Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 26 d.

7 ES piliečiai iš 10 teigia, kad pagalba besivystančioms šalims naudinga ir jiems

66 proc. ES piliečių teigia, kad vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų turėtų būti skurdo mažinimas besivystančiose šalyse. Septyni asmenys iš dešimties (69 proc.) mano, kad šioms šalims skiriama parama yra naudinga ir ES – naudos gauna ir jos piliečiai. Tai vieni iš pagrindinių „Eurobarometro“ apklausos rezultatų. Ji bus paskelbta šiandien Briuselyje Europos vystymosi dienų proga (lapkričio 26–27 d.).

Nepaisant ekonominių sunkumų šiuo metu daugiau ES piliečių pasirengę brangiau mokėti už bakalėjos ir kitus produktus, kad būtų paremtos besivystančios šalys (48 proc. respondentų – tai 4 procentiniais punktais daugiau palyginti su 2012 m.). 83 proc. respondentų mano, kad svarbu padėti besivystančių šalių gyventojams, o 61 proc. – kad pagalba turėtų būti padidinta.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Mane labai optimistiškai nuteikia tai, kad ES piliečiai pasisako už solidarumą pasaulyje ir tiki, kad veikdami kartu galime gerokai sumažinti skurdą. Mūsų laukia dideli iššūkiai – reikia pasirūpinti, kad būtų pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslai, o skurdas taptų tolima praeitimi. Tik dirbdami drauge galime judėti į priekį – pasaulio bendruomenė turėtų sutarti dėl didelio u=mojo bendro plano, skirto kovoti su skurdu ir užtikrinti tvarų vystymąsi. Šiandienos apklausa aiškiai rodo, kad europiečiai pasiruošę įnešti savo indėlį.“

ES piliečiai mano, kad ateityje plėtojant vystymosi politiką daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama užimtumui (44 proc. respondentų), sveikatai (33 proc.), ekonomikos augimui (31 proc.) ir švietimui (30 proc.).

Per Europos vystymosi dienas Komisijos narys A. Piebalgas pristatys specialią „Eurobarometro“ apklausą „ES parama vystymuisi ir Tūkstantmečio vystymosi tikslai“. Renginyje dalyvaus Afrikos valstybių ir vyriausybių vadovai, ES institucijų pareigūnai, ES valstybių narių ministrai, Jungtinių Tautų institucijų atstovai, pilietinės visuomenės, universitetų ir privačiojo sektoriaus atstovai. Pagrindinė diskusijų tema – Tūkstantmečio vystymosi tikslai ir būtinybė Europai turėti tvirtą poziciją, kaip po 2015 m. spręsti skurdo pasaulyje ir tvaraus vystymosi klausimą.  Šis renginys suteikia išskirtinę progą suburti suinteresuotuosius subjektus, donorus ir svarbiausius vystymosi srities veikėjus ir sulaukti jų indėlio rengiant ES vystymosi viziją po 2015 m.

Pagrindinės tendencijos Europos Sąjungoje

Vis daugiau žmonių jaučiasi atsakingi už vystymąsi. 48 proc. ES piliečių pasirengę mokėti daugiau už bakalėjos ir kitus produktus, kad būtų paremtos besivystančios šalys – tai 4 procentiniais punktais daugiau palyginti su 2012 m. Smarkus padidėjimas užfiksuotas stipriai nuo ekonominės krizės nukentėjusiose šalyse: Airijoje (47 proc., +12), Latvijoje (27 proc., +8) ir Ispanijoje (+7).

Daug žmonių ir toliau pasisako už paramą vystymuisi. 83 proc. respondentų mano, kad svarbu padėti besivystančių šalių gyventojams, palyginti su 85 proc. praeitais metais. Respondentų, manančių, kad ES turi padidinti skiriamą paramą, skaičius išlieka stabilus (61 proc.).

Jaunimas ypač domisi vystymosi klausimais ir yra pasiryžęs juos spręsti. Jaunimas visų pirma mano, kad jie kaip pavieniai asmenys gali prisidėti prie skurdo mažinimo besivystančiose šalyse. Taip mano 61 proc. 15–24 m. amžiaus asmenų, tačiau tokios pačios nuomonės laikosi tik 45 proc. 55 m. sulaukusių ir vyresnių respondentų.

53 proc. 15–24 m. amžiaus asmenų pasirengę mokėti brangiau už produktus, jeigu taip galėtų padėti besivystančioms šalims, tačiau 55 m. sulaukusių ir vyresnių respondentų grupėje taip manančių yra 45 proc.. Jaunesni respondentai taip pat labiau linkę manyti, kad vienas iš pagrindinių ES ir jų nacionalinių vyriausybių prioritetų turėtų būti skurdo mažinimas besivystančiose šalyse.

Per Europos vystymosi dienas galės pasisakyti įvairių Europos Sąjungos ir pasaulio šalių jaunimo ambasadoriai. Jie bus pakviesti dalyvauti renginiui skirtose diskusijoje ir galės užduoti dalyviams jiems rūpimus klausimus.

Kiti specialios „Eurobarometro“ apklausos rezultatai

Dauguma respondentų (66 proc.) mano, kad vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų turėtų būti pagalba besivystančioms šalims mažinti skurdą, tačiau tik 48 proc. mano, kad tai turėtų būti vienas pagrindinių jų nacionalinių vyriausybių prioritetų.

Tik maža respondentų dalis (6 proc.) yra girdėję arba skaitę apie Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Europiečiai, pamatę Tūkstantmečio vystymosi tikslų sąrašą, mano, kad sunkiausiai pasiekiami ateinančio dešimtmečio tikslai – tai skurdo panaikinimas, lyčių lygybės užtikrinimas ir ŽIV/AIDS plitimo sustabdymas.

Apytikriai vienas respondentas iš dešimties (12 proc.) teisingai įvardija, kiek žmonių pasaulyje gyvena mažiau nei už 1 USD per dieną (nuo 500 mln. iki 1 mlrd.).

Daugiau informacijos

Specialią „Eurobarometro“ apklausą kartu su visų ES valstybių narių duomenų lentelėmis galima rasti šiuo adresu

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Europos vystymosi dienų svetainė

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Asmenys ryšiams:

Alexandre Polack, tel.: +32 2 299 06 77

Maria Sanchez Aponte, tel.: +32 2 298 10 35


Side Bar