Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 20. studenoga 2013.

Razbijanje „staklenog stropa” Europe: Europski parlament podržao je prijedlog Komisije o ženama u upravnim odborima

Europski parlament danas je velikom većinom izglasao podršku Komisijinom prijedlogu zakona namijenjenom poboljšanju ravnopravnosti spolova u upravnim odborima u Europi (459 u prilog, 148 protiv i 81 suzdržan/suzdržana/suzdržanih). Drugim riječima, prijedlog Komisije dobio je odobrenje jednog od dvaju suzakonodavaca Europske unije. Kako bi se prijedlog uvrstio u korpus zakonodavstva EU-a, države članice i Vijeće sada moraju, međusobno i s Europskim parlamentom, postići dogovor o nacrtu zakona. Glasovanju na plenarnoj sjednici prethodila je jasna podrška koju su inicijativi Komisije 14. listopada 2013. dala dva vodeća odbora Parlamenta, odnosno Odbor za pravna pitanja (JURI) i Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) (IP/13/943). Iz najnovijih podataka je vidljivo da je, zahvaljujući odlučnom djelovanju Komisije u tom području, udio žena u upravnim odborima diljem EU-a u posljednje tri godine u porastu te je danas dosegao 16,6 % u odnosu na 15,8 % u listopadu 2012. (vidi Prilog 1. i MEMO/13/882).

Današnje glasovanje u Europskom parlamentu povijesni je trenutak za ravnopravnost spolova u Europi”, izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EK-a za pravosuđe. „Europski parlament, koji su građani odabrali izravnim glasovanjem, jasno je iznio svoje stajalište: Europi su potrebni snažniji propisi za učinkovitu borbu protiv neravnopravnosti spolova u upravnim odborima. Htjela bih zahvaliti izvjestiteljicama Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Evelyn Regner na neumornom radu i predanosti u pružanju podrške prijedlogu Komisije. Parlament je zadao prvi udarac „staklenim stropu”, koji i dalje sprečava talentirane žene u zapošljavanju na najvišim položajima. Vijeće ministara, drugi dom EU-a, sada bi trebalo ispuniti očekivanja i omogućiti brzo napredovanje tog nacrta zakona, kojime se prioritet daje kvalifikacijama i zaslugama.

Najvažnije točke nacrta zakona o kojem se danas glasuje u Parlamentu temelje se na glavnim stupovima prijedloga Komisije:

njime se potvrđuje pristup Komisije u davanju prednosti transparentnom i poštenom postupku odabira (takozvana „postupovna kvota”) nad uvođenjem nepromjenjive kvantitativne kvote

mala i srednja poduzeća i dalje su isključena iz područja primjene Direktive, no države članice pozivaju se na pružanje podrške i davanje poticaja malim i srednjim poduzećima za poboljšanje ravnoteže spolova na svim razinama rukovođenja i u upravnim odborima

odstupajući od izvornog prijedloga Komisije, države članice neće moći iz zakona izuzeti ona poduzeća u kojima podzastupljeni spol čini manje od 10 % radne snage

Parlament je pojačao odredbu o sankcioniranju dodavanjem obvezatnih, a ne indikativnih sankcija, kako je predložila Komisija. Prema tekstu Parlamenta, među sankcijama za nepoštovanje odredaba o postupku odabira članova upravnog odbora trebaju biti isključenje iz postupka javne nabave i djelomično isključenje iz dodjele sredstava iz europskih strukturnih fondova.

Idući koraci: Kako bi prijedlog Komisije postao zakonom, moraju ga usvojiti Europski parlament i države članice EU-a u Vijeću (koje glasuje kvalificiranom većinom). Glasovanju na današnjoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta prethodilo je pozitivno mišljenje o inicijativi koje je dalo pet parlamentarnih odbora: Odbor za pravna pitanja (JURI), Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM) (IP/13/943), Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL), Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) i Odbor za ekonomska i monetarna pitanja (ECON) (MEMO/13/672).

Vijeće, koje s Europskim parlamentom suodlučuje o ovom prijedlogu, na sastanku je Vijeća ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku (Vijeće EPSCO) 20. lipnja 2013. predstavilo napredak postignut za irskog predsjedanja EU-om (MEMO/13/584). Ministri će o nacrtu zakona ponovno raspraviti na sastanku 9. i 10. prosinca 2013.

Pozadina

Komisija je 14. studenoga 2012. donijela prijedlog direktive kojim se kao cilj utvrđuje donja granica od 40 % za udio podzastupljenog spola na neizvršnim položajima u upravnim odborima u Europi i određuje rok za njezino postizanje: 2020. za uvrštena poduzeća odnosno 2018. za uvrštena javna poduzeća (vidi IP/12/1205 i MEMO/12/860).

Glavne sastavnice nacrta zakona su sljedeće:

ako neko uvršteno poduzeće u Europi među neizvršnim članovima uprave nema 40 % žena, u skladu s novim zakonom to će društvo morati uvesti novi postupak odabira članova uprave, kojim će se davati prednost kvalificiranim kandidatkinjama

navedenim se zakonom stavlja snažan naglasak na kvalifikacije. Ni jedna žena neće dobiti posao u upravi samo zato što je žena, no istovremeno se ni jednoj ženi neće uskratiti posao na temelju spola

navedeni se zakon primjenjuje isključivo na nadzorne odbore ili neizvršne direktore uvrštenih poduzeća zbog njihove gospodarske važnosti i velikog ugleda. Mala i srednja poduzeća isključena su.

pojedinačne države članice morat će predvidjeti odgovarajuće odvraćajuće sankcije za poduzeća koja krše Direktivu

riječ je o privremenoj mjeri, koja automatski prestaje važiti 2028.

U zakon je kao dopunska mjera uključena i tzv. „fleksibilna kvota”: obveza uvrštenih poduzeća da odrede zasebne samoregulirajuće ciljeve u pogledu zastupljenosti spolova među izvršnim direktorima koje će morati postići do 2020., odnosno 2018. za javna poduzeća. Poduzeća će morati podnositi godišnja izvješća o postignutom napretku.

Dodatne informacije

Europska komisija, baza podataka o ženama i muškarcima u postupku donošenja odluka:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Informativni paket – žene u upravnim odborima:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EK-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru:

@VivianeRedingEU Prilog1.

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru:

@EU_Justice

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Prilog 1. – Udio žena u upravama velikih uvrštenih poduzeća, EU-27, 2010. –2013. Trajni napredak, nakon djelovanja Komisije

Prilog2. – Zastupljenost žena i muškaraca u upravama velikih uvrštenih poduzeća, travanj 2013.

Izvor: Europska komisija, baza podataka o ženama i muškarcima u postupku donošenja odluka.


Side Bar