Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. november 2013

Internettrusler: Ny undersøgelse viser virkningerne af it-kriminalitet

Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse, der offentliggøres i dag, er internetbrugerne i EU meget bekymrende over manglende internetsikkerhed. 76 % mener, at risikoen for at blive offer for it-kriminalitet er steget inden for de seneste år, hvilket er mere end i en lignende undersøgelse fra 2012. 12 % af internetbrugerne har allerede fået hacket en konto på de sociale medier eller en e-mailkonto.

Mens 70 % af internetbrugerne i EU helt klart føler sig i stand til at bruge internettet til indkøb eller bankforretninger, er det kun ca. 50 %, der faktisk vælger at gøre det. Dette misforhold viser, hvilke negative virkninger it-kriminalitet har for det digitale indre marked - de to vigtigste faktorer, der afholder folk fra at bruge internettet hertil, er frygt for misbrug af persondata (som 37 % peger på) og sikkerheden omkring netbetalinger (35 %).

"Denne undersøgelse viser, hvilke ødelæggende virkninger it-kriminalitet har for brugen af internettet – der er alt for mange, der vælger ikke at udnytte alle de muligheder, internettet giver os, fuldt ud. Det udgør en hæmsko for både vores digitale økonomi og vores brug af nettet. Det er nødvendigt, at vi styrker samarbejdet i Europa om at få sat en stopper for organiseret internetkriminalitet, og det kan vi gøre med afsæt i Det Europæiske Center for Bekæmpelse af It-kriminalitet," sagde EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Det er opmuntrende, at flere EU-borgere end i 2012 i dag mener, at de er godt informeret om risikoen for it-kriminalitet (44 % sammenlignet med 38 %). Men det ser imidlertid ud til, at de ikke altid drager alle konsekvenserne af denne information. F.eks. er det under halvdelen af internetbrugerne, der har ændret nogen af deres internetpasswords i det forløbne år (48 %, hvilket dog er lidt bedre end de 45 % i 2012).

Eurobarometer-undersøgelsen omfatter over 27 000 personer i alle EU-lande og viser også, at:

87 % af respondenterne sørger for ikke at give personoplysninger på nettet (89 % i 2012).

et flertal stadig ikke mener, at de er godt informeret om risikoen for internetkriminalitet (52 % sammenlignet med 59 % i 2012).

7 % har været ofre for kreditkort- eller banksvindel på nettet

der er en betydelig stigning i antallet af brugere, som går på nettet via en smartphone (35 %, mod 24 % sidste år) eller en tablet-computer (14 %, en stigning fra 6 %).

Baggrund:

Europa-Kommissionen arbejder på at styrke EU's samlede indsats for at bekæmpe internetkriminalitet og forbedre internetsikkerheden for borgerne.

Det Europæiske Center til Bekæmpelse af It-kriminalitet (EC3), der blev oprettet i januar, arbejder på en samlet EU-indsats mod risikoen for internetkriminalitet (IP/13/13). Et af centrets vigtigste opgaver er at samarbejde med og bistå de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne og andre lande.

I februar vedtog Kommissionen desuden sammen med EU's udenrigstjeneste en strategi for it-sikkerhed i EU (IP/13/94 og MEMO/13/71). Nogle af de overordnede mål på dette område drejer sig om at hjælpe medlemsstaterne med at indkredse og afhjælpe mangler i deres kapacitet til at bekæmpe it-kriminalitet samt fremme samarbejde mellem Centeret for Bekæmpelse af It-kriminalitet, medlemsstaterne og andre aktører.

I august indførte EU endvidere nye regler til styrkelse af Europas forsvar mod internetangreb, bl.a. med en kriminalisering af "botnet", dvs. netværk af inficerede computere, hvis processorkapacitet udnyttes til cyberangreb, og andre metoder brugt af it-kriminelle (MEMO/13/661). Desuden blev der indført nye bestemmelser om skærpende omstændigheder og højere straffe som et værn mod større angreb på informationssystemer. Direktivet styrker desuden det grænseoverskridende samarbejde mellem EU-landenes politi og retsvæsen.

Eurobarometer-undersøgelsen blev foretaget mellem 24. maj og 9. juni 2013.

Nyttige link

Eurobarometers 2013-undersøgelse om internetsikkerhed

2012-undersøgelsen

Cecilia Malmström's websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Generaldirektoratet for Indre Anliggenders websted

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar