Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. marraskuuta 2013

Tutkimus osoittaa tietoverkkorikollisuuden vaikutukset

Tänään julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan internetin käyttäjät ovat Euroopan unionissa hyvin huolissaan tietoverkkoturvallisuudesta. Kansalaisista 76 prosenttia on sitä mieltä, että riski joutua tietoverkkorikoksen uhriksi on kasvanut kuluneen vuoden aikana. Tietoverkkorikoksista huolestuneiden kansalaisten lukumäärä on lisääntynyt vuonna 2012 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Internetin käyttäjistä 12 prosenttia ilmoittaa, että heidän sosiaalisen median tililleen tai sähköpostitililleen on murtauduttu.

Vaikka 70 prosenttia internetin käyttäjistä eri puolilla EU:ta luottaa kykyynsä tehdä ostoksia tai hoitaa pankkiasioita verkossa, vain noin 50 prosenttia käyttää internetiä näiden asioiden hoitamiseen. Tämä suuri ero osoittaa tietoverkkorikollisuuden haitallisen vaikutuksen digitaalisiin sisämarkkinoihin. Kaksi suurinta huolenaihetta liittyy henkilötietojen väärinkäyttöön (37 % vastaajista) ja verkkomaksujen turvallisuuteen (35 % vastaajista).

"Tämä tutkimus osoittaa, kuinka tuhoisa vaikutus tietoverkkorikollisuudella on internetin käyttöön. Liian monet ihmiset jättävät hyödyntämättä osan internetin tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä haittaa sekä digitaalista talouttamme että verkossa kommunikointia. Meidän on tehostettava eurooppalaista yhteistyötä Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen työn pohjalta, jotta internetissä toimiva järjestäytynyt rikollisuus saadaan kuriin”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi.

Rohkaisevaa on, että aiempaa useammat EU-kansalaiset (44 % vastaajista) arvelevat olevansa hyvin perillä tietoverkkorikollisuuden riskeistä (vuoden 2012 tutkimuksessa 38 prosenttia). Näyttää kuitenkin siltä, että ihmiset eivät tietämyksestään huolimatta aina tee kaikkia tarvittavia johtopäätöksiä riskeistä. Esimerkiksi internetin käyttäjistä alle puolet (48 % vastaajista) on muuttanut verkossa käyttämiään salasanoja kuluneen vuoden aikana (45 % vuoden 2012 kyselyssä).

Eurobarometri-tutkimuksessa haastateltiin yli 27 000:ta ihmistä kaikissa jäsenvaltioissa. Tutkimuksesta käyvät ilmi muun muassa seuraavat seikat:

Vastaajista 87 % välttää henkilötietojen ilmoittamista verkossa (89 % vuonna 2012).

Vastaajien enemmistö (52 %) katsoo edelleen saaneensa liian vähän tietoa tietoverkkorikollisuuden riskeistä (59 % vuonna 2012).

Vastaajista 7 prosenttia on joutunut verkossa luottokortti- tai pankkipetoksen uhriksi.

Internetin käyttö älypuhelimella (35 prosenttia vastaajista, 24 % vuonna 2012) ja taulutietokoneella (14 % vastaajista, 6 % vuonna 2012) on lisääntynyt huomattavasti.

Tausta

Euroopan komissio pyrkii tehostamaan EU:n toimia, joilla torjutaan tietoverkkorikollisuutta, ja parantamaan kaikkien kansalaisten tietoverkkoturvallisuutta.

Tammikuussa 2013 aloitti toimintansa Euroopan verkkorikostorjuntakeskus (EC3), joka suunnittelee EU:n kollektiivisia toimia tietoverkkorikollisuuden torjunnassa (IP/13/13). EC3:n keskeinen tehtävä on avustaa jäsenvaltioiden ja muiden maiden lainvalvontaviranomaisia ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa.

Komissio antoi helmikuussa yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa tietoverkkojen turvallisuutta koskevan Euroopan unionin strategian (IP/13/94 ja MEMO/13/71). Ensisijaiset tavoitteet tällä alalla ovat jäsenvaltioiden auttaminen, jotta ne voivat tunnistaa puutteelliset valmiutensa tietoverkkorikollisuuden torjunnassa ja parantaa niitä, sekä EC3:n, jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen.

Lisäksi EU hyväksyi elokuussa direktiivillä uudet säännöt, joilla parannetaan Euroopan valmiutta suojautua tietoverkkohyökkäyksiltä. Säännöissä muun muassa kriminalisoidaan ns. bottiverkot eli kaapattujen tietokoneiden verkostot, joiden käsittelytehoa käytetään verkkohyökkäyksissä, ja muut verkkorikollisten käyttämät välineet (MEMO/13/661). Säännöissä määritetään myös uudet vakavammat rikosoikeudelliset seuraamukset ja koventamisperusteet, jotta tietojärjestelmiin kohdistuvat laajamittaiset hyökkäykset voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti. Lisäksi direktiivillä parannetaan oikeuslaitoksen ja poliisin rajat ylittävää yhteistyötä EU-valtioissa.

Eurobarometri-tutkimus tehtiin touko-kesäkuussa vuonna 2013.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoverkkoturvallisuutta koskeva Eurobarometri-tutkimus (2013)

Vuoden 2012 Eurobarometri-tutkimus

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Cecilia Malmströmin Twitter-tili

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosaston Twitter-tili

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar