Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 21 noiembrie 2013

Consolidarea încrederii în sistemele de justiție în Europa: forumul „Assises de la Justice” pentru a contura viitorul politicii UE în domeniul justiției

Cum va arăta politica UE în materie de justiție în 2020? Aceasta este tema unei conferințe importante care începe astăzi – „Assises de la Justice găzduită de Comisia Europeană pe 21-22 noiembrie la Bruxelles. Punctul de plecare este un pachet format din cinci documente de dezbatere prezentate de Comisie, referitoare la dreptul civil european, dreptul penal european și dreptul administrativ european, precum și la statul de drept și la drepturile fundamentale în UE. Aceste documente prezintă idei și întrebări în vederea unor posibile acțiuni legate de politica UE în domeniul justiției în anii următori. Obiectivul este de a consolida bazele pe care Uniunea Europeană este construită și de a finaliza spațiul european de justiție în interesul cetățenilor și al întreprinderilor din Europa.

Peste 700 de participanți s-au înregistrat la eveniment, care va fi transmis pe internet și pe Tweeter (#EUJustice). Conferința va reuni un număr de vorbitori de înalt nivel, cum ar fi dl V. Skouris, președinte al Curții de Justiție a Uniunii Europene, dl R. Badinter, fost ministru de justiție și fost președinte al Consiliului Constituțional al Republicii Franceze, dl A. Shatter, ministru al justiției, egalității și apărării în Irlanda și dl J. Bernatonis, ministrul justiției din Republica Lituania. Înainte de acest eveniment, Comisia Europeană a publicat astăzi un sondaj Eurobarometru privind „justiția în Uniunea Europeană”.

„În decurs de numai câțiva ani, politica în materie de justiție a ajuns să ocupe o poziție centrală în cadrul activității Uniunii Europene – fapt comparabil cu impulsul acordat pieței unice în anii '90. Am parcurs un drum lung, dar rămân încă multe de făcut pentru a dezvolta un adevărat spațiu european de justiție” a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Construirea de punți de legătură între diferitele sisteme judiciare înseamnă consolidarea încrederii. Un adevărat spațiu european de justiție poate funcționa doar dacă există încredere reciprocă între sistemele judiciare. Comisia Europeană nu poate realiza singură acest obiectiv. Aștept cu interes discuțiile din cadrul forumului «Assises de la Justice» cu miniștri, judecători și practicieni în domeniul dreptului. Împreună putem stabili direcția în care se îndreaptă politica UE în domeniul justiției pentru următorii cinci ani”.

Eficiența sistemelor de justiție din fiecare stat membru este importantă și pentru întreaga UE: de fiecare dată când o instanță națională aplică dreptul UE, ea acționează în calitate de „instanță a Uniunii Europene”. De exemplu, instanțele naționale joacă un rol esențial în asigurarea respectării legislației UE în materie de concurență și a altor acte legislative esențiale pentru piața unică. Lacunele unui sistem de justiție național nu sunt doar o problemă pentru un anumit stat membru, ci pot afecta funcționarea pieței unice și, în general, întregul sistemul juridic al UE, care se bazează pe încredere reciprocă. Un Eurobarometru privind „Justiția în Uniunea Europeană”, publicat astăzi, confirmă acest fapt:

În timp ce doar 22 % dintre respondenți sunt de părere că sistemele juridice naționale ar trebui să fie exclusiv de competența statelor membre, două treimi din restul respondenților consideră că funcționarea sistemelor judiciare naționale este o chestiune de interes european comun, datorită existenței cauzelor transfrontaliere, pentru a se asigura că legislația UE poate fi aplicată în mod eficient pe întreg teritoriul Uniunii sau în cazul în care există probleme grave legate de funcționarea sistemului judiciar național (a se vedea anexa 1).

Majoritatea cetățenilor (53 %) tind să aibă încredere în sistemul lor de justiție național, dar nivelul de încredere variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul, de la 85 % (în Danemarca și Finlanda) la 24 % (în Slovenia) (a se vedea anexa 2).

Majoritatea cetățenilor consideră că există mari diferențe între sistemele judiciare naționale în ceea ce privește calitatea (58 %), eficiența (58 %) și independența (52 %).

Principalele preocupări cu privire la instanțele civile și comerciale par a fi legate de durata și costul procedurilor, 65 % și, respectiv, 48 % din respondenți considerând că aceste aspecte sunt destul de nesatisfăcătoare sau extrem de nesatisfăcătoare (a se vedea anexa 3).

Aproape nouă din zece persoane (89 %) ar prefera să soluționeze un litigiu pe cale extrajudiciară în cazul în care ar exista alternative la acțiunile judiciare.

Următoarele etape: Contribuțiile colectate în cadrul conferinței „Assises de la Justice” (a se vedea ordinea de zi în anexa 4) vor ajuta Comisia să stabilească politica în materie de justiție a UE după Programul de la Stockholm. Astfel cum a anunțat președintele Barroso în scrisoarea sa din 11 septembrie 2013 către Martin Schulz, președintele Parlamentului European, Comisia Europeană va prezenta o comunicare privind viitoarele inițiative în domeniul justiției și afacerilor interne în primăvara anului 2014, care va fi discutată în cadrul Consiliului European din iunie 2014. Prin urmare, contribuțiile colectate în urma conferinței vor contribui la partea referitoare la justiție a comunicării menționate anterior.

Context

În ultimii ani, politica UE în materie de justiție a suferit schimbări profunde. Abia în 2010, odată cu începerea mandatului actualei Comisii Europene, a fost creat un portofoliu al justiției. De atunci, Comisia a prezentat peste 50 de inițiative în acest domeniu, punând astfel bazele unui adevărat spațiu european de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor Europei – unul din obiectivele esențiale ale UE, astfel cum se menționează în Tratatul de la Lisabona.

În doar câțiva ani, s-au adoptat măsuri majore: noile drepturi la nivelul UE pentru victimele infracționalității (IP/12/1200) și simplificarea recunoașterii hotărârilor judecătorești (IP/12/1321) au îmbunătățit accesul la justiție, în timp ce propunerile Comisiei privind protecția datelor cu caracter personal sunt menite să ofere o protecție mai bună a drepturilor fundamentale și a pieței unice digitale (MEMO/13/39). De asemenea, inițiative precum Tabloul de bord privind sistemele judiciare din UE (IP/13/285) au evidențiat faptul că sistemele și politicile eficiente în materie de justiție sunt fundamentale pentru creșterea economică.

În prezent, obiectivul este de a face bilanțul progreselor realizate și de a identifica principalele provocări viitoare. În acest scop, Comisia organizează forumul „Assises de la Justice” la 21-22 noiembrie. Este vorba despre o conferință de două zile, care va reuni judecători, avocați, reprezentanți ai mediului academic, factori de decizie politică și reprezentanți ai întreprinderilor din întreaga Europă. Participați la dezbatere prin intermediul platformelor de comunicare socială, folosind hashtagul #EUJustice.

Pentru informații suplimentare

Cele cinci documente de dezbatere ale Comisiei:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Comisia Europeană – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Fișe informative privind crearea spațiului european de justiție:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Participați la dezbatere pe Twitter: #EUJustice

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Anexa 1: GUVERNANȚA SISTEMELOR JUDICIARE NAȚIONALE

Doar 22 % dintre respondenți sunt întru totul de acord că funcționarea unui sistem judiciar național este exclusiv de competența statelor membre

Două treimi din restul respondenților consideră că funcționarea sistemelor judiciare naționale este o chestiune de interes european, datorită existenței cauzelor transfrontaliere, pentru a se asigura că legislația UE poate fi aplicată în mod eficient pe întreg teritoriul UE sau în cazul în care există probleme grave legate de funcționarea unui sistem judiciar național.

Bază: respondenții care nu sunt „întru totul de acord” că funcționarea unui sistem judiciar național este exclusiv de competența statelor membre (N=20866)

Anexa 2: Majoritatea cetățenilor (53 %) tind să aibă încredere în sistemul lor de justiție național

Anexa 3: Percepția privind calitatea, independența și eficiența instanțelor naționale

Anexa 4: Assises de la Justice: Ordinea de zi adnotată

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar