Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 26.

Tízből hét uniós polgár úgy véli: a fejlődő országok támogatása az európaiak számára is hasznos

Az uniós polgárok 66%-a szerint az Európai Uniónak a fejlődő országokat sújtó szegénység elleni küzdelmet kell tekintenie az egyik fő prioritásának. Tízből heten (69%) úgy vélik, hogy az ezen országoknak nyújtott segítség az EU számára is előnyös, és az uniós polgárok javát szolgálja. A november 26–27-én Brüsszelben megrendezendő Európai Fejlesztési Napok keretében ma közzétett Eurobarométer felmérés néhány fontos adatot tartalmaz erre vonatkozóan.

A gazdasági nehézségek ellenére immár több európai polgár (a válaszadók 48%-a, ami 4 százalékpontos növekedést jelent 2012-höz képest) hajlandó többet fizetni a fejlődő országokat támogató élelmiszerért vagy más termékekért. A válaszadók 83%-a ugyanakkor nagyon fontosnak tartja a fejlődő országok lakosainak segítését, 61%-uk szerint pedig a támogatás növelésére van szükség.

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos kijelentette: „Bizakodással tölt el, hogy az uniós polgárok támogatják a globális szolidaritást, és meggyőződésem, hogy együttes erővel csakugyan sikerül felülkerekednünk a szegénységen. Nagy kihívások állnak előttünk: biztosítanunk kell a millenniumi fejlesztési célok elérését, a szegénységet pedig a múlt emlékévé kell tennünk. Mindannyiunknak össze kell fognunk annak érdekében, hogy sikerrel vegyük az előttünk álló akadályokat – a nemzetközi közösségnek megállapodásra kell jutnia egy nagyra törő közös menetrendről, amely a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődésre irányul. A mai felmérés üzenete világos: az európaiak készen állnak arra, hogy felvállalják a szerepüket ebben.”

Az uniós polgárok véleménye szerint a jövőbeni fejlesztési politikának a foglalkoztatásra (a válaszadók 44%-a szerint), az egészségügyre (33%), a gazdasági növekedésre (31%) és az oktatásra (30%) kell összpontosulnia.

Az uniós fejlesztési segélyekről és a millenniumi fejlesztési célokról szóló Eurobarométer különjelentést az Európai Fejlesztési Napok keretében nyújtják be Piebalgs biztosnak. Ennek az eseménynek a kapcsán találkozóra kerül sor afrikai állam- és kormányfők, valamint uniós intézmények, európai miniszterek, továbbá az ENSZ intézmények, a civil társadalom, az egyetemi körök és a magánszektor képviselői között. A megbeszélések középpontjában a millenniumi fejlesztési célok állnak, és nagy hangsúlyt kap az is, hogy miként biztosítható 2015 után az EU erős pozíciója, amelyre a globális szegénység felszámolásához és a fenntartható fejlődéshez szüksége van. Az esemény egyedülálló lehetőséget jelent az érdekelt felek, a donorok és a fejlesztési terület kulcsszereplői számára ahhoz, hogy találkozzanak egymással és kifejtsék véleményüket az EU 2015 utáni időszakra vonatkozó, fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseikről.

A legfontosabb uniós tendenciák

Növekszik a fejlesztés iránti egyéni elkötelezettség. Az európaiak 48%-a hajlandó többet fizetni a fejlődő országokat támogató élelmiszerért vagy más termékekért, ami 2012-höz képest 4 százalékpontos növekedést jelent. A gazdasági válság által súlyosan érintett egyes országokban ez az arány számottevően emelkedett: Írország (47%, +12), Lettország (27%, +8), Spanyolország (+7).

A fejlesztés és segélyezés támogatottsága továbbra is magas. A tavalyi 85%-kal szemben idén a válaszadók 83%-a gondolja úgy, hogy fontos a fejlődő országok lakosságának segítése. Ezzel szemben változatlan (61%) maradt azok aránya, akik helyeslik az uniós támogatások növelését.

A fiatalok úgy érzik, őket különösen érintik a fejlesztési kérdések, és elkötelezettek azok megoldása iránt. Különösen a fiatalok gondolják úgy, hogy egyénileg kulcsszerephez juthatnak a fejlődő országokat sújtó szegénység elleni küzdelemben. Míg a 15–24 évesek 61%-a osztja ezt a véleményt, addig az 55 évesnél idősebbeknek mindössze 45%-a vélekedik hasonlóan.

A 15–24 évesek 53%-a mutatkozik hajlandónak arra, hogy drágábban vásároljon meg bizonyos termékeket, ha ezzel segíti a fejlődő országokat – az 55 évesnél idősebbek körében ez az arány csupán 45%. A fiatalabb válaszadók hajlamosabbak azt gondolni, hogy a fejlődő országokat sújtó szegénység elleni küzdelmet az EU és a saját nemzeti kormányuk egyik fő prioritásává kell tenni.

Az Európai Fejlesztési Napok során felszólalhatnak az Európai Unió és a világ különböző részeiből érkező nagykövetek is, akiket abból a célból hívnak meg, hogy kérdéseket intézzenek az esemény előadóihoz.

Az Eurobarométer különjelentés további eredményei:

Miközben a válaszadók többsége (66%) szerint a fejlődő országokat sújtó szegénység elleni küzdelmet ez Európai Unió egyik fő prioritásává kell tenni, mindössze 48%-uk véli szükségesnek, hogy e kérdés a saját nemzeti kormányuknak is az egyik fő prioritását képezze.

Csupán kevés (6%) válaszadó hallott vagy olvasott korábban a millenniumi fejlesztési célokról, és tudja, hogy melyek ezek. A millenniumi fejlesztési célok listája alapján az európaiak szerint a jövő évtizedben a legnehezebben megoldható problémákat a szegénység felszámolása, a nemek közötti egyenlőség megvalósítása és a HIV/AIDS terjedésének megfékezése jelenti.

Hozzávetőlegesen minden tizedik válaszadó(12%) helyesen becsülte meg azoknak a számát, akik naponta kevesebb mint egy dollárból élnek a világon (500 millió és egy milliárd fő között).

További információk:

Az Eurobarométer különjelentés, ideértve az egyes uniós tagállamokra vonatkozó országspecifikus adatokat is, a következő internetcímen olvasható:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

A EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_hu.htm

Az Európai Fejlesztési Napok honlapja:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Kapcsolattartók:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar