Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 26. listopadu 2013

Sedm z deseti občanů EU vnímá pomoc rozvojovým zemím jako prospěšnou také pro sebe

Podle 66 % občanů EU by mělo potírání chudoby v rozvojových zemích zůstat jednou z hlavních priorit Evropské unie. Sedm z deseti lidí (69 %) věří, že pomoc těmto zemím je dobrá také pro EU a přínosná pro její občany. Toto jsou některé hlavní výsledky průzkumu Eurobarometr, které mají být zveřejněny dnes v rámci Evropských dnů rozvojové pomoci v Bruselu (26.–27. listopadu).

Navzdory ekonomickým problémům jsou nyní občané EU ochotni platit více za potraviny a výrobky, které podporují rozvojové země (48 % dotázaných, což ve srovnání s rokem 2012 představuje zvýšení o čtyři procentní body). Zároveň si 83 % respondentů myslí, že je důležité pomáhat lidem v rozvojových zemích a 61 % z nich zastává názor, že by se pomoc měla zvýšit.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs k tomu uvedl: „Velmi rád vidím, že občané EU globální solidaritu podporují a věří, že společně skutečně můžeme v potírání chudoby něčeho dosáhnout. Jsou před námi náročné úkoly: je třeba splnit rozvojové cíle tisíciletí a zajistit, aby se chudoba stala minulostí. V zájmu pokroku musíme spolupracovat – globální společenství by se mělo dohodnout na společném ambiciózním programu pro odstranění chudoby a udržitelný rozvoj. Z výsledků dnešního průzkumu jasně vyplývá, že Evropané jsou připraveni se na těchto snahách podílet.“

Občané EU se domnívají, že by se budoucí rozvojová politika měla zaměřit na zaměstnanost (44 % dotazovaných), zdraví (33 %), hospodářský růst (31 %) a vzdělávání (30 %).

Výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr nazvaného „Rozvojová pomoc EU a rozvojové cíle tisíciletí“ má komisař Piebalgs představit v rámci Evropských dnů rozvojové pomoci. U této příležitosti se setkávají hlavy států a vlád z Afriky s představiteli orgánů EU, ministry členských států EU, zástupci institucí OSN, občanské společnosti, akademické obce a soukromého sektoru. Diskuse se zaměřují na rozvojové cíle tisíciletí a na potřebu pevného evropského postoje k řešení globální chudoby a udržitelnému rozvoji po roce 2015. Pro zainteresované subjekty, dárce a další důležité aktéry v oblasti rozvojové pomoci jde o jedinečnou příležitost setkat se a přispět k vizi EU o rozvojové pomoci po roce 2015.

Hlavní trendy v EU

Roste osobní angažovanost v rozvojové pomoci. 48 % Evropanů je ochotno platit více za potraviny a výrobky, které podporují rozvojové země – to je o čtyři procentní body více oproti roku 2012. Velký nárůst lze zaznamenat v některých zemích, které byly výrazně zasaženy hospodářskou krizí: Irsko (47 %, +12), Lotyšsko (27 %, +8) a Španělsko (+7).

Podpora rozvoje a pomoci je i nadále vysoká. Celkem 83 % dotazovaných se domnívá, že pomáhat lidem v rozvojových zemích je důležité; v loňském roce tento názor zastávalo 85 % respondentů. Naproti tomu zůstává stejný počet lidí, kteří jsou pro zvyšování pomoci ze strany EU (61 %).

Problematika rozvojových zemí se nejvíce dotýká mladých lidí a ti jsou v této oblasti nejaktivnější. Zejména mladí lidé se domnívají, že se jako jednotlivci mohou zasloužit o řešení chudoby v rozvojových zemích. Ve věkové kategorii 15–24 let je o tom přesvědčeno 61 % dotazovaných; stejný názor zastává ve věkové kategorii 55 let a více jen 45 % respondentů.

Celkem 53 % mladých lidí od 15 do 24 let je připraveno platit více za výrobky, pokud to pomůže rozvojovým zemím; ve věkové kategorii 55 let a více to platí jen pro 45 % dotázaných. Právě mladší respondenti se také domnívají, že by řešení chudoby v rozvojových zemích mělo být mezi hlavními prioritami EU a vlád jednotlivých členských států.

Evropské dny rozvojové pomoci dají prostor řadě vyslanců mládeže ze všech koutů Evropské unie a světa, kteří budou pozváni, aby diskutujícím položili své otázky.

Další výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr

Zatímco se většina respondentů (66 %) domnívá, že by potírání chudoby v rozvojových zemích mělo být jednou z hlavních priorit Evropské unie, jen 48 % z nich si myslí, že by to mělo patřit k prioritám vlády jejich vlastního státu.

Jen malý počet respondentů (6 %) slyšel nebo četl o rozvojových cílech tisíciletích a byl s touto záležitostí obeznámen. Pokud jde o seznam rozvojových cílů tisíciletí, shledává většina Evropanů, že nejtěžší bude v nadcházejícím desetiletí odstranit chudobu, nastolit rovnost žen a mužů a zastavit šíření HIV/AIDS.

Asi jeden respondent z deseti (12 %) správně odhaduje počet lidí na světě, kteří žijí z méně než 1 dolaru na den (je to půl až jedna miliarda lidí).

Další informace

Zvláštní průzkum Eurobarometr, včetně přehledů informací o jednotlivých členských státech EU, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetové stránky Evropských dnů rozvojové pomoci:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

Kontaktní osoby:

Alexandre Polack (+32 22990677)

Maria Sanchez Aponte (+32 22981035)


Side Bar