Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV EL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. marraskuuta 2013

Suomelle, Kreikalle ja Espanjalle Erasmus-palkinnot investoinneista opetuksen laatuun ja henkilöstövaihtoon

Vuoden 2013 EU:n Erasmus-palkinnot myönnetään tänään kolmelle Erasmus-ohjelman kautta rahoitusta saavalle korkea-asteen oppilaitokselle. Ensimmäinen palkinto menee Suomeen, Jyväskylän ammattikorkeakoululle (JAMK), jonka henkilöstöstä 70 prosenttia osallistuu vuosittain Erasmus-koulutukseen ulkomailla. JAMK:ssa pidetään henkilöstövaihtoa keskeisenä keinona parantaa opetuksen ja oppimisen laatua. Muut palkitut ovat Kreetan teknillinen instituutti Kreikasta sekä Espanjan Valenciassa sijaitseva Universitat politècnica (katso jäljempänä). Erasmus-palkinnot jaetaan tänä iltana Tour & Taxis ‑keskuksessa Brysselissä.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan korkealaatuinen opetus on avainasemassa, kun tavoitteena on saada luovia ja sopeutumiskykyisiä korkeakoulututkinnon suorittaneita. "Haluan onnitella palkittuja oppilaitoksia siitä, että ne ovat osoittaneet, kuinka arvokkaita Erasmus-ohjelman opetus- ja koulutusmahdollisuudet ulkomailla ovat. Korkeakoulujen henkilöstön erilaisessa, kansainvälisessä ympäristössä hankkimasta kokemuksesta on valtavasti hyötyä opiskelijoille niin vastaanottavassa kuin lähettävässä oppilaitoksessa", Vassiliou totesi.

Kolme voittajaoppilaitosta, joilla on yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa, ovat ”erinomaisia esimerkkejä siitä, mitä voidaan saada aikaan hyödyntämällä henkilöstön liikkuvuutta strategisesti tukemaan opetuksen ja oppimisen laatua ja parantamaan sitä jatkuvasti”, komissaari Vassiliou lisäsi.

Euroopan komissio pyysi kaikkia 4 500:tä korkea-asteen oppilaitosta, joilla on Erasmus-korkeakouluja koskeva peruskirja, esittelemään onnistuneita esimerkkejä henkilöstön liikkuvuudesta ja lyhyistä intensiiviohjelmista, kuten kansainvälisistä kesäkursseista. Riippumattomat asiantuntijat valikoivat niistä jatkoon 20 parasta esimerkkitapausta, joiden joukosta kolme voittajaa valittiin.

Opiskelijoille ulkomailla opiskelua tai harjoittelua varten myönnettyjen apurahojen lisäksi Erasmus-ohjelmasta on rahoitettu yli 300 000 henkilöstön opetus- tai koulutusvaihtoa ja yli 3 200 intensiivikurssia vuodesta 1997. Yhteensä näiden toimintojen osuus Erasmus-ohjelman talousarviosta on noin 9 prosenttia.

ENSIMMÄINEN PALKINTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylä, Suomi

Kansainvälistyminen on yksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja sen 8 000 opiskelijan kolmesta strategisesta painopisteestä. Siihen kuuluu olennaisesti liikkuvuus, ja yli 70 prosenttia henkilöstöstä oleskelee ulkomailla vuosittain. Henkilöstövaihtoja seurataan sisäisten tulosindikaattoreiden ja kansallisten indikaattoreiden avulla laadun takaamiseksi ja vaikutusten maksimoimiseksi.

Henkilöstövaihdot ovat osa opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseen tähtäävää korkeakoulun strategiaa. Esimerkkejä tähänastisista vaikutuksista ovat intensiiviohjelmat ja yhteistyökumppanuudet, joiden pohjalta on kehitetty yhteisiä verkkohankkeita ja kaksoistutkintoja.

Kaksoistutkinnossa opiskelijat suorittavat samanaikaisesti kahden eri korkeakoulututkinnon kursseja usein eri oppilaitoksissa eri maissa. Kyseessä voivat olla saman alan tai kahden eri alan tutkinnot.

TOINEN PALKINTO

Τεχνολογικό ΕκπαιδευτικόΊδρυμα Κρήτης (Kreetan teknillinen instituutti), Iraklion, Kreikka

Teknillisessä instituutissa on yli 15 000 opiskelijaa, joille annetaan opetusta kuudessa kaupungissa eri puolilla Kreetaa. Vuodesta 2005 alkaen instituutin 22 intensiiviohjelmaa on tarjonnut puitteet kansainvälistymiselle luomalla yhteyksiä paikalliseen teollisuuteen samoin kuin maailman huippua oleviin koulutuslaitoksiin kuten Oxfordin yliopistoon ja Imperial Collegeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä on tuonut tutkinto-ohjelmiin kansainvälistä ulottuvuutta ja antanut tutkijoille eri puolilta Eurooppaa mahdollisuuden tutustua instituutin toimintaan ja henkilöstöön.

KOLMAS PALKINTO

Universitat Politècnica de València, Valencia, Espanja

Universitat politècnica de València on 45-vuotias teknillinen yliopisto, johon kuuluu 13 laitosta ja tiedekuntaa kolmella kampuksella. Viime vuonna sen henkilöstö osallistui 190 liikkuvuustoimeen, mikä tekee siitä viidenneksi eniten vaihtoon lähettävän laitoksen Erasmus-ohjelmaan osallistuvissa 33 maassa. Yliopistossa pidetään erittäin tärkeänä seurata vaihto-ohjelmien laatua ja varmistaa, että luennoitsijoiden kokemukset lisäävät laitoksen kansainvälisyyttä, hyödyttävät opiskelijoita ja tukevat yliopiston yhteisiä opetus- ja tutkimushankkeita. Tämän tuloksena se tarjoaa yhä enemmän kaksoistutkintoja sekä Erasmus-intensiiviohjelmia.

Tausta

Henkilöstön Erasmus-liikkuvuus

Erasmus-ohjelmasta on tuettu vuodesta 1997 lähtien henkilöstön mahdollisuuksia opettaa muissa Euroopan maissa. Vuonna 2007 perustetun elinikäisen oppimisen ohjelman myötä henkilöstön liikkuvuuteen sisällytettiin myös koulutus ja korkea-asteen oppilaitosten mahdollisuus kutsua yritysten henkilöstöä antamaan opetusta. Koulutuksen osuus Erasmus-ohjelman puitteissa toteutettavasta henkilöstön liikkuvuudesta on nyt noin 26 prosenttia. Henkilöstön liikkuvuus parantaa ammatillisia taitoja ja edistää korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja nykyaikaistumista. Se edistää myös opiskelijoiden liikkuvuutta.

Uusi Erasmus+ ‑ohjelma antaa 800 000 opettajalle, luennoitsijalle, kouluttajalle ja muulle opetusalan henkilöstölle tilaisuuden opettaa tai saada koulutusta ulkomailla vuosina 2014–2020.

Henkilöstön liikkuvuuden lisääntyminen vuodesta 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Henkilöstön liikkuvuusjaksot yhteensä
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Opetustehtävät
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Henkilöstön koulutus

Erasmus-intensiiviohjelmat

Erasmus-intensiiviohjelmat ovat lyhyitä, aihekohtaisia opintokursseja, joihin osallistuu opiskelijoita ja opetushenkilöstöä vähintään kolmessa Euroopan valtiossa sijaitsevista korkea-asteen oppilaitoksista. Kymmenestä päivästä kuuteen viikkoon kestävien intensiiviohjelmien tarkoituksena on

  • edistää monikansallista opiskelua erikoistuneilla tutkimusaloilla (esim. ”virtuaalinen eurooppalainen oikeustieteellinen tiedekunta”, joka on kehitetty intensiiviohjelman puitteissa);

  • tarjota opiskelijoille mahdollisuus saada tietoja, joita korkea-asteen oppilaitokset yksinään eivät pysty tarjoamaan;

  • antaa opettajille mahdollisuus hankkia erilaisia näkemyksiä kurssisisällöistä ja uusista pedagogisista suuntauksista;

  • testata opetusmenetelmiä kansainvälisessä ympäristössä.

Intensiiviohjelmia hallinnoivat kansalliset virastot maissa, jotka osallistuvat elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Vuosina 2011–2012 järjestettiin 462 intensiiviohjelmaa 31 maassa – lisäystä on yli 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Intensiiviohjelmien lukumäärä vuodesta 2000

Lisätietoja

Tarkempia tietoja voittajista ja loppukilpailuvaiheeseen valikoiduista oppilaitoksista löytyy esitteestä Supporting reform: the role of Erasmus in higher education.

Euroopan komissio: Erasmus

Euroopan komissio: Erasmus+

European Commission: Koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar