Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. novembra 2013

Budovanie dôvery v justičné systémy v Európe: fórum Assises de la Justice o budúcnosti justičnej politiky EÚ

Ako bude justičná politika EÚ vyzerať v roku 2020? Práve na túto tému sa dnes otvára významná konferencia s názvom Assises de la Justice, ktorú Európska komisia organizuje 21. a 22. novembra v Bruseli. Východiskovým bodom týchto úvah je balík piatich dokumentov na rokovanie, ktoré predložila Komisia a ktoré sa týkajú európskeho občianskeho, trestného a správneho práva, ako aj právneho štátu a základných práv v EÚ. V týchto dokumentoch sa prezentujú myšlienky a otázky o možných opatreniach v oblasti justičnej politiky EÚ v nasledujúcich rokoch. Cieľom je posilniť základy, na ktorých stojí Európska únia, a dobudovať európsky priestor spravodlivosti v záujme európskych občanov a podnikov.

Na podujatie sa zaregistrovalo viac než 700 účastníkov a bude ho možné sledovať naživo prostredníctvom internetu a pomocou hashtagu #EUJustice. Na konferencii sa zúčastnia mnohí významní rečníci, ako napríklad V. Skouris (predseda Súdneho dvora Európskej únie), R. Badinter (bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Ústavného výboru Francúzskej republiky), A. Shatter (írsky minister spravodlivosti, rovnosti a obrany) a J. Bernatonis (minister spravodlivosti Litovskej republiky). Európska komisia dnes pred konaním tohto podujatia uverejnila výsledky prieskumu Eurobarometer na tému „Spravodlivosť v Európskej únii“.

„Len počas niekoľkých rokov sa justičná politika dostala do centra činnosti Európskej únie – podobne ako jednotný trh, ktorý bol posilnený v 90. rokoch minulého storočia. Pri budovaní skutočne európskeho priestoru spravodlivosti sme už prešli dlhú cestu, ale môžeme urobiť ešte oveľa viac," vyhlásila podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť. „Preklenovanie rozdielov medzi rôznymi justičnými systémami znamená budovanie dôvery. Skutočne európsky priestor spravodlivosti môže fungovať len vtedy, ak existuje vzájomná dôvera medzi justičnými systémami jednotlivých štátov. Európska komisia to však sama nedokáže. Teším sa na diskusie, ktoré sa v rámci fóra Assises de Justice povedú s ministrami, sudcami a odborníkmi z právnej oblasti. Spoločne môžeme udať smer, akým sa justičná politika EÚ bude uberať v priebehu ďalších piatich rokov.“

Účinný systém súdnictva v jednom členskom štáte je dôležitý aj z pohľadu celej EÚ: vždy, keď vnútroštátny súd presadzuje právo EÚ, koná ako „súd Európskej únie“. Vnútroštátne súdy zohrávajú kľúčovú úlohu napríklad pri presadzovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, ako aj iných právnych predpisov, ktoré majú rozhodujúci význam pre jednotný trh. Nedostatky fungovania vnútroštátneho systému súdnictva nepredstavujú problém len pre konkrétny členský štát, ale môžu ovplyvniť aj fungovanie jednotného trhu a všeobecnejšie celého právneho systému EÚ, ktorý je založený na vzájomnej dôvere. Dnes uverejnené výsledky prieskumu Eurobarometer na tému „Spravodlivosť v Európskej únii“ to potvrdzujú:

Zatiaľ čo len 22 % respondentov si myslí, že vnútroštátne systémy súdnictva by mali byť výlučne záležitosťou členských štátov, zvyšné dve tretiny sa domnievajú, že fungovanie vnútroštátnych systémov súdnictva je vzhľadom na existenciu cezhraničných prípadov predmetom spoločného európskeho záujmu, aby sa zabezpečilo účinné presadzovanie práva EÚ v celej Únii alebo jeho presadzovanie v prípade závažných problémov fungovania vnútroštátneho systému súdnictva (pozri prílohu 1).

Väčšina respondentov (53 %) dôveruje svojmu vnútroštátnemu systému súdnictva, ale úroveň dôvery sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši: od 85 % (v Dánsku a vo Fínsku) do 24 % (v Slovinsku) (pozri prílohu 2).

Väčšina respondentov si myslí, že medzi vnútroštátnymi systémami súdnictva existujú veľké rozdiely z hľadiska kvality (58 %), efektívnosti (58 %) a nezávislosti (52 %).

Najväčšie obavy v súvislosti s občianskymi a obchodnými súdmi vyvoláva trvanie konaní a náklady na ne, pričom 65 % opýtaných ich považuje za pomerne zlé a 48 % opýtaných za veľmi zlé (pozri prílohu 3).

Takmer deväť z desiatich opýtaných (89 %) by uprednostnilo mimosúdne vyrovnanie sporu, ak by boli k dispozícii alternatívne riešenia.

Ďalšie kroky: Príspevky získané na konferencii Assises de la Justice (pozri program v prílohe 4) pomôžu Komisii vymedziť justičnú politiku EÚ v období po ukončení Štokholmského programu. Ako oznámil predseda Komisie Barroso vo svojom liste z 11. septembra predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi, Európska komisia predloží na jar 2014 oznámenie o budúcich iniciatívach v oblasti politiky spravodlivosti a vnútorných záležitostí, o ktorom bude v júni 2014 rokovať Európska rada. Príspevky z konferencie sa preto zohľadnia v tej časti oznámenia, ktorá sa týka spravodlivosti.

Súvislosti

Justičná politika EÚ prešla v uplynulých pár rokoch zásadnou zmenou. Portfólio spravodlivosti vzniklo až v roku 2010, keď svoj mandát začala plniť súčasná Európska komisia. Komisia odvtedy v tejto oblasti predložila viac než 50 iniciatív, a položila tak základy skutočného európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý slúži európskym občanom. Jeho vybudovanie je jedným z kľúčových cieľov EÚ uvedených v Lisabonskej zmluve.

Len počas niekoľkých rokov sa uskutočnili významné kroky: Prístup k spravodlivosti sa zlepšil vďaka novým právam EÚ pre obete trestných činov (IP/12/1200) a ľahšiemu uznávaniu rozsudkov (IP/12/1321). Základné práva a jednotný digitálny trh majú zas posilniť návrhy Komisie o ochrane osobných údajov (MEMO/13/39). Okrem toho iniciatívy ako porovnanie justičných systémov EÚ (IP/13/285) zdôraznili kľúčovú úlohu, ktorú účinné systémy a politiky súdnictva zohrávajú z hľadiska rastu hospodárstva.

Teraz je potrebné zhodnotiť dosiahnuté výsledky a identifikovať hlavné výzvy do budúcnosti. Komisia na tento účel organizuje fórum s názvom Assises de la Justice, ktoré sa bude konať 21. a 22. novembra. Na tejto dvojdňovej konferencii sa zúčastnia sudcovia, právnici, akademici, tvorcovia politiky a zástupcovia podnikov z celej Európy. Zapojte sa do diskusie v sociálnych médiách s použitím hashtagu #EUJustice.

Ďalšie informácie

Päť dokumentov na rokovanie:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm.

Európska komisia – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm.

Prehľad o budovaní európskeho priestoru spravodlivosti:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Zapojte sa do diskusie na Twitteri: #EUJustice

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding.

Sledujte podpredsedníčku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Príloha 1: SPRÁVA VNÚTROŠTÁTNYCH SYSTÉMOV SÚDNICTVA

Len 22 % respondentov úplne súhlasí s tým, že fungovanie vnútroštátneho systému súdnictva je výlučne záležitosťou členských štátov.

Zvyšné dve tretiny sa domnievajú, že fungovanie vnútroštátnych systémov súdnictva je vzhľadom na existenciu cezhraničných prípadov záležitosťou EÚ, aby sa zabezpečilo účinné presadzovanie práva EÚ v celej Únii alebo jeho presadzovanie v prípade závažných problémov fungovania vnútroštátneho systému súdnictva.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

Príloha 2: Väčšina respondentov (53 %) dôveruje svojmu vnútroštátnemu systému súdnictva

Príloha 3: Vnímanie kvality, nezávislosti a efektívnosti vnútroštátnych súdov

Príloha 4: Assises de la Justice: anotovaný program

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar