Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 november 2013

"Assises de la Justice": speciaal forum buigt zich over de toekomst van het justitiebeleid van de EU

Hoe ziet het justitiebeleid van de EU er in 2020 uit? Die vraag staat centraal op de "Assises de la Justice", een grote conferentie die de Europese Commissie op 21 en 22 november in Brussel organiseert. De Commissie heeft hiervoor een pakket gepresenteerd van vijf discussienota's over het Europees burgerlijk, straf- en bestuursrecht alsook over de rechtsstaat en de grondrechten in de EU. Deze nota's bevatten ideeën voor maatregelen die de komende jaren zouden kunnen worden genomen om de fundamenten van de Europese Unie te verstevigen en de Europese rechtsruimte te voltooien. Uiteraard staan de belangen van de burgers en bedrijven van Europa daarbij voorop.

Er hebben zich meer dan 700 deelnemers aangemeld voor deze conferentie, die ook live te volgen zal zijn via internet en Twitter (#EUJustice). Op de gastenlijst staan tal van prominenten, waaronder de heer V. Skouris, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de heer R. Badinter, voormalig minister van Justitie en voormalig president van de Franse Conseil constitutionnel, de heer A. Shatter, Iers minister van Justitie, Gelijkheid en Defensie, en de heer J. Bernatonis, Litouws minister van Justitie. Met het oog op dit evenement publiceert de Europese Commissie vandaag een Eurobarometer over justitie in de Europese Unie.

"Justitie is een beleidsterrein waarop de Europese Unie al een paar jaar volop aan de weg timmert, zoals zij eerder in de jaren '90 een krachtige impuls heeft gegeven aan de interne markt. We hebben al het nodige bereikt, maar om een echte Europese rechtsruimte te ontwikkelen, moet er nog veel meer gebeuren," aldus vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding. "Bruggen slaan tussen de verschillende rechtsstelsels kan alleen op basis van vertrouwen. Een echte Europese rechtsruimte heeft alleen kans van slagen als we vertrouwen stellen in elkaars rechtsstelsels. De Europese Commissie kan dit niet alleen bolwerken. Ik zie ernaar uit om bij de Assises de la Justice in discussie te gaan met ministers, rechters en juristen. Samen kunnen we de koers uitzetten die de EU de komende vijf jaar zal volgen op het gebied van justitie."

Dat het rechtsstelsel in een bepaalde lidstaat goed werkt, is voor de hele EU van belang: bij de handhaving van het EU-recht treden de nationale rechtbanken immers als een "hof van de Europese Unie" op. Zo spelen nationale rechters een belangrijke rol bij de toepassing van het mededingingsrecht en andere wetgeving van de EU die cruciaal is voor de interne markt. Omgekeerd stellen gebreken in een nationaal rechtsstelsel niet alleen de betrokken lidstaat voor een probleem: zij kunnen de werking van de interne markt belemmeren en hun weerslag hebben op het hele rechtsstelsel van de EU, dat op wederzijds vertrouwen is gebaseerd. Dit blijkt ook uit de Eurobarometer over justitie in de Europese Unie, die vandaag is gepubliceerd:

Slechts 22% van de respondenten is van mening dat nationale rechtsstelsels exclusief onder de bevoegdheid van de lidstaten moeten vallen. Van de rest meent twee derde dat de werking van de nationale rechtsstelsels een zaak van gemeenschappelijk Europees belang is, omdat sommige zaken grensoverschrijdend zijn, het EU-recht in de hele Unie doeltreffend moet kunnen worden gehandhaafd en de nationale rechtsstelsels ernstige haperingen kunnen vertonen (zie bijlage 1).

Een meerderheid van de respondenten (53%) stelt vertrouwen in zijn nationale rechtsstelsel, maar de mate van vertrouwen verschilt sterk, van 85% in Denemarken en Finland tot 24% in Slovenië (zie bijlage 2).

De meeste respondenten zijn van mening dat de nationale rechtsstelsels sterk verschillen wat betreft kwaliteit (58%), efficiëntie (58%) en onafhankelijkheid (52%).

Als belangrijkste problemen in verband met de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel worden de duur en kosten van de procedures genoemd: 65% respectievelijk 48% van de respondenten beoordeelt deze aspecten als behoorlijk slecht of zeer slecht (zie bijlage 3).

Bijna negen van de tien respondenten (89%) zou een geschil liever buiten de rechter om beslechten, als er alternatieven beschikbaar zouden zijn.

Verdere stappen: De Commissie kan teruggrijpen op de resultaten van de "Assises de la Justice"-conferentie (zie agenda in bijlage 4) wanneer zij het EU-justitiebeleid vaststelt voor de periode na het programma van Stockholm. Zoals voorzitter Barroso in zijn brief van 11 september 2013 aan voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz heeft aangekondigd, zal de Europese Commissie in het voorjaar van 2014 een mededeling presenteren over toekomstige beleidsinitiatieven op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Deze mededeling zal in juni 2014 worden besproken op de Europese Raad. De input van de conferentie zal worden gebruikt voor het deel van de mededeling dat betrekking heeft op justitie.

Achtergrond

Het justitiebeleid van de EU is de laatste jaren ingrijpend veranderd. De justitieportefeuille is pas ingesteld in 2010, aan het begin van de mandaatsperiode van de huidige Europese Commissie. Sindsdien heeft de Commissie meer dan 50 initiatieven op dit gebied ontplooid. Daarmee heeft zij de basis gelegd voor een echte Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, ten dienste van de Europese burger – volgens het Verdrag van Lissabon een van de doelstellingen van de EU.

In een paar jaar tijd zijn belangrijke stappen gezet. Dankzij nieuwe EU-rechten voor slachtoffers van criminaliteit (IP/12/1200) en een vereenvoudiging van de erkenning van uitspraken (IP/12/1321) is de toegang tot de rechter verbeterd. Ook heeft de Commissie ter ondersteuning van de grondrechten en de digitale interne markt voorstellen inzake de bescherming van persoonsgegevens gepresenteerd (MEMO/13/39). Overigens hebben initiatieven als het EU-scorebord voor justitie (IP/13/285) uitgewezen dat een adequaat rechtstelsel en een doeltreffend justitieel beleid van cruciaal belang zijn voor economische groei.

Het gaat er nu om vast te stellen op welke punten vooruitgang is geboekt en welke opgaven ons nog wachten. Daarom organiseert de Commissie op 21 en 22 november de 'Assises de la Justice'. Op deze tweedaagse conferentie komen rechters, juristen, wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit heel Europa bijeen. Praat mee op de sociale media onder hashtag #EUJustice.

Meer informatie

De vijf nota's:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Europese Commissie – Assises de la Justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Brochures over de Europese rechtsruimte:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Praat mee via Twitter: #EUJustice

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter:@VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bijlage 1: GOVERNANCE VAN DE NATIONALE RECHTSSTELSELS

Slechts 22% is uitdrukkelijk van mening dat de werking van een nationaal rechtsstelsel uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten moet vallen.

Van de rest meent twee derde dat de werking van de nationale rechtsstelsels een zaak voor de EU is, omdat sommige zaken grensoverschrijdend zijn, het EU-recht in de hele Unie doeltreffend moet kunnen worden gehandhaafd en de nationale rechtsstelsels ernstige haperingen kunnen vertonen.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

Bijlage 2: Een meerderheid van de respondenten (53%) stelt over het algemeen vertrouwen in het rechtsstelsel van zijn lidstaat

Bijlage 3: Beeld van de kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiëntie van de nationale rechtbanken

Bijlage 4: Assises de la Justice: Geannoteerde agenda

Donderdag 21 en vrijdag 22 november 2013 in Brussel (België), Europese Commissie, Karel de Grote-gebouw.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Strafrecht

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Mw. V. Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie


Side Bar