Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. november 2013

Internetiohud: uuringust ilmneb küberkuritegevuse mõju

ELi internetikasutajad on väga mures küberjulgeoleku pärast, selgub täna avaldatud Eurobaromeetri uuringust. 76% nõustuvad, et küberkuriteo ohvriks langemise risk on viimase aasta jooksul kasvanud; seda on rohkem kui samasuguses küsitluses aastal 2012. Internetikasutajaid, kelle sotsiaalmeedia või e-posti konto on juba olnud häkitud, on 12%.

Kuigi 70% ELi internetikasutajatest on kindlad, et oskavad teha internetis oste või ajada pangaasju, on neid, kes seda tegelikult teevad, ainult umbes 50%. See suur lõhe näitab küberkuritegevuse negatiivset mõju ühtsele e-turule: kaks peamist muret selliste internetitoimingute puhul on seotud isikuandmete väärkasutamisega (mainitud 37% puhul) ja internetimaksete turvalisusega (35%).

„See uuring näitab, kui hävitavalt mõjub küberkuritegevus interneti kasutamisele: liiga palju on neid, kes otsustavad mitte kasutada kõiki võimalusi, mida internet meile pakub. See takistab e-majandust ja meie endi tegutsemist netis. Meil tuleb tugevdada Euroopa koostööd, lähtudes Euroopa küberkuritegevuse vastase võitluse keskuse tööst, et jõuda organiseeritud internetikuritegevuse juurteni,” ütles Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Julgustav on asjaolu, et kasvanud on nende ELi kodanike hulk, kes leiavad, et nad on hästi informeeritud küberkuritegevuse riskidest (44%, 2012. aastal 38%). Siiski tundub, et nad ei tee alati sellest teadmisest kõiki vajalikke järeldusi. Näiteks on vähem kui pooled internetikasutajad muutnud möödunud aasta jooksul oma interneti salasõnu (48% — veidi parem kui 2012. aasta 45%).

Eurobaromeetri uuring hõlmas rohkem kui 27 000 vastajat kõigist liikmesriikidest ning sellest ilmneb, et:

87% vastanutest väldivad isiklike andmete avaldamist internetis (veidi vähem kui 2012. aasta 89%);

enamik ei leia, et nad on küberkuritegevuse ohtudest hästi informeeritud (52%, võrreldes 59%-ga 2012. aastal);

7% on internetis langenud krediitkaardi- või panganduspettuse ohvriks;

märkimisväärselt on kasvanud ka nende hulk, kes kasutavad internetti nutitelefoni (35%, eelmisel aastal 24%) või tahvelarvuti kaudu (14%, eelmisel aastal 6%).

Taust

Euroopa Komisjon püüab tugevdada ELi üldist reageerimist küberkuritegevusele ja aidata parandada kõigi kodanike küberjulgeolekut.

Euroopa küberkuritegevuse vastase võitluse keskus (EC3), mis alustas tööd jaanuaris, on töötamas välja ELi kollektiivseid vastumeetmeid küberkuritegevuse ohu puhuks (IP/13/13). Koostöö liikmesriikide ja muude riikide õiguskaitseorganitega ja neile abi osutamine on EC3 keskne ülesanne.

Veebruaris võttis komisjon koos välisteenistusega vastu ka Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia (IP/13/94 ja MEMO/13/71). Selle valdkonna prioriteedid on aidata liikmesriikidel välja selgitada ja kõrvaldada lüngad küberkuritegude vastu võitlemise võimes ning toetada koostööd EC3, liikmesriikide ja teiste osalejate vahel.

Peale selle võttis EL augustis vastu uued eeskirjad, millega tugevdatakse Euroopa kaitset küberrünnete eest; need näevad ette nn robotivõrkude (nakatatud arvutitest koosnevad võrgud, mille andmetöötlusvõimsust kasutatakse küberrünneteks) ning muude küberkurjategijate töövahendite kriminaliseerimise (MEMO/13/661). Eeskirjadega nähakse ette ka uued raskendavad asjaolud ja karmistatakse kriminaalsanktsioone, et tõhusalt ära hoida infosüsteemide vastu suunatud ulatuslikke ründeid. Lisaks parandatakse direktiiviga piiriülest koostööd ELi liikmesriikide kohtusüsteemide ja politsei vahel.

Eurobaromeetri uuring toimus selle aasta maist juunini.

Kasulikud lingid

2013. aasta küberjulgeoleku-teemaline Eurobaromeeter

2012. aasta küsitlus

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar