Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 november 2013

7 op de 10 EU-burgers zeggen dat hulp aan ontwikkelingslanden ook henzelf ten goede komt

Volgens 66% van de EU-burgers moet de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden een van de hoofdprioriteiten zijn van de Europese Unie. Zeven op de tien burgers (69%) denken dat hulp aan deze landen ook voor de EU en haar burgers gunstig is. Dit zijn enkele kernresultaten van de Eurobarometer-enquête die vandaag tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen wordt gepresenteerd. De Europese Ontwikkelingsdagen vinden op 26 en 27 november in Brussel plaats.

Ondanks de economische problemen zijn EU-burgers nu vaker bereid om meer te betalen voor levensmiddelen en producten waarmee ontwikkelingslanden worden gesteund (48% van de respondenten is daartoe bereid, een stijging van 4 procentpunten in vergelijking met 2012). Voorts is 83% van de respondenten van mening dat het belangrijk is mensen in ontwikkelingslanden te helpen en vindt 61% dat de steun moet worden opgetrokken.

Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs: "Ik ben erg tevreden dat EU‑burgers achter wereldwijde solidariteit staan en vinden dat we samen echt iets kunnen doen tegen armoede. De uitdagingen zijn groot: we moeten de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling verwezenlijken en een einde maken aan armoede. Met het oog op de toekomst moeten we samen de handen uit de mouwen steken. Over de hele wereld moet een ambitieuze gemeenschappelijke agenda worden overeengekomen voor de uitbanning van armoede en voor duurzame ontwikkeling. De enquête die vandaag wordt gepresenteerd, heeft een duidelijke boodschap: de Europeanen zijn bereid om hierin een rol te spelen."

EU-burgers vinden dat het toekomstige ontwikkelingsbeleid moet worden toegespitst op werkgelegenheid (44% van de respondenten), gezondheid (33%), economische groei (31%) en onderwijs (30%).

De speciale Eurobarometer "EU-ontwikkelingshulp en de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling" wordt door EU-commissaris Piebalgs gepresenteerd tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen. Tijdens dit evenement komen staatshoofden en regeringsleiders uit Afrika samen met EU-instellingen, ministers uit EU-lidstaten, vertegenwoordigers van VN-instellingen, maatschappelijke organisaties, universiteiten en het bedrijfsleven. Het debat zal gericht zijn op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het sterke standpunt dat Europa moet innemen om na 2015 armoede aan te pakken en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het evenement is voor belanghebbenden, hulpdonoren en belangrijke ontwikkelingsactoren een unieke gelegenheid om samen te komen en bij te dragen tot de EU-visie op ontwikkeling voor na 2015.

Belangrijkste trends in de EU

Persoonlijke betrokkenheid bij ontwikkeling neemt toe. 48% van de Europeanen is bereid meer te betalen voor levensmiddelen en producten waarmee ontwikkelingslanden worden gesteund. Dat is 4 procentpunten meer dan in 2012. Een sterke stijging zien we in enkele landen die hard zijn getroffen door de economische crisis: Ierland (47%, +12), Letland (27%, +8) en Spanje (+7).

Steun voor ontwikkeling en hulp blijft hoog. 83% van de Europeanen vindt het belangrijk mensen in ontwikkelingslanden te helpen, tegenover 85% vorig jaar. Het aantal voorstanders van meer EU-hulp blijft echter stabiel op 61%.

Vooral jonge mensen bekommeren zich om ontwikkelingsproblemen en willen zich daarvoor inzetten. Zij denken als individu iets te kunnen doen tegen armoede in ontwikkelingslanden. In de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar deelt 61% deze mening, terwijl dat in de categorie van 55 jaar en ouder slechts 45% is.

In de eerstgenoemde categorie is 53% bereid meer te betalen voor producten waarmee ontwikkelingslanden worden gesteund. Onder personen van 55 jaar en ouder is dat 45%. Jongere respondenten vinden ook vaker dat de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden een van de hoofdprioriteiten zou moeten zijn van de EU en van hun nationale regering.

Tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen zullen een aantal jonge ambassadeurs uit alle hoeken van de Europese Unie en de wereld het woord krijgen. Zij zullen de kans krijgen om vragen te stellen aan de panelleden van het evenement.

Meer resultaten van de speciale Eurobarometer

Hoewel de meeste respondenten (66%) vinden dat de EU de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden als hoofdprioriteit moet beschouwen, vindt slechts 48% dat hun eigen nationale regering dat ook moet doen.

Maar heel weinig respondenten (6%) hebben al van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling gehoord of erover gelezen, en weten wat die inhouden. De uitbanning van armoede, de gelijkheid van mannen en vrouwen en het stoppen van de verspreiding van hiv/aids worden door de Europeanen als de moeilijkste millenniumdoelstellingen beschouwd om in de komende tien jaar te verwezenlijken.

Ongeveer één op tien (12%) schat het aantal personen in de wereld dat van minder dan 1 dollar per dag leeft, juist in (dat zijn 500 miljoen tot 1 miljard mensen).

Voor meer informatie

De speciale Eurobarometer, met landenspecifieke infofiches voor alle EU-lidstaten:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Website van Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Website van de Europese Ontwikkelingsdagen:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Contact:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar