Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. listopadu 2013

Více důvěry ve fungování spravedlnosti v Evropě: odborné justiční fórum o budoucí politice EU v oblasti spravedlnosti

Jak bude vypadat politika EU v oblasti justice v roce 2020? Právě to je tématem dnes zahájené velké konference „Assises de la Justice“. Pořadatelem akce, která se koná v Bruselu ve dnech 21.–22. listopadu, je Evropská komise. Úvahy se budou odvíjet od pěti diskusních dokumentů, které připravila Komise. Týkají se občanského, trestního a správního práva, a rovněž právního státu a základních práv v EU. Předložené materiály obsahují náměty a otázky týkající se možných kroků, které by EU mohla v nadcházejících letech v oblasti spravedlnosti podniknout. Smyslem je upevnit základy, na nichž Evropská unie stojí, a dokončit evropský prostor práva sloužící zájmům evropských občanů a podniků.

Přihlásilo se více než 700 účastníků. Akce se bude živě vysílat na internetu a nebudou chybět ani komentáře na Twitteru, znak je #EUJustice. Na konferenci se setká řada význačných řečníků, například předseda Soudního dvora Evropské unie V. Skouris, bývalý ministr spravedlnosti a někdejší předseda Ústavní rady Francouzské republiky R. Badinter, irský ministr spravedlnosti, rovnosti a obrany A. Shatter nebo litevský ministr spravedlnosti J. Bernatonis. Ještě před zahájením konference dnes Evropská komise zveřejnila Eurobarometr na téma „Justice v Evropské unii“.

„Jen za několik posledních let se politika v oblasti spravedlnosti dostala do centra pozornosti jako oblast s vysokou aktivitou ze strany Evropské unie — podobně jako jednotný trh, který dostal výrazný impuls v 90. letech 20. století. Odvedli jsme pořádný kus práce, ale mnohem více je ještě před námi, máme-li evropský prostor práva opravdu dotáhnout do konce“, uvedla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Snažíme-li se propojit různé soudní systémy, vytváříme tím zároveň důvěru. Skutečný evropský prostor práva nemůže fungovat bez vzájemné důvěry mezi soudními systémy. Evropská komise sama o sobě není s to takový úkol zvládnout. Těším se, že konference přinese zajímavou debatu s ministry, soudci a odborníky z právní praxe. Společnými silami můžeme nastavit kurs pro politiku EU v oblasti spravedlnosti na příštích pět let.“

Dobře fungující justiční systém členského státu má zároveň svůj význam pro EU jako celek: pokaždé, když vnitrostátní soud dohlíží na dodržování práva EU, jedná zároveň jakožto „soud Evropské unie“. Vnitrostátní soudy hrají například zásadní úlohu při prosazování práva EU v oblasti hospodářské soutěže i dalších právních předpisů, které jsou důležité pro jednotný trh. Naopak nedostatky ve vnitrostátním justičním systému se netýkají pouze daného členského státu, ale mohou mít vliv také na chod jednotného trhu a obecněji i na celý právní systém EU, který je založen na vzájemné důvěře. Potvrzuje to i dnes zveřejněný průzkum Eurobarometr na téma „spravedlnost v Evropské unii“:

Pouze 22 % respondentů si myslí, že vnitrostátní soudní systémy by měly spadat do výlučné pravomoci členských států, dvě třetiny ostatních se domnívají, že fungování vnitrostátních soudních systémů je věcí společného evropského zájmu kvůli přeshraničním případům, a to k zajištění účinného prosazování právních předpisů EU v celé Unii, nebo pokud se objeví závažné problémy s fungováním soudního systému některého z členských států. (viz příloha 1);

Většina lidí (53 %) má důvěru v soudnictví svého státu, ale míra důvěry značně kolísá stát od státu – od 85 % (v Dánsku a Finsku) po 24 % (ve Slovinsku) (viz příloha 2);

Většina lidí se domnívá, že mezi soudními systémy členských států existují značné rozdíly, pokud jde o kvalitu (58 %), výkonnost (58 %) a nezávislost (52 %).

Za hlavní problém u občanských a obchodních soudů je označována délka a náklady řízení, přičemž 65 %, resp. 48 % respondentů tyto prvky považuje za poměrně nebo velmi špatné (viz příloha 3).

Téměř devět z deseti občanů (89 %) by dalo přednost mimosoudnímu řešení sporů, pokud by byly k dispozici alternativy.

Další kroky: Poznatky z konference „Assises de la Justice“ (viz program v příloze 4) poslouží Komisi při vytváření návrhů podoby politiky EU v oblasti spravedlnosti po vyčerpání Stockholmského programu. Jak již avizoval předseda Komise Barroso ve svém dopise předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi ze dne 11. září 2013, předloží Evropská komise sdělení o budoucích iniciativách pro oblast justice a vnitřních věcí na jaře 2014, a Evropská rada je projedná na zasedání v červnu 2014. Podněty z konference tudíž přispějí k pasážím, které se v uvedeném sdělení budou týkat spravedlnosti.

Souvislosti

Politika EU v oblasti justice prošla v uplynulých několika letech zásadními změnami. Portfolio pro oblast justice bylo vytvořeno teprve v roce 2010, se začátkem funkčního období stávající Evropské komise. Od té doby Komise předložila v této oblasti více než 50 iniciativ, čímž položila základy nefalšovaného evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva sloužícího evropským občanům – tedy jednoho z klíčových cílů vytčeného v Lisabonské smlouvě.

Za pouhých pár let došlo k výraznému pokroku: díky novým pravidlům EU týkajícím se obětí trestných činů (IP/12/1200) a snazšímu uznávání soudních rozhodnutí (IP/12/1321) se zlepšil přístup ke spravedlnosti, zatímco návrhy Komise ohledně ochrany osobních údajů upevní pozici základních práv i jednotný digitální trh (MEMO/13/39). Iniciativy, jako srovnávací přehled EU pro oblast justice (IP/13/285), navíc ukázaly, jak zásadní význam pro hospodářský růst mají efektivní systémy a politika v oblasti justice.

Nyní je třeba se za dosavadní prací ohlédnout a určit hlavní úkoly, které se musí vyřešit. Právě za tímto účelem pořádá Komise ve dnech 21.–22. listopadu konferenci nazvanou „Assises de la Justice“ (zasedání justiční poroty). Na této dvoudenní akci se setkají soudci, právníci, akademici, tvůrci politik a zástupci podnikatelské sféry z celé Evropy. Do diskuse na sociálních médiích se můžete zapojit pomocí znaku #EUJustice.

Další informace

Pětice diskusních dokumentů:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Evropská komise – konference Assises de la Justice

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Informační přehledy o evropském prostoru práva:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Zapojte se do diskuse na Twitteru: #EUJustice

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Příloha 1: CHOD VNITROSTÁTNÍCH SOUDNÍCH SYSTÉMŮ

Pouze 22 % respondentů je přesvědčeno, že chod vnitrostátního soudního systému je výhradní záležitostí členského státu.

Dvě třetiny ostatních se domnívají, že fungování vnitrostátních soudních systémů je věcí EU kvůli přeshraničním případům, a to k zajištění účinného prosazování právních předpisů EU v celé Unii, nebo pokud se objeví závažné problémy s chodem soudního systému některého z členských států.

Základ: respondenti, kteří "zásadně nesouhlasí“, že chod vnitrostátního soudního systému je výhradní záležitostí členského státu (N=20866)

Příloha 2: Většina lidí (53 %) důvěřuje soudnictví svého státu

Příloha 3: Vnímání kvality, nezávislosti a výkonnosti vnitrostátních soudů

Příloha 4: Assises de la Justice: Komentovaný program konference

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 - 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar