Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2013

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης στην Ευρώπη: φόρουμ «Assises de la justice» για τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης

Με τι θα μοιάζει η πολιτική δικαιοσύνης της ΕΕ το 2020; Αυτό το θέμα θα απασχολήσει το σημαντικό φόρουμ – «Assises de la Justice» που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έναυσμα για τον προβληματισμό αυτόν αποτέλεσε μια δέσμη πέντε εγγράφων συζήτησης που παρουσίασε η Επιτροπή, τα οποία καλύπτουν το ευρωπαϊκό αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ. Τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν ιδέες και ερωτήματα για πιθανές δράσεις πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης τα επόμενα έτη. Σκοπός είναι να ενισχυθούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ολοκληρωθεί ο ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης, προς το συμφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης.

Περισσότερα από 700 άτομα έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, η οποία θα μεταδίδεται ζωντανά στο Διαδίκτυο και θα είναι ανοικτή στο tweeter μέσω της ετικέτας #EUJustice. Στους διακεκριμένους ομιλητές συγκαταλέγονται ο κ. Β. Σκουρής, πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. R. Badinter, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κ. Α. Shatter, υπουργός Δικαιοσύνης, Ισότητας και Άμυνας της Ιρλανδίας και ο κ. J. Βernatonis, υπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Εν όψει του συνεδρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τη «Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Σε διάστημα μόλις λίγων ετών, η πολιτική δικαιοσύνης έχει περάσει στην πρώτη γραμμή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως είχε γίνει στη δεκαετία του ΄90 με την ενιαία αγορά. Έχουμε καλύψει μακρά πορεία, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης» δήλωσε η αντιπρόεδρος και επίτροπος Δικαιοσύνης, Βίβιαν Ρέντινγκ. «Κτίζοντας γέφυρες μεταξύ των διαφόρων δικαστικών συστημάτων οικοδομούμε την εμπιστοσύνη. Ένας πραγματικά ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης, μπορεί να λειτουργήσει μόνον εφόσον υπάρχει εκατέρωθεν εμπιστοσύνη στα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό από μόνη της. Προσβλέπω στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στο φόρουμ «Assises de Justice» με υπουργούς, δικαστές και νομικούς. Μαζί μπορούμε να χαράξουμε την πολιτική δικαιοσύνης της ΕΕ για τα επόμενα πέντε έτη.»

Η ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης σε ένα κράτος μέλος έχει μεγάλη σημασία για ολόκληρη την ΕΕ: όταν ένα εθνικό δικαστήριο εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ, ενεργεί ως «δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Για παράδειγμα, τα εθνικά δικαστήρια έχουν καίριο ρόλο στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, καθώς και άλλων νομοθεσιών ζωτικής σημασίας για την ενιαία αγορά. Οι ανεπάρκειες ενός εθνικού συστήματος δικαιοσύνης δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο για το συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και, γενικότερα, το νομικό σύστημα όλης της ΕΕ, το οποίο βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη «Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, επιβεβαιώνει ότι:

Παρότι μόνον το 22 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα δύο τρίτα των υπολοίπων πιστεύουν ότι η λειτουργία των εθνικών δικαστικών συστημάτων είναι ζήτημα κοινού προβληματισμού για την ΕΕ λόγω της ύπαρξης διασυνοριακών υποθέσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε ολόκληρη την Ένωση, ή για την αντιμετώπιση τυχόν σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας ενός εθνικού δικαστικού συστήματος. (βλ. παράρτημα 1).

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (53%) τείνει να εμπιστεύεται το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της χώρας τους, αλλά το επίπεδο εμπιστοσύνης ποικίλλει σημαντικά από ένα κράτος μέλος σε άλλο, από 85% (στη Δανία και τη Φινλανδία) μέχρι 24% (στη Σλοβακία) (βλ. παράρτημα 2).

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαστικών συστημάτων όσον αφορά την ποιότητα (58%), την αποτελεσματικότητα (58%) και την ανεξαρτησία (52%).

Τα κυριότερα προβλήματα όσον αφορά τα αστικά και εμπορικά δικαστήρια φαίνεται να είναι η διάρκεια και το κόστος των διαδικασιών, με το 65% και το 48% των ερωτηθέντων αντιστοίχως να θεωρούν ότι βρίσκονται σε αρκετά κακό ή πολύ κακό επίπεδο (βλ. παράρτημα 3).

Σχεδόν εννέα στους δέκα (89%) θα προτιμούσαν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, εάν υπήρχαν εναλλακτικές δυνατότητες.

Τα επόμενα βήματα: Οι απόψεις που θα διατυπωθούν στο φόρουμ «Assises de la Justice» (βλ. πρόγραμμα, παράρτημα 4) θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει την πολιτική δικαιοσύνης της ΕΕ σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Μπαρόζο σε επιστολή του στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την άνοιξη του 2014 ανακοίνωση για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της σχετικά με τις πολιτικές δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, η οποία θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του φόρουμ θα συνεισφέρουν στη σύνταξη της συγκεκριμένης ενότητας της ανακοίνωσης που αφορά τη δικαιοσύνη.

Ιστορικό

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Μόλις το 2010, όταν ανέλαβε καθήκοντα η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιουργήθηκε ειδικό χαρτοφυλάκιο δικαιοσύνης. Από τότε, η Επιτροπή έχει προτείνει πάνω από 50 πρωτοβουλίες στον συγκεκριμένο τομέα, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για έναν πραγματικά ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών, – που είναι ένας από τους κυριότερους στόχους της συνθήκης της Λισαβόνας.

Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα: τα νέα δικαιώματα που ισχύουν στην ΕΕ για τα θύματα εγκλημάτων (IP/12/1200) και η ευκολότερη αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων (IP/12/1321) έχουν βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα οι προτάσεις της Επιτροπής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα δώσουν νέα ώθηση στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ψηφιακή ενιαία αγορά (MEMO/13/39). Επιπλέον, πρωτοβουλίες όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ για τον τομέα της δικαιοσύνης (IP/13/285) υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα αποτελεσματικά συστήματα και οι πολιτικές δικαιοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη.

Τώρα, στόχος είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί και να εντοπιστούν οι κυριότερες μελλοντικές προκλήσεις. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή διοργανώνει στις 21-22 Νοεμβρίου το φόρουμ «Assises de la Justice». Πρόκειται για μια διήμερη εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν δικαστές, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί, ιθύνοντες πολιτικής και εκπρόσωποι επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη. Λάβετε μέρος στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας την ετικέτα #EUJustice.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα πέντε έγγραφα συζήτησης:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Assises de la justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Ενημερωτικά δελτία για την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Λάβετε μέρος στη συζήτηση στο Twitter: #EUJustice

Ιστοσελίδα της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter:@VivianeRedingEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα 1: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Only 22% of respondents strongly agree that the functioning of a national judicial system is exclusively a matter for Member States

Two thirds of the rest think that the functioning of national judicial systems is a matter for the EU because of the existence of cross-border cases, to ensure that EU law can be upheld effectively throughout the EU or if there are serious problems in the functioning of a national judicial system.

Base: respondents who do not ‘strongly agree’ that the functioning of national judicial systems is exclusively a matter for Member States (N=20866)

Παράρτημα 2: Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (53%) τείνει να εμπιστεύεται το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της χώρας τους

Παράρτημα 3: Αντίληψη για την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστηρίων

Παράρτημα 4: Assises de la Justice: Πρόγραμμα

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar