Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 november 2013

7 av 10 EU-medborgare anser att bistånd till utvecklingsländerna gynnar även dem

Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna bör vara en av huvudprioriteringarna för Europeiska unionen anligt 66 % av EU-medborgarna. Sju av tio personer (69 %) anser att biståndet till dessa länder också är bra för EU, vilket gynnar medborgarna. Detta är några av de främsta resultaten av den Eurobarometerundersökning som offentliggörs i dag vid Europeiska utvecklingsdagarna i Bryssel (den 26-27 november).

Trots de ekonomiska svårigheterna är nu flera EU-medborgare villiga att betala mer för livsmedel och produkter som stödjer utvecklingsländerna (48 % av de tillfrågade, vilket innebär en ökning med 4 procentenheter sedan 2012). 83 % av de tillfrågade anser samtidigt att det är viktigt att hjälpa människor i utvecklingsländerna och 61 % anser att stödet bör ökas.

EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs: ”Det gläder mig att se att EU-medborgarna stödjer global solidaritet och tror att vi tillsammans kan göra en verklig skillnad för att övervinna fattigdomen. Stora utmaningar väntar: vi ska se till att uppnå millennieutvecklingsmålen och förpassa fattigdomen till en förgången tid. För det fortsatta arbetet måste vi alla samarbeta — den globala gemenskapen bör komma överens om en ambitiös gemensam dagordning för fattigdomsutrotning och en hållbar utveckling. Dagens undersökning har ett tydligt budskap: Européerna är redo att dra sitt strå till stacken för detta ändamål.”

EU-invånarna anser att framtida utvecklingspolitik bör inriktas på sysselsättning (44 % av de tillfrågade), hälsa (33 %), ekonomisk tillväxt (31 %) och utbildning (30 %).

Den särskilda Eurobarometerundersökningen om EU:s utvecklingsbistånd och millennieutvecklingsmålen ska presenteras idag av kommissionär Andris Piebalgs på Europeiska utvecklingsdagarna. Vid evenemanget deltar såväl stats- och regeringschefer från Afrika som företrädare för EU-institutionerna, ministrar från EU-länderna samt företrädare för FN-institutionerna, det civila samhället, den akademiska världen och den privata sektorn. Diskussionerna inriktas på millennieutvecklingsmålen och behovet av en stark europeisk ståndpunkt för att lösa problemet med den globala fattigdomen och en hållbar utveckling efter 2015.  Evenemanget ger en unik möjlighet för aktörer, givare och nyckelaktörer i utvecklingspolitiken att mötas för att bidra till EU:s vision för utveckling, efter 2015.

De viktigaste tendenserna inom EU

Det personliga engagemanget i utvecklingsarbetet ökar. 48 % av EU-medborgarna är beredda att betala mer för livsmedel och produkter som stödjer utvecklingsländerna, dvs. en ökning med 4 procentenheter sedan 2012. Stora ökningar finns i vissa av de länder som drabbades hårt av den ekonomiska krisen. Irland (47 %, + 12), Lettland (27 %, + 8) och Spanien (+ 7).

Stödet för till utveckling och bistånd är fortsatt starkt. 83 % anser att det är viktigt att hjälpa människor i utvecklingsländerna, jämfört med 85 % i fjol. Däremot är antalet människor som är för ett ökat EU-bistånd fortfarande kvar på samma nivå, nämligen 61 %.

Unga människor känner sig särskilt träffade av utvecklingsfrågor och vill lösa problemen. Särskilt unga människor anser att de som individer kan bidra till fattigdomsbekämpningen i utvecklingsländerna. Hela 61 % av 15–24-åringarna är övertygade om detta medan endast 45 % av befolkningen över 55 år delar den uppfattningen.

53 % av 15–24-åringarna är beredda att betala mer för produkter om detta hjälper utvecklingsländer, jämfört med 45 % av de tillfrågade som är över 55 år. Det är också mer sannolikt att de yngre som svarat anser att fattigdomsbekämpningen i utvecklingsländerna bör vara en av de viktigaste prioriteringarna för både EU och den nationella regeringen.

Under Europeiska utvecklingsdagarna kommer ordet att ges till ett flertal ungdomsambassadörer från både EU och hela världen med uppdrag att att ställa evenemangets paneldeltagarnar mot väggen.

Fler resultat från den särskilda Eurobarometerundersökningen

Trots att de flesta av de tillfrågade (66 %) anser att fattigdomsbekämpningen i utvecklingsländerna bör vara en av huvudprioriteringarna för Europeiska unionen anser endast 48 % att den bör vara en av huvudprioriteringarna för den egna nationella regeringen.

Endast ett fåtal av de tillfrågade (6 %) har hört talas om eller läst någonting om millennieutvecklingsmålen och vet vilka de är. När den ges en förteckning över millennieutvecklingsmålen anser EU-medborgarna att de svåraste uppgifterna de kommande tio åren blir att utrota fattigdomen, uppnå jämställdhet och stoppa spridningen av hiv/aids.

Ungefär en av tio tillfrågade (12 %) uppskattar rätt antalet människor i världen som lever på mindre än 1 US-dollar per dag (nämligen mellan 500 miljoner och 1 miljard människor).

Läs mer

Den särskilda Eurobarometern, bland annat landsspecifika faktablad för alla EU–medlemsstater finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_sv.htm

Europeiska utvecklingsdagarnas webbplats:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Kontaktpersoner:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar