Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 20.

Törjük át az európai üvegplafont: az Európai Parlament támogatja a nők vezetőtestületbeni arányának növelésére irányuló bizottsági javaslatot

Az Európai Parlament a mai napon elsöprő többséggel (459 igen szavazattal, 148 ellenszavazattal és 81 tartózkodással) megszavazta az európai vállalati vezetők körében a nők és a férfiak kiegyenlítettebb arányáról szóló bizottsági jogszabályjavaslatot. Az európai parlamenti képviselők határozott támogatása azt jelenti, hogy az Európai Unió két társjogalkotójának egyike jóváhagyta a bizottsági javaslatot. Ahhoz, hogy a jogszabálytervezet véglegessé váljon, a tagállamoknak is megállapodásra kell jutniuk a Tanácson belül egymással, illetve az Európai Parlamenttel. A Parlament két vezető bizottsága, a Jogi Bizottság (JURI) és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) a plenáris szavazást megelőzően 2013. október 14-én egyértelmű támogatásáról biztosította a bizottsági kezdeményezést (IP/13/943). A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a nők vezetőtestületbeni aránya az EU-n belül a határozott bizottsági fellépésnek köszönhetően az elmúlt három évben folyamatosan nő, és már elérte a 16,6%-ot (2012 októberében ugyanez az adat 15,8% volt) (lásd az 1. mellékletet és a MEMO/13/882 feljegyzést).

A mai európai parlamenti szavazás történelmi pillanat az európai nemek közötti egyenlőség területén” mondta Viviane Reding alelnök, az uniós jogérvényesülési biztos. „A közvetlenül megválasztott Európai Parlament határozottan és egyértelműen kinyilvánította: Európának erős szabályokra van szüksége a nemek vállalati vezetőtestületbeni arányának kiegyensúlyozottabbá tételéhez. Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani Rodi Kratsa-Tsagaropoulou és Evelyn Regner előadóknak fáradhatatlan erőfeszítéseikért és a bizottsági javaslat elkötelezett támogatásáért. A Parlament már hozzákezdett annak az üvegplafonnak az áttöréséhez, amely megakadályozza, hogy a tehetséges nők vezető beosztásba kerüljenek. Most a Miniszterek Tanácsán, az EU második kamaráján van a sor, hogy a kihívásnak eleget téve rövid idő alatt napirendre tűzze a jogszabályjavaslatot, amely a képzettséget és a rátermettséget helyezi a középpontba."

A mai európai parlamenti szavazás fő elemei a bizottsági javaslatok fő pillérei nyomán a következők:

Megerősíti azt a bizottsági megközelítést, hogy a rögzített mennyiségi kvóták helyett az átlátható és méltányos kiválasztási eljárásokat (az úgynevezett eljárási kvótákat) kell előtérbe helyezni.

Az irányelv nem vonatkozik a kis- és középvállalkozásokra, a tagállamokat azonban felszólítják az ilyen vállalkozások támogatására és ösztönzésére, hogy a vezetőtestületekben és a vezetés minden szintjén jelentősen javulhasson a nemek közötti egyensúly.

Az eredeti bizottsági javaslatból kiindulva a tagállamok nem mentesíthetik a jogszabály alól azokat a vállalkozásokat, amelyeknél az alkalmazottak körében az aulreprezentált nem aránya nem éri el 10%-ot.

A Parlament megerősítette a szankciókról szóló rendelkezést azzal, hogy bizonyos szankciókat a bizottsági javaslattal ellentétben nem irányadónak, hanem kötelezőnek írt elő. A parlamenti szöveg szerint a vezetőtestületi tagok kiválasztási eljárására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankcióknak tartalmazniuk kell a közbeszerzésből való kizárást és az európai strukturális alapokból történő finanszírozás odaítélése alóli részleges eltiltást.

Következő lépések: Ahhoz, hogy a bizottsági javaslatból jogszabály legyen, azt közösen el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és az EU-tagállamoknak a – minősített többséggel határozó – Tanácsban. A mai európai parlamenti plenáris szavazás előzményeként öt parlamenti bizottság adott ki kedvező véleményt a kezdeményezésről: a a Jogi Bizottság (JURI) és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) (IP/13/943), a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) és a Gazdasági és Monetáris Bizottság (ECON) (MEMO/13/672).

A Tanács, amely az Európai Parlamenttel egyenjogú társjogalkotóként dönt majd a javaslatról, a foglalkoztatási és szociális miniszterek (EPSCO Tanács) 2013. június 20-i ülésén számba vette az ír elnökség alatt elért eredményeket (MEMO/13/584). Ezt követően a minisztereknek kell megvitatniuk a jogszabálytervezetet 2013. december 9–10-i ülésükön.

Háttér

2012. november 14-én a Bizottság elfogadott egy irányelvjavaslatot, amelynek célja az alulreprezentált nem 40 %-os arányának biztosítása a nem ügyvezetői pozíciókban a jegyzett európai vállalatok esetében 2020-ig, és 2018-ig a jegyzett állami vállalatok esetében (lásd: IP/12/1205 és MEMO/12/860).

A jogszabálytervezet fő elemei:

Amennyiben egy európai, tőzsdén jegyzett vállalkozás nem ügyvezető vezetőtestületi tagjai körében a nők aránya nem éri el a 40 %-ot, az új törvény arra kötelezi az adott vállalkozást, hogy olyan új kiválasztási eljárást vezessen be a vezetőtestületi tagokra vonatkozóan, amely előnyben részesíti a megfelelő képzettséggel rendelkező női jelölteket.

A jogszabály határozottan a képzettségre helyezi a hangsúlyt. Senki nem válhat a vezetőtestület tagjává pusztán azért, mert nő, de egyetlen nőt sem fognak a neme miatt elutasítani.

A jogszabály kizárólag a tőzsdén jegyzett vállalatok felügyelőbizottságaira vagy nem ügyvezető feladatot ellátó igazgatóira alkalmazandó, azok gazdasági jelentősége és nagyfokú ismertsége miatt. A kis- és középvállalkozások nem tartoznak a jogszabály hatálya alá.

Az egyes tagállamoknak megfelelő és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk az irányelvet megsértő vállalatokra vonatkozóan.

A jogszabály ideiglenes intézkedés, amely automatikusan hatályát veszti 2028-ban.

A jogszabály egy kiegészítő intézkedést, úgynevezett „flexi-kvótát” is tartalmaz: a tőzsdén jegyzett vállalatokra vonatkozó azon kötelezettséget, hogy saját, egyedi, önszabályozási célokat tűzzenek ki mindkét nem képviseletére vonatkozóan az ügyvezető igazgatók körében, amelynek 2020-ig meg kell felelniük (vagy 2018-ig az állami vállalatok esetében). A vállalatoknak minden évben jelentést kell tenniük az elért haladásról.

További információk

Az Európai Bizottságnak a döntéshozói tisztségeket betöltő nők és férfiak arányát vizsgáló adatbázisa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Sajtócsomag – Nők a vállalatok vezetőtestületeiben:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnököt a Twitteren

@VivianeRedingEU

Kövesse az uniós jogérvényesítést a Twitteren:

@EU_Justice

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. melléklet – A nők aránya a tőzsdén jegyzett legjelentősebb vállalkozások vezetőtestületeiben, EU-27, 2010-2013: Folyamatos fejlődés a bizottsági fellépés nyomán

2. melléklet – A nők és a férfiak aránya a tőzsdén jegyzett legjelentősebb vállalkozások
vezetőtestületein belül, 2013. április

Forrás: Az Európai Bizottságnak a döntéshozatali pozícióban levő nők és férfiak arányát vizsgáló adatbázisa.


Side Bar