Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT LV SK

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. marraskuuta 2013

Yrittävä Eurooppa -palkinnon voittajat 2013: Lupaavia hankkeita uuden yritystoiminnan tueksi

Seitsemännen Yrittävä Eurooppa -palkinnon pääsarjan voittajaksi ilmoitettiin tänään ainutlaatuinen latvialainen aloite, jossa pyritään helpottamaan mikroyritysten toimintaa. Kyseisessä Think Small First -hankkeessa kehiteltiin mikroyrityksille omaa verokantaa ja yksinkertaistettua verolaskentajärjestelmää, joka tekisi mikroyrityksen pyörittämisestä Latviassa helpompaa ja halvempaa. Sarjansa parhaiksi valittiin lisäksi projektit Suomesta, Irlannista, Belgiasta, Portugalista, Turkista ja Slovakiasta. Palkintojenjakotilaisuus pidettiin tänään Liettuan Vilnassa osana pk-yrityskokousta, joka on yksi Euroopan pk-yritysviikon päätapahtumista.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani kommentoi: Viimeisimpien tietojen mukaan pk-yritykset muodostavat edelleen Euroopan talouden selkärangan: noin 21 miljoonaa pk-yritystä työllistää kaikkiaan lähes 87 miljoonaa ihmistä ja niiden osuus kaikista yrityksistä on yli 99,8 prosenttia. Yrittäjyyden edistäminen ja liiketoimintaympäristön parantaminen on näin ollen ratkaisevan tärkeä tekijä Euroopan jatkuvan kasvun ja menestyksen kannalta. Tästä syystä haluamme antaa tunnustusta sille tärkeälle työlle, jota Yrittävä Eurooppa -kilpailun voittajat tekevät mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi."

MEMO/13/1024

Lisätietoa Yrittävä Eurooppa -kilpailusta löytyy kilpailun verkkosivuilta. Lisäksi kilpailusta tiedotetaan Twitterissä englanniksiranskaksiespanjaksiitaliaksi ja saksaksi. Kilpailulla on myös viralliset Facebook-sivut.

Eri sarjojen voittajat:

Grand Jury -palkinto:

Think Small First (Latvia): Pääpalkinnon voitti Latvian kauppa- ja teollisuuskamarin (LCCI) projekti, jossa autettiin mikroyrityksiä edistämällä uuden mikroyritysverokannan luomista ja verolaskennan yksinkertaistamista, perustamalla mikroluototusohjelma ja kokoamalla yrityksen käynnistämiseen liittyvät tiedot yhteen paikkaan.

Yrittäjyyden edistäminen

MyCity (Suomi): Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Yrityskylä-oppimisympäristö (MyCity) on siirrettävistä seinäelementeistä rakennettu pienoiskaupunki. Se sisältää 15 paikallisen ja alueellisen eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat, joissa oppilaat voivat työskennellä.

Taitoihin investointi

Senior Enterprise (Irlanti): Senior Enterprise -projektin tarkoituksena on erityisesti kannustaa yli 50-vuotiaiden osallistumista yritysmaailmaan ja lisätä tietoisuutta heidän mahdollisuuksistaan perustaa yrityksiä, ostaa niitä ja investoida niihin, sekä ryhtyä vapaaehtoiseksi mentoriksi.

Liiketoimintaympäristön parantaminen

Starter’s Agreement (Belgia): Hankkeessa yrittäjät tekevät Gentin kaupungin kanssa sopimuksen, jonka puitteissa he laativat liiketoimintasuunnitelman ja voivat pyytää asiantuntija-apua ja neuvontaa sekä osallistua koulutukseen ja kehittämiskursseille.

Yritysten kansainvälistymisen tukeminen

Portuguese Shoes (Portugal): Valtakunnallinen yritysjärjestö APICCAPS on Compete-ohjelman tuella eri tavoin pyrkinyt edistämään Portugalin jalkineteollisuutta, muun muassa laatimalla portugalilaisille kengille oman kampanjatunnuksen "Portuguese Shoes: Designed by the Future".

Vihreiden markkinoiden ja resurssitehokkuuden tukeminen

Gürsun kaupunki: Developing Unlimited Green Energy (Turkki): Vihreän energian osuuden lisäämiseksi Gürsussa on suunniteltu, testattu ja otettu käyttöön neljä innovatiivista ratkaisua, muun muassa aurinkosähkölaitos ja aurinkoenergian hyödyntämismalli kaikilla palvelualueilla.

Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys

Integration of disadvantaged people (Slovakia): AV mobilita s.r.o. -suojatyöpaja on erikoistunut parantamaan vammaisten toimintamahdollisuuksia kaikilla elämänaloilla. Se tarjoaa asiakkaikseen rekisteröityneille vammaisille työllistymistilaisuuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen.

Laajempi kuvaus voittaneista hankkeista ja niiden vaikutuksista sekä luettelo kaikista niistä 19:stä ehdokkaasta, jotka joko voittivat palkinnon, pääsivät loppukilpailuun tai saivat tuomariston erityismaininnan, sisältyy muistioon MEMO/13/1024.

Tausta

Yrittävä Eurooppa -kilpailussa on vuodesta 2006 lähtien palkittu julkisen sektorin hankkeita ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joissa on erityisen ansiokkaasti pystytty edistämään yrittäjyyttä ja pienyritystoimintaa. Kilpailuun on tänä aikana osallistunut 2 500 hanketta, joissa on edesautettu reilusti yli 10 000 uuden yrityksen syntyä. Kilpailun tavoitteena on lisätä tietoisuutta yrittäjien merkityksestä eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja rohkaista ja innostaa potentiaalisia yrittäjiä. Tähän pyritään tunnistamalla ja nostamalla esiin yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseen liittyviä menestyksekkäitä toimia ja aloitteita sekä esittelemällä ja jakamalla esimerkkejä hyviksi todetuista yrittäjyyspolitiikoista ja -käytänteistä.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32-2) 295 17 52 @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32-2) 299 04 03


Side Bar