Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. lapkričio 21 d.

Pasitikėjimo Europos teisingumo sistemomis didinimas. Konferencijoje „Assises de la Justice“ bus formuojama ES teisingumo politika

Kokia bus ES teisingumo politika 2020 m.? Tai pagrindinė Europos Komisijos Briuselyje lapkričio 21–22 d. rengiamos didelio masto konferencijos „Assises de la Justice“ tema.
Šiandien pradedamoje konferencijoje pirmiausia bus aptartas Komisijos pateiktas
penkių konsultacijoms skirtų dokumentų rinkinys dėl Europos civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės, taip pat dėl teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių Europos Sąjungoje. Šiuose dokumentuose pateikiama minčių ir klausimų dėl galimų būsimų ES veiksmų teisingumo politikos srityje. Siekiama sustiprinti Europos Sąjungos pamatus ir baigti kurti Europos piliečiams ir įmonėms naudingą Europos teisingumo erdvę.

Renginyje dalyvauti užsiregistravo daugiau negu 700 asmenų. Apie konferenciją bus gyvai pranešama tinkle Twitter prirašant #EUJustice. Dalyvaus daug aukšto lygio pranešėjų, kaip antai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Pirmininkas V. Skouris, buvęs Prancūzijos Respublikos teisingumo ministras ir Konstitucinės tarybos Pirmininkas R. Badinteris, Airijos teisingumo, lygybės ir gynybos ministras A. Shatteris bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministras J. Bernatonis. Šiandien prieš renginį Europos Komisija paskelbė „Eurobarometro“ apklausos „Teisingumas Europos Sąjungoje“ rezultatus.

„Vos per kelerius metus Europos Sąjungos teisingumo politikos srityje įdėta itin daug pastangų – panašiai kaip dešimtajame dešimtmetyje kuriant bendrąją rinką. Tačiau galima dar daug padaryti, kad sukurtume tikrą Europos teisingumo erdvę, — sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Tiesti tiltus tarp skirtingų teisingumo sistemų reiškia didinti pasitikėjimą. Tikra Europos teisingumo erdvė bus veiksminga tik tada, kai valstybės narės pasitikės vienos kitų teisingumo sistemomis. Vien Europos Komisijos veiksmų nepakanka. Nekantriai laukiu konferencijos „Assises de la Justice“ diskusijų su ministrais, teisėjais ir teisininkais. Kartu galime nustatyti būsimos ES teisingumo politikos kryptį artimiausius penkerius metus.“

Veiksmingos atskirų valstybių narių teisingumo sistemos svarbios visai ES: kai nacionaliniai teismai remiasi ES teise, jie veikia kaip „Europos Sąjungos teismai“. Pavyzdžiui, nacionaliniai teismai atlieka svarbų vaidmenį ES konkurencijos teisės ir kitų svarbių teisės aktų dėl bendrosios rinkos vykdymo srityje. Nacionalinių teisingumo sistemų trūkumai nėra tik pavienių valstybių narių problema – jie gali turėti įtakos bendrosios rinkos veikimui ir apskritai visai ES teisinei sistemai, kuri grindžiama tarpusavio pasitikėjimu. Šiandien paskelbti „Eurobarometro“ apklausos „Teisingumas Europos Sąjungoje“ rezultatai patvirtina, kad:

tik 22 proc. respondentų mano, kad nacionalinės teisingumo sistemos turėtų būti išimtinės valstybių narių kompetencijos sritis, kiti du trečdaliai mano, kad nacionalinių teismų sistemų veikimas dėl tarpvalstybinių bylų svarbus visai Europai, o dideles nacionalinių teismų sistemų veikimo problemas ne visada pavyksta išspręsti valstybių narių ribose, taigi būtina užtikrinti, kad ES teisė būtų veiksmingai taikoma visoje Sąjungoje (žr. 1 priedą);

dauguma gyventojų (53 proc.) yra linkę pasitikėti savo nacionalinėmis teisingumo sistemomis, tačiau pasitikėjimo lygis valstybėse narėse gerokai skiriasi: nuo 85 proc. (Danijoje ir Suomijoje) iki 24 proc. (Slovėnijoje) (žr. 2 priedą);

dauguma respondentų mano, kad nacionalinės teismų sistemos gerokai skiriasi: nevienoda jų kokybė (58 proc.), našumas (58 proc.) ir nepriklausomumas (52 proc.);

civilinių ir komercinių bylų teismų srityje daugiausia susirūpinimo kelia bylų nagrinėjimo ilgis ir susijusios išlaidos: atitinkamai 65 proc. ir 48 proc. respondentų šias problemas laiko palyginti didelėmis arba labai didelėmis (žr. 3 priedą);

beveik devyni iš dešimties gyventojų (89 proc.) norėtų ginčus spręsti neteisminiu būdu, jeigu tokių alternatyvų būtų.

Tolesni veiksmai. Per konferenciją „Assises de la Justice“ išsakytos nuomonės (žr. 4 priede pateiktą darbotvarkę) padės Komisijai nustatyti ES teisingumo politiką po Stokholmo programos. Kaip Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso 2013 m. rugsėjo 11 d. pažadėjo rašte Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui, 2014 m. pavasarį Europos Komisija pateiks komunikatą dėl būsimų teisingumo ir vidaus reikalų politikos iniciatyvų, kuris 2014 m. birželio mėn. bus aptartas Europos Vadovų Taryboje. Taigi per konferenciją pateiktos pastabos bus naudingos rengiant teisingumui skirtą minėto komunikato dalį.

Pagrindiniai faktai

Pastaraisiais metais ES teisingumo politika gerokai reformuota. Už teisingumą atsakingo Europos Komisijos nario pareigybė įsteigta tik 2010 m., kai kadenciją pradėjo dabartinė Komisija. Nuo tada ji pateikė daugiau nei 50 šios srities iniciatyvų ir sukūrė tikros Europos piliečiams skirtos Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės pamatus – tai buvo vienas iš pagrindinių Lisabonos sutartyje numatytų ES tikslų.

Vos per kelerius metus atlikta daug labai svarbių darbų. Nustačius naujas nusikaltimų aukų teises ES (IP/12/1200) ir užtikrinus lengvesnį teismo sprendimų pripažinimą (IP/12/1321) užtikrintos geresnės teisės kreiptis į teismą, o Komisijos pasiūlymais dėl asmens duomenų apsaugos siekiama sustiprinti pagrindines teises ir bendrąją skaitmeninę rinką (MEMO/13/39). Be to, tokios iniciatyvos kaip ES teisingumo rezultatų suvestinė (IP/13/285) padėjo pabrėžti didelę veiksmingų teisingumo sistemų ir politikos įtaką ekonomikos augimui.

Šiuo metu siekiama įvertinti pažangą ir nustatyti svarbiausius būsimus uždavinius. Būtent todėl lapkričio 21–22 d. Komisija rengia konferenciją „Assises de la Justice“. Šiame dviejų dienų renginyje susitiks teisėjai, teisininkai, mokslininkai, politikai ir verslo atstovai iš visos Europos. Prisijunkite prie diskusijų socialiniuose tinkluose prirašydami #EUJustice.

Daugiau informacijos

Penki su minėtomis temomis susiję dokumentai

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Europos Komisija. Konferencija „Assises de la Justice“

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Informacijos apie Europos teisingumo erdvės kūrimą suvestinės:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Prisijunkite prie diskusijų tinkle Twitter: #EUJustice

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter: @VivianeRedingEU.

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel.+32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

1 priedas. NACIONALINIŲ TEISMŲ SISTEMŲ VALDYMAS

Tik 22 proc. respondentų visiškai sutinka, kad nacionalinės teismų sistemos priklauso tik valstybių narių kompetencijai

Kiti du trečdaliai mano, kad nacionalinių teisingumo sistemų veikimas dėl tarpvalstybinių bylų svarbus visai Europai, o didelės nacionalinių teisingumo sistemų veikimo problemos gali peržengti valstybių narių ribas, taigi būtina užtikrinti, kad ES teisė būtų veiksmingai taikoma visoje Sąjungoje.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

2 priedas. Dauguma gyventojų (53 proc.) yra linkę pasitikėti savo nacionalinėmis teisingumo sistemomis

3 priedas. Nacionalinių teismų kokybės, nepriklausomumo ir veiksmingumo vertinimas

4 priedas. „Assises de la Justice“. Darbotvarkė

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar