Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 november 2013

Nytt förtroende för rättssystemen i Europa: Forumet ”Assises de la Justice” drivkraften för EU:s framtida politik på rättsområdet

Hur kommer EU:s politik på rättsområdet att se ut 2020? Detta är temat för en stor konferens – the 'Assises de la Justice' som inleds idag och som EU-kommissionen står värd för i Bryssel den 21 och 22 november. Som utgångspunkt för diskussionerna har EU-kommissionen lagt fram ett paket med fem diskussionsunderlag på följande områden: civilrätt, straffrätt, förvaltningsrätt, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter i EU. Dessa diskussionsunderlag innehåller idéer och frågor till möjliga åtgärder i EU:s politik på rättsområdet under de kommande åren. Målet är att stärka den grund som Europeiska unionen bygger på och slutföra det europeiska området med rättvisa så att det gagnar både medborgarna och företagen i Europa.

Mer än 700 deltagare har anmält sig till evenemanget, som kommer att sändas på Internet och tweetas live på #EUJustice. Konferensen kommer att samla ett antal prominenta talare, t.ex. Vassilios Skouris, ordförande för Europeiska unionens domstol, Robert Badinter, f.d. justitieminister och tidigare ordförande i Frankrikes författningsråd (Conseil constitutionnel), Alan Shatter, Irlands justitie-, jämställdhets- och försvarsminister, och Juozas Bernatonis, Litauens justitieminister. Inför denna konferens har EU-kommissionen idag offentliggjort en Eurobarometer–undersökning om rättvisan i Europeiska unionen”.

På bara några få år har politiken på rättsområdet blivit allt viktigare för EU:s verksamhet – vilket kan jämföras med den satsning som gjordes på den inre marknaden under 1990-talet. Vi har redan kommit en bra bit på vägen, men mycket återstår fortfarande att göra för att utveckla ett verkligt europeiskt område med rättvisa, säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionären för rättsliga frågor.Att bygga broar mellan olika rättssystem är samma sak som att skapa förtroende. Ett verkligt europeiskt område med rättvisa kan endast fungera om det finns förtroende för varandras rättssystem. EU–kommissionen kan inte göra detta på egen hand. Jag ser fram emot diskussionerna vid konferensen Assises de Justice forum med ministrar, domare och rättstillämpare. Tillsammans kan vi fastställa ramen för EU:s politik på rättsområdet för de kommande fem åren.

Effektiva rättssystem i en medlemsstat är också viktig för hela EU. Varje gång en nationell domstol upprätthåller EU-lagstiftningen agerar den som en EU-domstol. Exempelvis spelar de nationella domstolarna en avgörande roll när det gäller att kontrollera efterlevnaden av EU:s konkurrenslagstiftning och annan avgörande lagstiftning för den inre marknaden. Brister i det nationella rättssystemet är inte bara ett problem för en viss medlemsstat utan kan även påverka den inre marknadens funktion och, mer allmänt, hela EU:s rättssystem, som bygger på ömsesidigt förtroende. En Eurobarometerundersökning om rättvisan i Europeiska unionen, som offentliggörs i dag, bekräftar detta:

Endast 22 % av de tillfrågade anser att de nationella rättssystemen bör vara uteslutande en fråga för medlemsstaterna, medan två tredjedelar anser att de nationella rättssystemen är en fråga av gemensamt europeiskt intresse på grund av gränsöverskridande fall, där det är viktigt att kunna se till att EU:s lagstiftning kan upprätthållas effektivt i hela unionen, eller om det finns allvarliga funktionsstörningar i ett nationellt rättsystem. Se bilaga 1.

En majoritet av medborgarna (53 %) tenderar att lita på sina nationella rättssystem, men förtroendegraden varierar betydligt från medlemsstat till medlemsstat, från 85 % (i Danmark och Finland) till 24 % (i Slovakien) (se bilaga 2).

En majoritet av medborgarna anser att det finns stora skillnader mellan olika nationella rättssystem när det gäller kvalitet (58 %), effektivitet (58 %) och oberoende (52 %).

De viktigaste frågorna när det gäller tvistemålsdomstolar och handelsdomstolar förefaller vara längden och kostnaden för rättegångarna, 65 % respektive 48 % av de tillfrågade ansåg dem vara ganska eller mycket dåliga (se bilaga 3).

Nästan nio av tio (89 %) av de tillfrågade skulle föredra att göra upp i godo om det fanns några sådana alternativ.

Nästa steg: De nya uppgifter som framkommer på konferensen ”Assises de la Justice" (se dagordningen i bilaga 4) kommer att hjälpa kommissionen vid utarbetandet av EU:s politik på rättsområdet efter Stockholmsprogrammet. Som EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillkännagav i sitt brev till Europaparlamentets talman Martin Schulz den 11 september 2013 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett meddelande om kommande initiativ på politikområdet rättsliga och inrikes frågor under våren 2014, och detta ska diskuteras på Europeiska rådets möte i juni 2014. Synpunkterna kommer därför att bidra till den del av meddelandet som behandlar rättsliga frågor.

Bakgrund

EU:s politik på det rättsliga området har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det var först 2010, när den nuvarande EU-kommissionen tillträdde, som ett särskilt ansvarsområde för rättsliga frågor skapades. Sedan dess har EU-kommissionen lagt fram mer än 50 initiativ på detta område, och lagt grunden till ett verkligt europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa till gagn för EU-medborgarna – ett av EU:s viktigaste mål enligt Lissabonfördraget.

Viktiga framsteg har gjorts på bara några få år: Stärka rättigheter för brottsoffer i EU (IP/12/1200) och förenklade förfaranden för erkännande av domar (IP/12/1321) har förbättrat möjligheterna till rättslig prövning, och kommissionens förslag om skydd av personuppgifter ska stärka de grundläggande rättigheterna och den digitala inre marknaden (MEMO/13/39). Dessutom har initiativ som EU:s resultattavla för rättskipning (IP/13/285) visat att ett effektivt rättssystem och en effektiv rättspolitik är avgörande för ekonomisk tillväxt.

Nu är målet att sammanfatta de framsteg som gjorts och identifiera de viktigaste utmaningarna för framtiden. Kommissionen kommer därför att organisera forumet ”Assises de la Justice” den 21–22 november. Det är en tvådagarskonferens som kommer att samla domare, jurister, akademiker, politiker och näringslivsrepresentanter från hela Europa. Delta i diskussionerna om sociala medier med hjälp av hashtag #EUjustice.

Läs mer

De fem diskussionsunderlagen:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Europeiska kommissionen –Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Fakta om det nya europeiska området med rättvisa:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Delta i debatten på Twitter: #EUJustice

Viviane Redings webbplats (kommissionens vice ordförande och kommissionär för rättsliga frågor):

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilaga 1: Förvaltningen av nationella rättssystem

Endast 22 % av de tillfrågade håller helt med om att tillämpningen av ett nationellt rättssystem är uteslutande en fråga för medlemsstaterna

Två tredjedelar av de övriga tillfrågade anser att de nationella rättssystemen är en fråga av EU–intresse på grund av gränsöverskridande fall för att garantera att EU:s lagstiftning kan upprätthållas effektivt i hela unionen, eller om det finns allvarliga funktionsstörningar i ett nationellt rättsystem.

Grund: Endast 22 % av de tillfrågade som inte helt håller med om att tillämpningen av ett nationellt rättssystem uteslutande är en fråga för medlemsstaterna (N=20866)

Bilaga 2: En majoritet av medborgarna (53 %) tenderar att lita på sina nationella rättssystem

Bilaga 3: Uppfattning om de nationella domstolarnas kvalitet, oberoende och effektivitet

Bilaga 4: Konferensen Assises de la Justice: kommenterad dagordning

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar