Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 22 d.

Interneto pavojai: apklausa atskleidžia elektroninio nusikalstamumo poveikį

Šiandien paskelbta Eurobarometro apklausa rodo, kad ES interneto vartotojų susirūpinimas kibernetiniu saugumu yra didžiulis. 76 proc. teigia, kad pastaraisiais metais padidėjo rizika tapti elektroninių nusikaltimų aukomis: taip manančių yra daugiau nei 2012 m., kai buvo atliekama panaši apklausa. 12 proc. interneto vartotojų pareiškė, kad jau buvo įsilaužta į jų socialinių tinklų paskyras arba elektroninio pašto dėžutes.

Nors 70 proc. interneto vartotojų visoje ES yra tikri dėl savo galimybių naudotis internetu tokioms reikmėms kaip internetinė bankininkystė ar apsipirkimas internetu, tik apie 50 proc. faktiškai tą daro. Šis akivaizdus atotrūkis rodo, kokį neigiamą poveikį elektroniniai nusikaltimai daro bendrajai skaitmeninei rinkai: iš esmės susirūpinimą tokia veikla internete kelia du dalykai – neteisėtas asmens duomenų naudojimas (paminėjo 37 proc. respondentų) ir mokėjimų internetu saugumas (35 proc.).

„Apklausa atskleidžia griaunamąjį elektroninio nusikalstamumo poveikį interneto vartotojams: pernelyg daug žmonių atsisako naudotis visomis interneto galimybėmis. Dėl to stabdomas skaitmeninės ekonomikos vystymasis ir varžoma mūsų internetinė laisvė. Turime stiprinti bendradarbiavimą Europoje ir drauge su Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru pažaboti organizuotą elektroninį nusikalstamumą.“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilija Malmström.

Džiugu, kad, palyginti su 2012 m., padaugėjo ES piliečių, manančių, jog jie yra gerai informuoti apie elektroninių nusikaltimų keliamą riziką (nuo 38 iki 44 proc.). Tačiau atrodo, kad, remdamiesi šia informacija, jie ne visada padaro reikiamas išvadas. Pvz., pastaraisiais metais mažiau nei pusė interneto vartotojų pasikeitė prisijungimo prie interneto slaptažodžius (palyginti su 2012 m., šis skaičius išaugo nežymiai – nuo 45 iki 48 proc.).

Apklausoje dalyvavo daugiau kaip 27 tūkst. asmenų iš visų valstybių narių. Po jos paaiškėjo, kad:

87 proc. respondentų vengia atskleisti savo asmens duomenis internete (2012 m. jų būta 89 proc.);

dauguma vis dar nesijaučia esą gerai informuoti apie elektroninių nusikaltimų keliamą riziką (2012 m. – 59 proc., dabar – 52 proc.);

7 proc. nukentėjo nuo sukčiavimo kreditine kortele arba internetinės bankininkystės sistemoje;

pastebimai padaugėjo vartotojų, prie interneto prisijungiančių išmaniaisiais telefonais (35 proc., praėjusiais metais – 24 proc.) arba planšetiniais kompiuteriais (padaugėjo nuo 6 iki 14 proc.).

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija siekia stiprinti bendrą ES kovą su elektroniniais nusikaltimais ir padėti padidinti visų ES piliečių kibernetinį saugumą.

Sausio mėn. veiklą pradėjęs (EC3) Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras siekia, kad nuo elektroninių nusikaltimų pavojų būtų saugomasi imantis bendrų ES veiksmų (IP/13/13). Svarbiausias šio centro prioritetas yra bendradarbiauti su valstybių narių ir kitų šalių teisėsaugos institucijomis ir teikti joms pagalbą.

Be to, vasario mėn. Komisija kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba priėmė Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategiją (IP/13/94 ir MEMO/13/71). Prie šios srities prioritetų priskiriamas pagalbos teikimas valstybėms narėms, kad jos nustatytų ir šalintų savo gebėjimų kovoti su elektroniniais nusikaltimais trūkumus, taip pat Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro, valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo skatinimas.

Be to, rugpjūčio mėn. ES priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama padidinti Europos apsaugą nuo kibernetinių išpuolių, įskaitant baudžiamosios atsakomybės už botnetą, t. y. virusais užkrėstus kompiuterių tinklus, naudojamus kibernetiniams išpuoliams rengti, ir kitas priemones, kuriomis naudojasi elektroninių nusikaltimų vykdytojai, nustatymą (MEMO/13/661). Jose taip pat nustatytos naujos atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir griežtesnės baudžiamosios sankcijos, siekiant veiksmingai užkirsti kelią didelio masto išpuoliams prieš informacines sistemas. Be to, direktyva siekiama pagerinti tarpvalstybinį teisminių institucijų ir policijos bendradarbiavimą ES valstybėse narėse.

Eurobarometro apklausa rengta šių metų gegužės–birželio mėn.

Naudingos nuorodos

2013 m. Eurobarometro apklausa kibernetinio saugumo klausimais

2012 m. apklausa

Cecilijos Malmström svetainė

Komisijos narės Cecilijos Malmström Twitter

Vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

Vidaus reikalų generalinio direktorato Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, +32 2 298 09 63,

Tove Ernst, +32 2 298 67 64


Side Bar