Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 21. novembrī

Uzticēšanās Eiropas tiesu sistēmām veicināšana: forums “Assises de la Justice” palīdzēs veidot ES tieslietu politikas nākotni

Kāda būs ES tieslietu politika 2020. gadā? Tāda ir nozīmīgas konferences “Assises de la Justice” tēma, kura sākas šodien un kuru 21. un 22. novembrī Briselē rīko Eiropas Komisija. Diskusiju sākumpunkts ir pieci apspriešanas dokumenti, ar kuriem Komisija nāca klajā un kuri attiecas uz Eiropas civiltiesībām, krimināltiesībām un administratīvajām tiesībām, kā arī tiesiskumu un pamattiesībām ES. Šajos dokumentos atspoguļotas idejas un jautājumi par iespējamo rīcību ES tieslietu politikas jomā turpmākajos gados. Mērķis ir stiprināt pamatus, uz kuriem balstās Eiropas Savienība, un pabeigt Eiropas tiesiskuma telpas izveidi, kas ir Eiropas pilsoņu un uzņēmumu interesēs.

Vairāk nekā 700 dalībnieki ir pieteikušies dalībai konferencē, kurai varēs sekot tiešsaistē internetā un Twitter, izmantojot birku #EUJustice. Konferencē tiksies daudzi augsta līmeņa pārstāvji, piemēram, Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs V. Skouris, bijušais Francijas tieslietu ministrs un bijušais Francijas Konstitucionālās padomes priekšsēdētājs R. Badinters (R. Badinter), Īrijas tieslietu, vienlīdzības un aizsardzības ministrs A. Šeters (A. Shatter) un Lietuvas tieslietu ministrs J. Bernatonis. Pirms šā pasākuma Eiropas Komisija šodien publicēja Eirobarometra pētījumu “Tieslietas Eiropas Savienībā”.

"Tikai dažu gadu laikā tieslietu politika ir izrādījusies joma, kurā ir jāiegulda daudz darba Eiropas Savienības mērogā, līdzīgi kā iekšējā tirgus izveide pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Mēs esam mērojuši garu ceļu, taču mums vēl ir daudz jāpaveic, lai izveidotu patiesu Eiropas tiesiskuma telpu," sacīja priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Būvēt tiltus starp dažādām tiesu sistēmām nozīmē veidot uzticēšanos. Patiesa Eiropas tiesiskuma telpa var darboties tikai tad, ja ir uzticēšanās citu valstu tiesu sistēmām. Eiropas Komisija viena pati to nevar panākt. Assises de Justice forumā es sagaidu auglīgas diskusijas ar ministriem, tiesnešiem un juridisko profesiju pārstāvjiem. Kopā mēs varam iezīmēt ES tieslietu politikas virzienu nākamajiem pieciem gadiem."

Efektīva tiesu sistēma katrā atsevišķā dalībvalstī ir svarīga visai ES: ja valsts tiesa piemēro ES tiesību aktus, tā darbojas kā "Eiropas Savienības tiesa". Piemēram, valstu tiesām ir būtiska loma, īstenojot ES tiesību aktus konkurences jomā un citus tiesību aktus, kam ir izšķiroša nozīme vienotajā tirgū. Nepilnības valsts tiesu sistēmā ir ne vien konkrētās dalībvalsts problēma – tā var ietekmēt vienotā tirgus darbību un arī visu ES tiesu sistēmu kopumā, kura balstās uz savstarpēju uzticēšanos. To apstiprina arī šodien publicētais Eirobarometra pētījums “Tieslietas Eiropas Savienībā”.

Tikai 22 % respondentu uzskata, ka valstu tiesu sistēmām vajadzētu būt ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē, divas trešdaļas no pārējiem respondentiem uzskata, ka valstu tiesu sistēmu darbība ir visas Eiropas mēroga jautājums, jo pastāv pārrobežu lietas un jānodrošina, ka ES tiesību akti tiek efektīvi piemēroti visā Savienībā, vai gadījumos, kad kādas valsts tiesu sistēmas darbībā ir nopietnas problēmas (skatīt 1. pielikumu).

Vairākums iedzīvotāju (53 %) drīzāk uzticas savas valsts tiesu sistēmai, taču uzticēšanās līmenis dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras – Dānijā un Somijā tas ir 85 %, bet Slovēnijā – 24 % līmenī (skatīt 2. pielikumu).

Vairākums iedzīvotāju uzskata, ka pastāv ievērojamas atšķirības starp valstu tiesu sistēmām kvalitātes (58 %), efektivitātes (58 %) un neatkarības (52 %) ziņā.

Šķiet, ka galvenās bažas saistībā ar civiltiesām un komerctiesām ir tiesvedības ilgums un izmaksas, ko attiecīgi 65 % un 48 % respondentu novērtē kā "gandrīz slikti" un "ļoti slikti" (skatīt 3. pielikumu).

Gandrīz deviņi no desmit iedzīvotājiem (89 %) dotu priekšroku strīda izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, ja būtu šādas alternatīvas.

Turpmākā rīcība: konferencē Assises de la Justice saņemtie viedokļi (skatīt darba kārtību 4. pielikumā) palīdzēs Komisijai noteikt ES tieslietu politikas virzienu pēc Stokholmas programmas īstenošanas. Priekšsēdētājs Barrozu 2013. gada 11. septembra vēstulē Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam paziņoja, ka Eiropas Komisija 2014. gada pavasarī nāks klajā ar paziņojumu par turpmākām iniciatīvām tieslietu un iekšlietu politikas jomā, ko apspriedīs Eiropadomes sēdē 2014. gada jūnijā. Tādēļ konferencē gūtās atziņas veidos daļu no minētā paziņojuma, kas būs veltīta tieslietu jautājumiem.

Vispārīga informācija

ES tieslietu politiku pēdējo gadu gaitā ir skārušas būtiskas pārmaiņas. Tikai 2010. gadā, kad sākās Eiropas Komisijas pašreizējais pilnvaru termiņš, tika izveidots tieslietu portfelis. Kopš tā laika Komisija ir sākusi vairāk nekā 50 iniciatīvas šajā jomā, veidojot pamatus patiesai Eiropas brīvības, tiesiskuma un drošības telpai, kas kalpo Eiropas pilsoņiem un ir viens no galvenajiem mērķiem, kuri noteikti Lisabonas līgumā.

Dažos gados vien ir gūti būtiski panākumi: jaunas ES tiesības noziedzīgos nodarījumos cietušo aizsardzībai (IP/12/1200) un vienkāršāka spriedumu atzīšana (IP/12/1321) ir uzlabojušas tiesu pieejamību, un Komisijas priekšlikumi par personas datu aizsardzību ir ierosināti, lai nostiprinātu pamattiesības un digitālo vienoto tirgu (MEMO/13/39). Turklāt tādas iniciatīvas kā ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (IP/13/285) parādīja, cik svarīgas ekonomiskai izaugsmei ir efektīvas tiesu sistēmas.

Pašlaik mērķis ir izvērtēt panākumus un apzināt svarīgākās gaidāmās problēmas. Tādēļ Komisija organizē “Assises de la Justice” forumu 21. un 22. novembrī. Tā ir divu dienu konference, kurā tiksies tiesneši, juristi, zinātnieki, politikas veidotāji un uzņēmumu pārstāvji no visas Eiropas. Piedalieties diskusijās sociālajos medijos, izmantojot birku #EUJustice.

Plašāka informācija

Pieci publicētie dokumenti:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Eiropas Komisija – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Faktu lapas par Eiropas tiesiskuma telpas izveidi:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Piedalieties debatēs Twitter: #EUJustice

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Sekojiet priekšsēdētāja vietniecei Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. pielikums. VALSTU TIESU SISTĒMU PARVALDĪBA

Tikai 22 % respondentu pilnīgi piekrīt tam, ka valstu tiesu sistēmu darbība ir tikai dalībvalstu kompetencē.

Divas trešdaļas no pārējiem respondentiem uzskata, ka valstu tiesu sistēmu darbība ir visas ES jautājums, jo pastāv pārrobežu lietas un jānodrošina, ka ES tiesību akti tiek efektīvi piemēroti visā ES, vai gadījumos, kad kādas valsts tiesu sistēmas darbībā ir nopietnas problēmas.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

2. pielikums. Vairākums iedzīvotāju (53 %) drīzāk uzticas savas valsts tiesu sistēmai

3. pielikums. Priekšstats par valstu tiesu kvalitāti, neatkarību un efektivitāti

4. pielikums Assises de la Justice: darba kārtība ar norādēm

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar