Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. marraskuuta 2013

Assises de la Justice –konferenssissa pohditaan EU:n tulevaa oikeuspolitiikkaa

Miltä EU:n oikeuspolitiikka näyttää vuonna 2020? Tämä kysymys on yksi pääteemoista tänään käynnistyvässä Assises de la Justice –konferenssissa, jota Euroopan komissio isännöi. Konferenssi on kaksipäiväinen ja järjestetään Brysselissä 21. ja 22. marraskuuta. Konferenssin keskustelujen lähtökohtana on komission esittämä viiden mietinnön paketti. Mietinnöissä käsitellään EU:n lainsäädäntöä yksityis-, rikos- ja hallinto-oikeuden aloilla sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien toteutumista EU:ssa. Mietinnöissä esitetään EU:n oikeuspolitiikan alalla tulevina vuosina mahdollisesti toteutettavia hankkeita koskevia ideoita ja kysymyksiä. Tavoitteena on lujittaa Euroopan unionin oikeudellista perustaa ja täydentää Euroopan oikeusaluetta kansalaisia ja yrityksiä hyödyttävällä tavalla.

Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 700 osallistujaa, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai Twitterissä (tunniste: #EUJustice). Konferenssin arvovaltaisia puhujia ovat muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen presidentti Vassilios Skouris, Ranskan entinen oikeusministeri ja entinen perustuslakineuvoston presidentti Robert Badinter, Irlannin oikeus-, tasa-arvo- ja puolustusministeri Alan Shatter ja Liettuan oikeusministeri Juozas Bernatonis. Keskusteluja pohjustaakseen Euroopan komissio julkaisi tänään myös tulokset Eurobarometri-kyselystä, jossa käsiteltiin oikeutta Euroopan unionissa.

”Oikeuspolitiikasta on muutamien viime vuosien aikana tullut yhä keskeisempi osa EU:n toimintaa. Sen merkitys on lisääntynyt 1990-luvun sisämarkkinakehitystä vastaavalla tavalla. Olemme jo saaneet paljon aikaiseksi, mutta voimme vielä tehdä monia asioita todellisen Euroopan oikeusalueen luomiseksi", toteaa varapuheenjohtaja ja EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding. "Yhteyksien luominen eri oikeusjärjestelmien välille edellyttää luottamusta ja todellinen Euroopan oikeusalue toteutuu sekin vain luottamalla toisen maan oikeusjärjestelmään. Euroopan komissio ei kuitenkaan pysty luomaan oikeusaluetta yksin. Odotankin kiinnostuneena Assises de Justice –konferenssissa käytäviä keskusteluja ministerien, tuomarien ja oikeusalan ammattilaisten kanssa. Yhdessä voimme ohjata EU:n oikeuspolitiikan suuntaa seuraavalla viisivuotiskaudella."

Tehokkaan oikeusjärjestelmän luominen jokaiseen EU:n jäsenvaltioon on tärkeää koko EU:n kannalta. Aina kun kansallinen tuomioistuin soveltaa EU:n lainsäädäntöä, se toimii tavallaan myös Euroopan unionin tuomioistuimena. Kansallisilla tuomioistuimilla on olennainen merkitys esimerkiksi EU:n kilpailulainsäädännön ja muun sisämarkkinoiden kannalta keskeisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvonnassa. Kansallisen oikeusjärjestelmän puutteet eivät aiheuta ongelmia pelkästään kyseiselle jäsenvaltiolle, vaan voivat vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja yleisemmin koko EU:n oikeusjärjestelmän toimintaan, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen. Tänään julkaistu oikeutta Euroopan unionissa kartoittava Eurobarometri-kysely vahvistaa tämän:

  • Vain 22 prosenttia vastaajista uskoo, että kansallisen oikeusjärjestelmän tulisi olla yksinomaan jäsenvaltioiden asia. Kaksi kolmasosaa muista katsoo, että kansallisen oikeusjärjestelmän toiminta on eurooppalaisten yhteinen asia, koska osa oikeudenkäynneistä koskee valtioiden rajat ylittäviä tapauksia. Tavoitteena on varmistaa, että EU:n oikeutta sovelletaan tehokkaasti koko unionissa, tai puuttua kansallisen oikeusjärjestelmän toiminnassa oleviin vakaviin ongelmiin (ks. liite 1).

  • Enemmistö (53 %) luottaa maansa kansalliseen oikeusjärjestelmään, mutta luottamuksen aste vaihtelee merkittävästi jäsenvaltioittain. Se on esimerkiksi 85 prosenttia Suomessa ja Tanskassa, mutta vain 24 prosenttia Sloveniassa (ks. liite 2).

  • Enemmistä uskoo, että kansallisten oikeusjärjestelmien välillä on suuria eroja niiden laadussa (58 %), tehokkuudessa (58 %) ja riippumattomuudessa (52 %).

  • Siviili- ja kauppaoikeuden tuomioistuimia koskevat pääasialliset huolenaiheet näyttävät liittyvän oikeudenkäynnin kestoon ja kuluihin. Vastaajista 65 prosenttia piti niitä erittäin suurena ja 48 prosenttia melko suurena ongelmana (ks. liite 3).

  • Lähes yhdeksän kymmenestä (89 %) sopisi riidan mieluiten tuomioistuimen ulkopuolella, jos vaihtoehtoisia ratkaisutapoja olisi käytettävissä.

Jatkotoimet: Assises de la Justice –konferenssin tulokset (ks. ohjelma liitteessä 4) auttavat komissiota luonnostelemaan EU:n oikeuspolitiikkaa Tukholman ohjelman jälkeen. Kuten Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso ilmoitti 11. syyskuuta 2013 laatimassaan kirjeessä Euroopan parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille, komissio aikoo esittää keväällä 2014 tiedonannon tulevista aloitteistaan oikeus- ja sisäasioiden politiikan alalla. Tiedonannosta on tarkoitus keskustella kesäkuussa 2014 järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Konferenssin keskustelujen tulokset vaikuttavat tiedonannon oikeuspolitiikan osaan.

Taustaa

EU:n oikeuspolitiikka on muuttunut ratkaisevasti viime vuosina. Erityinen oikeuskomissaarin salkku perustettiin vasta nykyisen komission toimikauden alussa vuonna 2010. Sen jälkeen komissio on esittänyt yli 50 oikeusalan aloitetta ja laskenut näin peruskiven oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueelle. Tällaisen alueen luominen onkin yksi Lissabonin sopimuksessa esitetyistä EU:n päätavoitteista.

Viime vuosina on toteutettu useita merkittäviä parannuksia: rikoksen uhrin oikeuksien laajentaminen (IP/12/1200) ja tuomioiden tunnustamisen helpottaminen (IP/12/1321) ovat parantaneet oikeussuojan toteutumista, ja komissio on esittänyt tietosuojaa koskevia ehdotuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa perusoikeuksia ja tukea digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumista (MEMO/13/39). Lisäksi EU:n oikeusalan tulostaulun (IP/13/285) kaltaiset aloitteet ovat osoittaneet, kuinka keskeinen merkitys tehokkailla oikeusjärjestelmillä ja -politiikoilla on talouskasvun edistämisessä.

Komissio järjestää 21. ja 22. marraskuuta oikeusalan Assises de la Justice ‑konferenssin, jossa luodaan katsaus jo toteutettuihin toimiin ja tarkastellaan tulevia haasteita. Siihen osallistuu tuomareita, lakimiehiä, oikeusoppineita, poliittisia päättäjiä ja liike-elämän edustajia kaikista EU-maista. Keskusteluun voi osallistua Twitterissä käyttämällä tunnistetta #EUJustice.

Lisätietoja

Viisi mietintöä:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Euroopan komissio – EU:n oikeuspolitiikkaa käsittelevä Assises de la justice -konferenssi

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Tietosivut Euroopan oikeusalueen luomisesta:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Osallistu keskusteluun Twitterissä: #EUJustice

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu

Viviane Reding Twitterissä:@VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Liite 1: KANSALLISTEN OIKEUSJÄRJESTELMIEN HALLINNOINTI

Only 22% of respondents strongly agree that the functioning of a national judicial system is exclusively a matter for Member States

Two thirds of the rest think that the functioning of national judicial systems is a matter for the EU because of the existence of cross-border cases, to ensure that EU law can be upheld effectively throughout the EU or if there are serious problems in the functioning of a national judicial system.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

Liite 2: Enemmistö (53 %) luottaa maansa oikeusjärjestelmään

Liite 3: Käsitys kansallisten tuomioistuinten toiminnan laadusta, riippumattomuudesta ja tehokkuudesta

Liite 4: Assises de la Justice –konferenssin ohjelma

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar