Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT FI SK

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. novembrī

2013. gada Eiropas uzņēmējdarbības balvas ieguvēji: daudzsološi jaunu uzņēmumu izveides projekti

Šodien tika paziņots, ka galveno balvu Eiropas septītajā uzņēmējdarbības veicināšanas konkursā saņem unikāla Latvijas iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt mikrouzņēmumiem. Projekts “Vispirms domāt par mazākajiem” veicināja īpašas nodokļa likmes un vienkāršākas grāmatvedības sistēmas ieviešanu mikrouzņēmumiem, gādājot par to, lai mazo uzņēmumu darbība Latvijā būtu lētāka un vienkāršāka. Atsevišķās kategorijās balvas piešķīra projektiem no Somijas, Īrijas, Beļģijas, Portugāles, Turcijas un Slovākijas. Šodien Viļņā MVU asamblejas un Eiropas MVU nedēļas ietvaros notika apbalvošanas ceremonija.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni: Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kādi ir mūsu rīcībā, MVU joprojām ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Aptuveni 21 miljons uzņēmumu nodarbina gandrīz 87 miljonus cilvēku, un vairāk nekā 99,8 % no visiem uzņēmumiem ir MVU. Tāpēc, lai Eiropā panāktu noturīgu izaugsmi un panākumus, vitāli svarīgi ir veicināt uzņēmējdarbību un uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Tāpēc mēs arī izsakām atzinību par to lielo darbu, ko Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas konkursa uzvarētāji veic mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu labā.

MEMO/13/1024

Plašāku informāciju par Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu atradīsiet šajā  vietnē, sekojiet konkursa gaitai vietnē “Twitter” angļufrančuspāņuitāliešu vai vācu valodā  vai apmeklējiet oficiālo konkursa lapu vietnē  “Facebook” .

Konkursa uzvarētāji pa kategorijām

Žūrijas galvenā balva

“Vispirms domāt par mazākajiem” (Latvija): iniciatīvu, kurai piešķirta galvenā balva, izstrādājusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tā palīdzēja mikrouzņēmumiem, veicinot īpašas nodokļa likmes un vienkāršākas grāmatvedības sistēmas ieviešanu, ieviešot mikrokredītu programmu un gādājot, lai vienuviet būtu pieejama informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Uzņēmējdarbības gara sekmēšana

MyCity (Somija): Somijas izglītības un kultūras ministrijas finansētais mācību objekts “MyCity” ir miniatūra pilsētiņa, kuras izveidē izmantoti mobili sienu elementi. Tajā darbojas 15 dažādi vietēji un reģionāli uzņēmumi un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā studentiem iespēju pastrādāt.

Ieguldījumi prasmēs

Senioru uzņēmums (Īrija): projekta “Senioru uzņēmums” mērķis ir mudināt tos, kam 50 un vairāk, lielākā mērā iesaistīties uzņēmējdarbībā un vairot izpratni par viņu iespējām sākt vai pārņemt uzņēmējdarību, vai ieguldīt tajā, vai arī kļūt par brīvprātīgo darbaudzinātāju.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Starter’s Agreement (Beļģija): uzņēmēji noslēdz līgumu Gentes pilsētu par biznesa plāna projekta izstrādi, profesionālām konsultācijām un speciālistu palīdzību, kā arī mācību un attīstības kursiem.

Atbalsts uzņēmējdarbības izvēršanai citās valstīs

Portuguese Shoes (Portugāle): Valsts uznēmējdarbības apvienība “APICCAPS”, izmantojot atbalstu, ko sniedz programma “Compete”, veikusi dažādus pasākumus, lai uzlabotu Portugāles apavu ražošanu, kā arī izstrādājusi kampaņas simbolu, kurā ir izmantots moto “Portuguese Shoes: Designed by the Future

Atbalsts zaļo tirdziņu attīstībai un resursu efektivitātei

Girsu pilsēta: neierobežotas zaļās enerģijas attīstīšana (Turcija): lai palielinātu zaļās enerģijas izmantojumu Girsu, tika konfigurēti, pārbaudīti un likti lietā četri inovatīvi lietojumi, piemēram, tika izveidota saules enerģijas (fotoelementu) ražotne un visās pakalpojumu jomās sāka izmantot saules enerģiju.

Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība

Neaizsargāto cilvēku iesaistīšana (Slovākija): telpās rīkots seminārs “AV mobilita s.r.o.”, kura mērķis ir invalīdu iesaistīšana visās dzīves jomās. Reģistrētiem invalīdiem tiek nodrošināts darbs un iespējas pastāvīgi mācīties.

Pilnu aprakstu, tostarp katras iniciatīvas rezultātus, kā arī visus 19 projektus, kam tika piešķirtas galvenās, otrās vai trešās vietas balvas vai kuri tika īpaši pieminēti, skatiet te: MEMO/13/1024.

Vispārīga informācija

Kopš 2006. gada Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas saņēmušas valsts iestādes, kā arī valsts un privātā sektora partnerības, kas apliecinājušas izcilību, sekmējot uzņēmējdarbību un palīdzot mazajiem uzņēmumiem. Šajā laikā konkursa balvu izcīņā piedalījušies vairāk nekā 2 500 projekti, un, pateicoties šāda veida atbalstam, tika izveidoti vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu. Konkursa mērķis ir vairot izpratni par uzņēmēju lomu Eiropas sabiedrībā un iedrošināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus. Tas tiek panākts, apzinot un izsakot atzinību veiksmīgajām darbībām un iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumus un uzņēmējdarbību, un tad darot visiem zināmu un pieejamu labāko uzņēmējdarbības politiku un praksi.

Kontaktinforomācija:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar