Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. februarja 2013

Varnejši proizvodi in enaki konkurenčni pogoji na notranjem trgu

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila za izboljšanje varnosti potrošniških proizvodov na enotnem trgu in okrepitev nadzora trga vseh neživilskih proizvodov, vključno s tistimi, ki so uvoženi iz tretjih držav. To bo prispevalo k okrepitvi varstva potrošnikov in k ustvarjanju enakih konkurenčnih pogojev za podjetja. Nevarni proizvodi ne bi smeli priti do potrošnikov in drugih uporabnikov, k njihovemu hitrem umiku s trga pa bo največ prispevala boljša identifikacija in sledljivost proizvodov. Potem ko bosta Evropski parlament in Svet sprejela nova pravila, jih bodo izvajali nacionalni organi za nadzor trga v državah članicah, ki jim bodo okrepljeno sodelovanje in boljša orodja prinesli koristi pri izvajanju nadzora.

Dva zakonodajna predloga dopolnjuje večletni načrt za nadzor trga, ki določa 20 konkretnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti do leta 2015 za izboljšanje nadzora trga v sedanjem regulativnem okviru, dokler ne začnejo veljati nova pravila.

Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, komisar za industrijo in podjetništvo, je dejal: „Če želimo v celoti izkoristiti gospodarske prednosti enotnega trga, potrebujemo visokokakovostna pravila o varnosti proizvodov, podprta z učinkovitim in usklajenim vseevropskim sistemom izvajanja. Boljše usklajevanje pregledov varnosti proizvodov, zlasti na zunanjih mejah EU, bo odpravilo nepošteno konkurenco nepoštenih ali goljufivih gospodarskih subjektov, katerih dejanja so kazniva.“ Tonio Borg, evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov, je dodal: „Potrošniki pričakujejo, da so proizvodi na evropskem trgu varni. Podjetja pričakujejo, da bodo delovala v poštenih tržnih pogojih. Organi potrebujejo ustrezna orodja, da lahko delujejo na učinkovit in uspešen način. Namen svežnja predlogov, ki ga je Komisija sprejela danes, je izpolniti ta pričakovanja. Prepričani smo, da bodo imeli potrošniki, podjetja in nacionalni organi koristi od jasnih in doslednih pravil na enotnem trgu, bolj učinkovitega nadzora trga in boljše sledljivosti proizvodov.“

Boljša varnost proizvodov in nadzor trga

Trenutno so pravila Unije o nadzoru trga in varnosti potrošniških proizvodov razdrobljena in razpršena po več različnih zakonodajnih aktih, kar ustvarja vrzeli in prekrivanje. Zakonodajna predloga, ki ju je Komisija sprejela danes, bosta omogočila boljšo skladnost pravil, ki urejajo potrošniške proizvode, njihovo identifikacijo in sledljivost ter boljše usklajevanje načinov, na katere organi preverjajo proizvode in izvršujejo predpise o varnosti proizvodov v vsej Evropski uniji.

Bistvene spremembe današnjega paketa so:

  1. uskladitev splošne obveznosti gospodarskih subjektov, da se zagotovi varnost vseh potrošniških proizvodov z jasneje opredeljeno odgovornostjo proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev;

  2. učinkovitejša orodja za uveljavitev varnosti in drugih zahtev v zvezi s proizvodi in za ukrepanje proti nevarnim in neskladnim proizvodom v vseh sektorjih, kar se bo doseglo z enotnimi pravili za nadzor trga;

  3. boljša sledljivost potrošniških proizvodov po vsej dobavni verigi, kar bo omogočilo hiter in učinkovit odziv na probleme v zvezi z varnostjo (npr. odpoklic). V ta namen proizvajalci in uvozniki zagotovijo, da je na proizvodih navedena država porekla proizvoda; kadar zaradi velikosti ali narave proizvoda to ni mogoče, je navedba na embalaži ali dokumentu, ki je priložen proizvodu. Za proizvode, izdelane v Uniji, se navedba nanaša na Unijo ali na določeno državo članico. Navedba porekla dopolnjuje temeljne zahteve o sledljivosti glede imena in naslova proizvajalca. Take informacije lahko olajšajo delo organov za nadzor trga pri sledenju proizvoda do dejanskega kraja izdelave in omogočajo stike z organi države porekla v okviru dvo- ali večstranskega sodelovanja o varnosti potrošniških proizvodov, kadar so potrebni ustrezni nadaljnji ukrepi;

  4. oblikovanje bolj kooperativnega sistema nadzora trga po vsej EU;

  5. poenostavljeni postopki za prijavo nevarnih proizvodov ter sinergije med obstoječim informacijskim sistemom hitrega obveščanja (RAPEX) ter informacijskim in komunikacijskim sistemom za nadzor trga (ICSMS).

Kdo bo imel koristi in kakšne?

  1. Potrošniki – varni in z zakonodajo usklajeni proizvodi po vsej EU s še višjo ravnjo zaščite, kar bo prineslo večje zaupanje potrošnikov v notranji trg.

  2. Proizvajalci/podjetja – skladnejši predpisi za vse proizvodne sektorje, s čimer se bodo znižali stroški usklajevanja za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja. Z bolj usklajenim preverjanjem varnosti proizvodov bo odpravljena nepoštena konkurenca nepoštenih ali goljufivih gospodarskih subjektov.

O predlogih bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet. Nova zakonodaja naj bi začela veljati leta 2015.

Ozadje

Na enotnem trge EU se blago prosto giblje, potrošniki in podjetja lahko proizvode kupujejo in prodajajo v 27 državah članicah EU in 3 državah EFTE/Evropskega gospodarskega prostora, ki imajo skupaj več kot 490 milijonov prebivalcev. Predpisi EU o varnosti proizvodov in nadzor trga s strani nacionalnih organov, ki je podlaga za varne proizvode, so osnova varnega enotnega trga.

Direktivo 87/357/EGS o proizvodih, ki so imitacije živil, in Direktivo 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov bo nadomestila nova, sodobna uredba o varnosti potrošniških proizvodov. Pravila, ki urejajo nadzor trga in so razpršena po različnih zakonodajnih aktih, bodo združena v enem pravnem instrumentu, ki se bo uporabljal za vse (neživilske) proizvode.

MEMO/13/93

Paket je na voljo na spletnih straneh GD SANCO in GD ENTR.

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Carlo Corraza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar