Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. novembra 2013

Krepitev zaupanja v pravosodne sisteme v Evropi: forum „Assises de la Justice“ o prihodnosti pravosodne politike EU

Kakšna bo pravosodna politika EU leta 2020? To je osrednja tema velike konference „Assises de la Justice“, ki jo Evropska komisija gosti 21. in 22. novembra v Bruslju. Izhodišče za razmislek je sveženj petih dokumentov za razpravo, ki jih je Evropska komisija predstavila na področju evropskega civilnega, kazenskega in upravnega prava ter načela pravne države in temeljnih pravic v EU. V teh dokumentih so predstavljene zamisli in vprašanja v zvezi z možnimi ukrepi na področju pravosodne politike EU v prihodnjih letih. Namen je okrepiti temelje, na katerih je zgrajena Evropska unija, in dokončno vzpostaviti evropsko območje pravice v korist evropskih državljanov in podjetij.

Dogodek, ki se ga bo udeležilo več kot 700 udeležencev, si bo mogoče v živo ogledati na internetu in spremljati na Twitterju pod oznako #EUJustice. Na konferenci bodo nastopili številni pomembni govorniki, kot so predsednik Sodišča Evropske unije Vassilios Skouris, nekdanji minister za pravosodje in nekdanji predsednik francoskega ustavnega sveta Robert Badinter, irski minister za pravosodje, enakost in obrambo Alan Shatter ter litovski minister za pravosodje Juozas Bernatonis. Evropska komisija je danes pred začetkom konference objavila izsledke raziskave Eurobarometer o pravosodju v Evropski uniji.

„Le v nekaj letih je pravosodna politika prišla v ospredje dejavnosti Evropske unije, kar je primerljivo s pozornostjo, namenjeno enotnemu trgu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Dosegli smo že veliko, vendar lahko za razvoj pravega evropskega območja pravice storimo še marsikaj,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Z gradnjo mostov med različnimi pravosodnimi sistemi krepimo zaupanje. Pravo evropsko območje pravice lahko deluje le, če države članice zaupajo v pravosodne sisteme drugih držav članic. Evropska komisija tega ne more doseči sama. Veselim se razprave z ministri, sodniki in drugimi delavci v pravni stroki v okviru foruma Assises de la Justice. Skupaj lahko začrtamo pot za evropsko pravosodno politiko v naslednjih petih letih.“

Učinkoviti pravosodni sistemi v državah članicah so pomembni za celotno Unijo: kadar nacionalno sodišče uveljavi pravo EU, deluje kot „sodišče Evropske unije“. Nacionalna sodišča imajo na primer bistveno vlogo pri izvrševanju konkurenčnega prava EU in druge zakonodaje, ki je ključnega pomena za enotni trg. Pomanjkljivosti nacionalnega pravosodnega sistema ne pomenijo samo težav za posamezno državo članico, temveč lahko vplivajo na delovanje enotnega trga, bolj na splošno pa tudi na celotni pravni sistem EU, ki temelji na vzajemnem zaupanju. To potrjuje danes objavljena raziskava Eurobarometer o pravosodju v Evropski uniji:

Le 22 % vprašanih meni, da bi morali biti nacionalni pravosodni sistemi v izključni pristojnosti držav članic. Preostali dve tretjini menita, da je delovanje nacionalnih pravosodnih sistemov zadeva skupnega evropskega pomena – zaradi čezmejnih primerov, v katerih je treba zagotoviti, da se zakonodaja EU učinkovito izvršuje v celotni Uniji, ali če obstajajo resne težave v delovanju nacionalnega pravosodnega sistema (glej Prilogo 1).

Večina vprašanih (53 %) zaupa nacionalnemu pravosodnemu sistemu, vendar se raven zaupanja med državami članicami zelo razlikuje, od 85 % na Danskem in Finskem do 24 % v Sloveniji (glej Prilogo 2).

Večina jih tudi meni, da obstajajo velike razlike med nacionalnimi pravosodnimi sistemi v smislu kakovosti (58 %), učinkovitosti (58 %) in neodvisnosti (52 %).

Največ pomislekov glede civilnih in gospodarskih sodišč so vprašani izrazili v zvezi s trajanjem (65 %) in stroški postopkov (48 %), za katere so menili, da so znatni oziroma pretirani (glej Prilogo 3).

Skoraj devet od desetih vprašanih (89 %) bi se raje odločilo za rešitev spora izven sodišča, če bi bile na voljo druge možnosti.

Nadaljnji koraki: Prispevki, zbrani na konferenci Assises de la Justice (glej program v Prilogi 4), bodo Komisiji pomagali oblikovati pravosodno politiko EU na podlagi stockholmskega programa. Kot je napovedal predsednik Barroso v svojem pismu predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Schulzu z dne 11. septembra 2013, bo Evropska komisija spomladi 2014 predstavila sporočilo o prihodnjih pobudah na področju politik pravosodja in notranjih zadev, o katerih bo junija 2014 razpravljal Evropski svet. Prispevki, zbrani na konferenci, bodo pripomogli k pripravi tega sporočila v delu, v katerem bo obravnavano pravosodje.

Ozadje

Pravosodna politika EU se je v zadnjih nekaj letih korenito spremenila. Portfelj pravosodja je bil oblikovan šele leta 2010, ob začetku mandata sedanje Evropske komisije. Od takrat je Komisija predložila več kot 50 pobud na tem področju in s tem ustvarila podlago za pravo evropsko območje svobode, pravice in varnosti v službi evropskih državljanov. Ta je eden ključnih ciljev EU, kot so navedeni v Lizbonski pogodbi.

V le nekaj letih so bili sprejeti pomembni ukrepi: nove pravice žrtev kaznivih dejanj v EU (IP/12/1200) in lažje vzajemno priznavanje sodb (IP/12/1321) so izboljšali dostop do sodnega varstva, predlogi Komisije o varstvu osebnih podatkov pa bodo okrepili temeljne pravice in enotni spletni trg (MEMO/13/39). Poleg tega so pobude, kot je Pregled stanja na področju pravosodja EU (IP/13/285), opozorile na ključni pomen učinkovitih pravosodnih sistemov in politik za gospodarsko rast.

Zdajšnji cilj je, da se oceni doseženi napredek in opredelijo glavni izzivi v prihodnosti. V ta namen Komisija 21. in 22. novembra organizira forum Assises de la Justice. To bo dvodnevna konferenca, na kateri bodo sodelovali sodniki, odvetniki, znanstveniki, oblikovalci politik in predstavniki podjetij iz vse Evrope. Pridružite se razpravi na družbenih medijih s tematsko oznako #EUJustice.

Več informacij

Pet dokumentov za razpravo:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Evropska komisija – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Informacije o oblikovanju evropskega območja pravice:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Pridružite se razpravi na Twitterju: #EUJustice

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakta:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Priloga 1: UPRAVLJANJE NACIONALNIH PRAVOSODNIH SISTEMOV

Le 22 % vprašanih meni, da bi morali biti nacionalni pravosodni sistemi v izključni pristojnosti držav članic.

Preostali dve tretjini menita, da je delovanje nacionalnih pravosodnih sistemov zadeva EU – zaradi čezmejnih primerov, v katerih je treba zagotoviti, da se zakonodaja EU učinkovito izvršuje v celotni Uniji, ali če obstajajo resne težave v delovanju nacionalnega pravosodnega sistema.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

Priloga 2: Večina vprašanih (53 %) zaupa nacionalnemu pravosodnemu sistemu

Priloga 3: Ocena kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti nacionalnih sodišč

Priloga 4: Konferenca Assises de la Justice – dnevni red

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar