Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2013

Σπάζει η «γυάλινη οροφή» στην Ευρώπη: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει πρόταση της Επιτροπής για τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα, με συντριπτική πλειοψηφία (με 459 ψήφους υπέρ, 148 κατά και 81 αποχές), να στηρίξει νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών εταιρειών. Με την ισχυρή στήριξη των μελών του Κοινοβουλίου, η πρόταση της Επιτροπής έγινε αποδεκτή από το ένα εκ των δύο νομοθετικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να καταλήξουν σε συμφωνία τόσο μεταξύ τους, στο Συμβούλιο, όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου η πρόταση να γίνει νόμος της ΕΕ. Η ψηφοφορία της ολομέλειας αποτελεί συνέχεια της υπερψήφισης της πρωτοβουλίας της Επιτροπής από τις δύο σημαντικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της επιτροπής νομικών υποθέσεων (JURI) και της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων (FEMM), στις 14 Οκτωβρίου 2013 (IP/13/943). Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι, μετά την αποφασιστική δράση της Επιτροπής στον τομέα αυτό, το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ σημείωσε συνεχή αύξηση τα τρία τελευταία έτη, φτάνοντας στο 16,6 %, από 15,8 % τον Οκτώβριο 2012 (βλ. παράρτημα 1 και MEMO/13/882).

«Η σημερινή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια ιστορική στιγμή για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης. «Το άμεσα εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε με σαφή και ισχυρή φωνή: η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρούς κανόνες για να αντιμετωπίσει την ανισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τις εισηγήτριες Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Έβελιν Ρενιέ για τις άοκνες προσπάθειές τους και τη στήριξη που παρείχαν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο επέφερε την πρώτη ρωγμή στη γυάλινη οροφή που εξακολουθεί να φράζει την πρόσβαση των ταλαντούχων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Το Συμβούλιο Υπουργών, το δεύτερο νομοθετικό όργανο της ΕΕ, θα πρέπει τώρα να πάρει τη σκυτάλη και να προχωρήσει γρήγορα στην κατάρτιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο θέτει στο επίκεντρο τα προσόντα και την προσωπική αξία."

Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία της σημερινής ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τους κύριους άξονες των προτάσεων της Επιτροπής:

Η ψηφοφορία επιβεβαιώνει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εστιάζει σε μια διαφανή και ισότιμη διαδικασία επιλογής (τις λεγόμενες «διαδικαστικές ποσοστώσεις») αντί για τη θέσπιση πάγιων ποσοτικών ποσοστώσεων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά τα κράτη μέλη καλούνται να τις στηρίξουν και να τους παρέχουν κίνητρα ώστε να προάγουν κι αυτές την ίση εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στα διοικητικά συμβούλια.

Αντίθετα από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, τα κράτη μέλη δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν εταιρείες από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στις περιπτώσεις που το ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο συνολικό προσωπικό είναι κάτω από 10%.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε τις διατάξεις για τις κυρώσεις, προσθέτοντας μια σειρά κυρώσεων που πρέπει να είναι υποχρεωτικές, και όχι ενδεικτικές, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το κείμενο του Κοινοβουλίου, στις κυρώσεις για την μη τήρηση των διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ο αποκλεισμός από διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις και ο μερικός αποκλεισμός από χρηματοδοτήσεις των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων.

Επόμενα στάδια: Για να αποκτήσει νομική ισχύ, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου (το οποίο ψηφίζει με ειδική πλειοψηφία). Η σημερινή ψήφος της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί συνέπεια των θετικών γνωμοδοτήσεων πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών: της επιτροπής νομικών υποθέσεων (JURI) και της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων (FEMM) (IP/13/943) καθώς και των επιτροπών απασχόλησης (EMPL), εσωτερικής αγοράς (IMCO) και οικονομικών υποθέσεων (ECON) (MEMO/13/672).

Το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ισότιμα με τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση αυτή, έλαβε υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Συμβούλιο EPSCO) στις 20 Ιουνίου 2013 (MEMO/13/584). Το νομοσχέδιο πρόκειται να συζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς στη συνεδρίασή τους στις 9-10 Δεκεμβρίου 2013.

Ιστορικό

Στις 14 Νοεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας που θέτει ως ελάχιστο στόχο την παρουσία, σε ποσοστό 40%, του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις μη εκτελεστικές θέσεις των διοικητικών συμβουλίων για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες εταιρείες μέχρι το 2020, ή μέχρι το 2018 για τις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις (βλ. IP-12-1205 και MEMO-12-860).

Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου:

Εάν, σε μια ευρωπαϊκή εισηγμένη εταιρεία, το 40% των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι γυναίκες, τότε, με βάση τη νέα νομοθεσία, η εταιρεία θα πρέπει να εφαρμόσει νέα διαδικασία επιλογής των μελών του διοικητικού της συμβουλίου η οποία θα δίνει προτεραιότητα στις γυναίκες υποψήφιες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Ο νέος νόμος δίνει μεγάλη έμφαση στα προσόντα. Κανείς δεν θα διορίζεται στο συμβούλιο μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα. Ταυτόχρονα, καμία γυναίκα δεν θα απορρίπτεται για μια θέση εξαιτίας του φύλου της.

Ο νόμος αυτός θα ισχύει μόνον για τα εποπτικά συμβούλια ή τους μη εκτελεστικούς διευθυντές εισηγμένων εταιρειών, λόγω της οικονομικής τους σημασίας και της μεγάλης προβολής τους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ορίσουν κατάλληλες και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν εφαρμόζουν την οδηγία.

Ο νόμος αυτός συνιστά προσωρινό μέτρο. Η ισχύς του θα λήξει αυτόματα το 2028.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης, ως συμπληρωματικό μέτρο, μια «ευέλικτη ποσόστωση», δηλαδή, οι εισηγμένες εταιρείες υποχρεούνται να ορίζουν ατομικούς, αυτορρυθμιστικούς στόχους όσον αφορά την εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των εκτελεστικών διευθυντών. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 (ή το 2018 για τις δημόσιες επιχειρήσεις). Οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλουν ετησίως εκθέσεις προόδου.

Περισσότερες πληροφορίες

Βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Δελτία Τύπου – Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Ιστοσελίδα της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο Ρέντινγκ στο twitter:

@ vivianeredingeu

Ακολουθήστε την ΓΔ Δικαιοσύνης στο twitter

@ eu_justice

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα 1 – Ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, ΕΕ-27, 2010-2013: συνεχής πρόοδος, μετά τη δράση της Επιτροπής

Παράρτημα 2 – Εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, Απρίλιος 2013

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βάση δεδομένων για την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.


Side Bar