Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 ноември 2013 г.

7 от всеки 10 граждани на ЕС смятат, че подпомагането на развиващите се страни облагодетелства и тях самите

Според 66 % от гражданите на ЕС борбата с бедността в развиващите се страни следва да бъде един от основните приоритети на Европейския съюз. Седем от всеки десет души (69 %) считат, че подпомагането на тези страни е също от полза и за ЕС, като облагодетелства неговите граждани. Това са някои от ключовите резултати от проучване на Евробарометър, което ще бъде публикувано днес по време на Европейските дни на развитието в Брюксел (26—27 ноември).

Въпреки икономическите трудности днес все повече граждани на ЕС са готови да плащат повече за хранителни стоки и продукти, като по този начин подкрепят развиващите се страни (48 % от анкетираните, което представлява увеличение с 4 процентни пункта от 2012 г. насам). Междувременно 83 % от анкетираните смятат, че е важно да се помогне на хората в развиващите се страни, а 61 % са на мнение, че помощта следва да бъде увеличена.

Европейският комисар за развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Аз съм много окуражен, когато виждам, че гражданите на ЕС подкрепят солидарността в световен план и вярвам, че заедно ние можем реално да допринесем за преодоляването на бедността. Ние сме изправени пред големи предизвикателства: да гарантираме, че ще постигнем Целите на хилядолетието за развитие и ще превърнем бедността в спомен. За в бъдеще всички трябва да работим заедно — световната общност следва да се споразумее относно амбициозна съвместна програма за премахване на бедността и за постигане на устойчиво развитие. Резултатите от днешното проучване са ясно послание: европейците са готови да поемат своята роля в това отношение.“

Гражданите на ЕС смятат, че бъдещата политика за развитие трябва да се съсредоточи върху заетостта (44 % от анкетираните), здравеопазването (33 %), икономическия растеж (31 %) и образованието (30 %).

Специалното проучване на Евробарометър „Помощта за развитие на ЕС и Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)“ следва да бъде представено от комисаря Пиебалгс на Европейските дни на развитието (ЕДР). В събитието участват държавни и правителствени ръководители от Африка и представители на институциите на ЕС, министри от държавите — членки на ЕС, представители на институциите на ООН, на гражданското общество, на академичните среди и на частния сектор. Дискусиите са съсредоточени върху Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и необходимостта от силна европейска позиция относно глобалната бедност и устойчивото развитие след 2015 г. Събитието предоставя уникална възможност на заинтересованите страни, на донорите и на основните участници да се съберат заедно, за да допринесат за формулирането на визията на ЕС за развитие след 2015 г.

Основни тенденции в ЕС

Нараства личния ангажимент относно развитието. 48 % от европейците са готови да плащат повече за хранителни стоки и продукти, с което да подкрепят развиващите се страни, което представлява увеличение с 4 процентни пункта от 2012 г. насам. Значително увеличение на този процент се наблюдава в някои страни, които бяха сериозно засегнати от икономическата криза: Ирландия (47 %, нарастване с 12 процентни пункта), Латвия (27 %, нарастване с 8 процентни пункта) и Испания (нарастване със 7 процентни пункта).

Подкрепата относно развитието и помощта остава висока. 83 % смятат, че е важно да се помага на хора в развиващите се страни, в сравнение с 85 % през миналата година. За сравнение броят на хората, които подкрепят увеличаването на помощта на ЕС, се запазва на нивото си от 61 %.

Младите хора се чувстват особено засегнати от проблемите, свързани с развитието, и се ангажират да ги разрешат. В частност младите хора смятат, че те могат да играят роля на индивидуално ниво за преодоляване на бедността в развиващите се страни. Докато 61 % от младите хора на възраст между 15 и 24 години вярват в това, едва 45 % от хората на възраст 55 и повече години са на същото мнение.

53 % от младите хора на възраст между 15 и 24 години са готови да плащат повече за стоки, ако това помага на развиващите се страни, в сравнение с 45 % от анкетираните, които са на възраст 55 и повече години. Младите участници са по-склонни да смятат, че борбата с бедността в развиващите се страни следва да бъде един от основните приоритети както на ЕС, така и на националните им правителства.

По време на ЕДР ще се предостави думата на редица „посланици на младежта“ от всички краища на ЕС и на света, които ще бъдат приканени да зададат трудни въпроси на участниците в дискусиите.

Още резултати от специалното проучване на Евробарометър

Докато по-голямата част от анкетираните (66 %) смятат, че борбата с бедността в развиващите се страни следва да бъде един от основните приоритети на Европейския съюз, само 48 % смятат, че тя следва да бъде един от основните приоритети на тяхното национално правителство.

Само малък брой от анкетираните (6 %) са чували или чели за ЦХР и знаят какво представляват. Когато им се даде списък с ЦХР, европейците вярват, че най-трудните за постигане цели през следващото десетилетие са премахването на бедността, постигането на равенство между половете и спирането на разпространението на ХИВ/СПИН.

Около един анкетиран от всеки десет души (12 %) правилно определя приблизителния броя на хората в света, които живеят с по-малко от 1 долар на ден (между 500 млн. и 1 млрд. души).

За повече информация

Специалното проучване на Евробарометър, включително специфичните за отделните страни информационни фишове за всички държави — членки на ЕС, могат да бъдат намерени на следния адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405

Уебсайт на европейския комисар по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Уебсайт на ГД „Развитие и сътрудничество — EuropeAid“:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm

Уебсайт на Европейските дни на развитието:

http://eudevdays.eu/

SPEECH/13/980: A vision for the post-2015 Agenda

За контакти:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar