Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. novembra 2013

Spletne grožnje: raziskava o vplivu kibernetske kriminalitete

Po podatkih danes objavljene raziskave Eurobarometra so uporabniki interneta v EU zelo zaskrbljeni zaradi kibernetske varnosti. 76 % se jih strinja, da se je tveganje, da postanemo žrtev kibernetske kriminalitete, v zadnjem letu povečalo. Število tako mislečih je večje kot v podobni študiji iz leta 2012. 12 % uporabnikov interneta je že utrpelo zlorabo profila v družbenih medijih ali elektronskega računa.

Medtem ko 70 % uporabnikov interneta v EU zaupa v svoje sposobnosti uporabe interneta za spletno nakupovanje ali bančništvo, pa se jih za to dejansko odloči samo približno 50 %. Ta precejšnja razlika kaže na negativen učinek kibernetske kriminalitete na enotni digitalni trg. Dva glavna pomisleka glede takih spletnih dejavnosti sta povezana z zlorabo osebnih podatkov (kar je navedlo 37 % uporabnikov interneta) in varnostjo spletnih plačil (35 %).

„Ta raziskava kaže uničujoč vpliv kibernetske kriminalitete na uporabo interneta – vse več ljudi se namreč odloči, da ne bodo v celoti izkoristili vseh možnosti, ki nam jih ponuja internet. To ovira tako naše digitalno gospodarstvo kot tudi naše spletno življenje. Da bi se spletnemu organiziranemu kriminalu učinkovito postavili po robu, moramo okrepiti evropsko sodelovanje, tako da gradimo na delu Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti“, je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Spodbudno je, da v primerjavi z letom 2012 več državljanov EU meni, da so dobro obveščeni o nevarnostih kibernetske kriminalitete (44 %, lani 38 %). Vendar se zdi, da na podlagi teh informacij ne ukrepajo vedno ustrezno. Tako je na primer manj kot polovica uporabnikov interneta v preteklem letu spremenila katero od svojih spletnih gesel (48 % – nekoliko bolje od 45 % v letu 2012).

Raziskava, ki je zajela več kot 27 000 ljudi v vseh državah članicah, kaže tudi:

87 % vprašanih se izogiba razkrivanju osebnih podatkov na spletu (nekoliko manj kot 89 % leta 2012).

Večina še vedno meni, da niso dobro obveščeni o nevarnostih kibernetske kriminalitete (52 % v primerjavi z 59 % leta 2012).

7 % jih je bila žrtev goljufije pri spletnih nakupih s kreditnimi karticami ali spletnem bančništvu.

Znatno se je povečalo število uporabnikov, ki do interneta dostopajo prek pametnega telefona (35 % v primerjavi s 24 % leta 2012) ali tabličnega računalnika (14 % v primerjavi s 6 %).

Ozadje

Evropska komisija si prizadeva za močnejši odziv EU na kibernetsko kriminaliteto ter izboljšanje kibernetske varnosti za državljane.

Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3) je januarja začel s svojim delom v okviru skupnega odziva EU na grožnje kibernetske kriminalitete (IP/13/13). Njegova osrednja naloga je sodelovanje in zagotavljanje pomoči organom pregona iz držav članic in tretjih držav.

Februarja je Komisija skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje sprejela tudi strategijo za kibernetsko varnost za Evropsko unijo (IP/13/94 in MEMO/13/71). Prednostne naloge na tem področju vključujejo ukrepe, ki bodo državam članicam v pomoč pri prepoznavanju in obravnavanju vrzeli v njihovih zmogljivostih za boj proti kibernetski kriminaliteti, ter spodbujanje sodelovanja med EC3, državami članicami in drugimi akterji.

Poleg tega je EU avgusta sprejela nova pravila za okrepitev obrambe Evrope pred kibernetskimi napadi, s čimer je uporaba tako imenovanih „botnetov“ (tj. mrež okuženih računalnikov, katerih moč obdelave se izkorišča za kibernetske napade) in drugih orodij kibernetskih kriminalcev postala kazniva (MEMO/13/661). Uvedene so bile tudi nove oteževalne okoliščine in hujše kazenske sankcije, da se učinkovito preprečijo napadi velikega obsega na informacijske sisteme. Direktiva izboljšuje tudi čezmejno sodelovanje med pravosodjem in policijo držav članic EU.

Raziskava Eurobarometra je bila opravljena med majem in junijem.

Uporabne povezave

Raziskava Eurobarometra 2013 o kibernetski varnosti

Raziskava iz leta 2012

Spletišče Cecilie Malmström

Spremljajte evropsko komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišče GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar