Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. listopadu 2013

Internetové hrozby: průzkum poukazuje na dopady počítačové kriminality

Uživatelé internetu v EU mají obavy o bezpečnost. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr. Podle celkem 76 % respondentů (více než v obdobném průzkumu v roce 2012) se v uplynulém roce zvýšila pravděpodobnost, že se člověk stane obětí kyberkriminality. Dvanáct procent uživatelů internetu již muselo čelit napadení své e-mailové schránky nebo účtu na sociálních médiích.

Ačkoli 70 % uživatelů internetu v EU si je jisto, že internet umí používat k nákupům nebo obsluze svého bankovního účtu, pouze zhruba 50 % z nich tak skutečně činí. Tak značný rozdíl poukazuje na nepříznivý dopad počítačové kriminality na jednotný digitální trh –hlavní obavy v souvislosti s uvedenými způsoby využití internetu se totiž týkají zneužití osobních údajů (zmíněno 37 % dotázaných) a zabezpečení on-line plateb (35 %).

„Průzkum ukazuje, jak neblahý dopad má počítačová kriminalita na využívání internetu – příliš mnoho lidí nevyužívá veškeré možnosti, které internet skýtá. Má to nepříznivý dopad na digitální ekonomiku i na naše chování v prostředí internetu. Abychom přišli na kloub organizované trestné činnosti na internetu, musíme posílit spolupráci v rámci Evropy a využít hlavně Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Povzbudivé je zjištění, že oproti roku 2012 přibylo občanů EU, kteří se cítí být dobře informováni o rizicích kyberkriminality (44 % oproti 38 %). Zdá se však, že ne vždy z těchto informací vyvozují veškeré nezbytné důsledky. Kupříkladu během minulého roku změnila svá internetová hesla necelá polovina uživatelů internetu (48 %, tj. mírné zlepšení oproti 45 % v roce 2012).

Do průzkumu bylo zahrnuto více než 27 000 lidí ve všech členských státech a vyplývá z něj také, že:

87 % respondentů své osobní údaje na internetu neuvádí (mírný pokles z 89 % v roce 2012);

Většina stále nemá pocit, že je dobře informována o rizicích počítačové trestné činnosti (52 % ve srovnání s 59 % v roce 2012);

7 % se stalo obětí podvodu v souvislosti s on-line použitím kreditní karty nebo bankovního účtu;

Výrazně se zvýšil počet uživatelů, kteří pro přístup k internetu používají chytrý telefon (35 % oproti 24 % v loňském roce) nebo tablet (14 % oproti loňským 6 %).

Souvislosti

Evropská komise se snaží posílit odezvu EU na kyberkriminalitu a přispět k lepší ochraně občanů před tímto druhem trestné činnosti.

Od ledna funguje Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3), které pracuje na společné reakci EU na tento typ kriminality (IP/13/13). Hlavní prioritou centra EC3 je spolupráce s donucovacími orgány členských i dalších států a pomoc těmto orgánům.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost v únoru přijaly společnou Strategii kybernetické bezpečnosti Evropské unie (IP/13/94 a MEMO/13/71). Mezi priority v této oblasti patří pomoc členským státům s identifikací a řešením nedostatků v jejich výbavě pro boj proti kyberkriminalitě, a rovněž podpora spolupráce mezi EC3, členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami.

Mimoto v srpnu EU přijala nová pravidla posilující obranyschopnost Evropy vůči kybernetickým útokům, která mj. zavádějí trestní postih tzv. „botnets“, tj. sítí napadených počítačů, jejichž výkon je zneužíván k vedení kybernetických útoků, i postih dalších prostředků, které používají pachatelé počítačové kriminality (MEMO/13/661). Pravidla zavádějí i nové přitěžující okolnosti a vyšší trestněprávní postih, aby bylo možné účinně chránit informační systémy před rozsáhlými útoky. Kromě toho směrnice zlepší přeshraniční spolupráci justičních a policejních orgánů členských států EU.

Průzkum Eurobarometr byl prováděn od května do června letošního roku.

Užitečné odkazy

Průzkum Eurobarometr z roku 2013 o kybernetické bezpečnosti

Průzkum z roku 2012

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

GŘ pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar