Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. novembra 2013

Večina Evropejcev meni, da pomoč državam v razvoju koristi tudi njim

Po podatkih javnomnenjske raziskave 66 % državljanov EU meni, da bi moralo biti reševanje revščine v državah v razvoju ena od prednostnih nalog EU. Skoraj 70 % vprašanih je tudi prepričanih, da je pomoč tem državam koristna tudi za EU in njene državljane. Celotne rezultate javnomnenjske raziskave Eurobarometer bodo predstavili danes na evropskih razvojnih dnevih v Bruslju (26. in 27. novembra).

Navkljub gospodarskim težavam je vedno večji delež prebivalcev EU pripravljen plačati več za hrano in izdelke, ki pomagajo državam v razvoju (48 % vprašanih, kar je štiri odstotne točke več kot leta 2012). Poleg tega se 83 % anketirancev strinja, da je pomembno pomagati ljudem v državah v razvoju, 61 % pa bi jih še povečalo obseg razvojne pomoči.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Spodbudno je, da državljani EU podpirajo solidarnost v svetu in da verjamejo, da lahko skupaj dokončno odpravimo revščino. Čakajo nas veliki izzivi: uresničiti moramo razvojne cilje tisočletja in poskrbeti, da bo revščina stvar preteklosti. Vendar pa je za boljšo prihodnost potrebno sodelovanje vseh: mednarodna skupnost mora sprejeti skupen in ambiciozen načrt za odpravo revščine in trajnostni razvoj. Današnja raziskava nam jasno sporoča: Evropejci so pripravljeni sodelovati pri doseganju tega cilja.“

Po mnenju evropskih državljanov se mora razvojna politika v prihodnje posvetiti zaposlovanju (44 %), zdravju (33 %), gospodarski rasti (31 %) in izobraževanju (30 %).

Komisar Piebalgs bo rezultate posebne raziskave Eurobarometra „Razvojna pomoč EU in razvojni cilji tisočletja“ predstavil na evropskih razvojnih dnevih. Ta dogodek je priložnost za srečanje voditeljev afriških držav in vlad s predstavniki institucij EU, ministri evropskih držav ter predstavniki institucij Združenih narodov, civilne družbe, akademskih krogov in zasebnega sektorja. Pogovori bodo posvečeni razvojnim ciljem tisočletja in nujnosti trdnega stališča EU glede reševanja vprašanja revščine v svetu in trajnostnega razvoja po letu 2015.  Razvojni dnevi so tudi edinstvena priložnost, da deležniki, donatorji in glavni akterji s tega področja prispevajo k viziji EU o razvojni politiki po letu 2015.

Glavne ugotovitve raziskave

Osebna odgovornost za razvoj raste. 48 % evropskih prebivalcev je pripravljenih plačati več za hrano in izdelke, ki pomagajo državam v razvoju, kar je štiri odstotne točke več kot leta 2012. Veliko rast podpore so zabeležile nekatere države, ki jih je gospodarska kriza močno prizadela: Irska (47 %, +12), Latvija (27 %, +8) in Španija (+7).

Visoka stopnja podpore razvoju in pomoči. 83 % vprašanih meni, da je pomembno pomagati ljudem v državah v razvoju, lani je bil ta delež 85 %. Odstotek ljudi, ki podpirajo povečanje pomoči EU, ostaja enak, 61 %.

Zlasti mladi se ukvarjajo z razvojnimi vprašanji in se čutijo odgovorne za njihovo reševanje. Predvsem mladi anketiranci so bili mnenja, da lahko kot posamezniki pripomorejo k odpravi revščine v državah v razvoju. V to je prepričanih kar 61 % vprašanih, starih od 15 do 24 let, medtem ko jih je med starejšimi od 55 let tega mnenja zgolj 45 %.

Več kot polovica (53 %) mladih v starosti 15–24 let je pripravljenih plačati več za izdelek, če s tem pomagajo državam v razvoju. Enako meni le 45 % starejših od 55 let. Mlajši anketiranci tudi pogosteje menijo, da bi moralo biti reševanje revščine v državah v razvoju ena glavnih nalog EU in njihove države.

Evropski razvojni dnevi bodo tudi priložnost za mlade ambasadorje z vseh koncev Evropske unije in sveta, da s svojimi vprašanji sodelujejo v javni razpravi.

Ostali rezultati posebne raziskave Eurobarometra

Večina vprašanih (66 %) je sicer mnenja, da bi moralo biti reševanje revščine v državah v razvoju ena prednostnih nalog Evropske unije, vendar jih le 48 % meni, da bi to morala biti ena od prednostnih nalog tudi za njihovo državo.

Samo majhno število anketirancev (6 %) je že slišalo za razvojne cilje tisočletja in jih poznajo. S seznama razvojnih ciljev tisočletja je večina vprašanih za najtežje uresničljive cilje v naslednjem desetletju označila odpravo revščine, doseganje enakosti med spoloma in zaustavitev širjenja okužb s HIV/AIDS.

Približno desetina Evropejcev (12 %) je pravilno ocenila število ljudi na svetu, ki živijo z manj kot enim dolarjem na dan (med 500 milijoni in 1 milijardo).

Več informacij

Posebna raziskava Eurobarometer, vključno z rezultati po državah članicah EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Spletišče evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletišče GD za razvoj in sodelovanje – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Evropski razvojni dnevi:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Kontakt:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar