělství. Podpory z rozpočtu EU by se měly postupně zvyšovat z 61 milionů eur v rozpočtu na rok 2013 na 200 milionů eur, s nimiž se počítá v rozpočtu na rok 2020.

Vypracování evropské propagační strategie, díky níž bude možné propagační opatření lépe zaměřit na cílovou skupinu. Tato strategie by měla vést k:

zvýšení počtu programů zaměřených na třetí země a programů týkajících se více členských států (programy předložené subjekty z více členských států) prostřednictvím zvýšené míry spolufinancování v případě těchto dvou kategorií 60 % finančních prostředků z EU místo 50 %,

zlepšení nízkého povědomí spotřebitelů na vnitřním trhu o kvalitě evropských zemědělských produktů obecně a zvláště o produktech uznaných evropskými systémy jakosti.

Rozšíření působnosti opatření prostřednictvím:

rámcové možnosti uvádět původ a značky produktů,

rozšíření počtu příjemců o organizace producentů,

rozšíření počtu způsobilých produktů, zejména o zpracované zemědělsko-potravinářské produkty, jež mohou být zařazeny do evropských systémů jakosti, jako např. těstoviny.

Zjednodušení administrativních postupů zavedením jednostupňového výběru na úrovni Komise místo současného dvoustupňového, kdy výběr probíhá nejdříve na úrovni členského státu a poté Evropské komise.

Zjednodušené řízení programů společně vypracovaných subjekty z více členských států prostřednictvím jediného řídicího místa v Komisi.

Doplňující informace

Více informací naleznete na internetové adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm

MEMO/13/1032

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar