Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 26. november 2013

7 ud af 10 EU-borgere siger, at det også er til gavn for dem at hjælpe udviklingslande

Bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene burde ifølge 66 % af EU-borgerne være en af hovedprioriteterne for Den Europæiske Union. Syv ud af ti (69 %) finder, at det også er til gavn for både EU og EU-borgerne at hjælpe disse lande. Dette er nogle af de centrale resultater af en eurobarometerundersøgelse, der offentliggøres i dag i forbindelse med de europæiske dage for udviklingssamarbejde i Bruxelles (26.-27. november).

På trods af de økonomiske problemer er flere EU-borgere nu parate til at betale mere for fødevarer og produkter, hvis de kan støtte udviklingslandene (48 % af de adspurgte, hvilket udgør en stigning på 4 procentpoint siden 2012). 83 % af de adspurgte finder samtidigt, at det er vigtigt at hjælpe indbyggerne i udviklingslande, og 61 % mener, at støtten bør øges.

Andris Piebalgs, EU-kommissær for udvikling, udtalte: "Det er meget positivt at se, at EU-borgerne generelt støtter global solidaritet og tror på, at vi sammen kan gøre en reel forskel i bekæmpelsen af fattigdom. Der ligger store udfordringer forude: vi skal sikre, at vi når millenniumudviklingsmålene og kommer fattigdommen til livs. Til det formål er det nødvendigt, at vi gør en fælles indsats, og at man i verdenssamfundet når til enighed om en ambitiøs fælles dagsorden for bekæmpelse af fattigdom og bæredygtig udvikling. Der er klart budskab i den undersøgelse, der offentliggøres i dag: Europæerne er rede til at gøre, hvad de kan."

EU-borgerne finder, at den fremtidige udviklingspolitik bør fokusere på beskæftigelse (44 % af de adspurgte), sundhed (33 %), økonomisk vækst (31 %) og uddannelse (30 %).

Den særlige eurobarometerundersøgelse vedrørende EU-udviklingsbistand og millenniumudviklingsmålene fremlægges af kommissær Piebalgs i forbindelse med de europæiske dage for udviklingssamarbejde (European Development Days). Dette initiativ gør det muligt for regerings- og statschefer fra Afrika at møde repræsentanter for EU-institutionerne, EU-ministre, repræsentanter for FN-institutioner, civilsamfundet, højere læreanstalter og den private sektor. Diskussionerne vil være fokuseret på millenniumudviklingsmålene og behovet for en klart formuleret EU-holdning til bekæmpelse af den globale fattigdom og bæredygtig udvikling efter 2015.  Der er tale om en enestående mulighed for de berørte parter, donorer og centrale spillere på udviklingsområdet til at mødes og bidrage til formuleringen af EU's strategi for udviklingsindsatsen efter 2015.

Vigtigste tendenser i EU

Borgerne føler sig i stigende grad forpligtede til at fremme udvikling. 48 % af EU-borgerne er rede til at betale mere for fødevarer og produkter, der støtter udviklingslandene, og det er en stigning på 4 procentpoint siden 2012. Store stigninger i denne procentsats kan konstateres i nogle lande, der blev ramt hårdt af den økonomiske krise: Irland (47 %, +12), Letland (27 %, +8) and Spain (+7).

Støtten til udvikling og bistand er fortsat høj. 83 % finder, at det er vigtigt at hjælpe indbyggerne i udviklingslande - mod 85 % sidste år. Antallet af personer, der går ind for at EU øger sin bistand, er til gengæld det samme, nemlig 61 %.

De unge er særligt bevidste om udviklingslandenes problemer og opsatte på at løse dem. Det er navnlig de unge, som mener, at de hver især kan spille en rolle i forbindelse med bekæmpelsen af fattigdom i udviklingslandene. Mens 61 % af de 15-24-årige har denne opfattelse, er det kun 45 % af dem på 55 og derover, der deler denne opfattelse.

53 % af de 15-24-årige er rede til at betale mere for produkter, hvis dette hjælper udviklingslandene. For de adspurgte i gruppen fra 55 år og derover ligger dette tal på 45 %. De yngre adspurgte er også mere tilbøjelige til at mene, at bekæmpelsen af fattigdom i udviklingslandene bør være en af de vigtigste prioriteter, både for EU og for de nationale regeringer.

En lang række ungdomsambassadører fra alle hjørner af Den Europæiske Union og verden inviteres til at deltage i De europæiske dage for udviklingssamarbejde, hvor de vil få lejlighed til at udfordre arrangementets paneldeltagere med spørgsmål.

Flere resultater af den særlige eurobarometerundersøgelse

Selv om hovedparten af de adspurgte (66 %) mener, at det bør være en af de vigtigste opgaver at bekæmpe fattigdommen i Den Europæiske Union, er det kun 48 %, der finder, at det bør være en af vigtigste prioriteter for deres egne nationale regeringer.

Kun et lille antal af de adspurgte (6 %) havde hørt eller læst om millenniumudviklingsmålene og vidste, hvad de drejer sig om. Når de præsenteres for en liste med millenniumudviklingsmålene, finder EU-borgerne, at det vanskeligste i det kommende årti bliver at komme fattigdommen til livs, opnå ligestilling og standse spredningen af HIV/AIDS.

Ca. én ud af hver tiende adspurgte (12 %) har en realistisk ide om, hvor stor en del af jordens befolkning, der lever for mindre end 1 USD om dagen (mellem 500 mio. og 1 mia.).

Yderligere oplysninger:

Den særlige eurobarometerundersøgelse, herunder faktablade for alle EU-medlemsstaterne findes på:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Websted for EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_da.htm

Websted for de europæiske dage for udviklingssamarbejde:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Contacts :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar