Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 ноември 2013 г.

Изграждане на доверие в правосъдните системи в Европа: форумът „Assises de la Justice“ ще очертае бъдещето на политиката на ЕС в областта на правосъдието

„Каква ще бъде политиката на ЕС в областта на правосъдието през 2020 г.?“ — това е темата на голяма конференция – „Assises de la Justice“ с домакин Европейската комисия, която се открива днес в Брюксел и ще продължи до 22 ноември. Отправна точка за дискусията е пакет от пет документа, представен от Комисията, който се отнася до европейското гражданско, наказателно и административно право, както и до въпросите на правовата държава и основните права в ЕС. В тези документи се съдържат идеи и въпроси за възможни действия, които да се предприемат през идните години в сферата на политиката на ЕС в областта на правосъдието. Целта е да се укрепят основите, върху които се гради Европейският съюз, и да се доизгради европейското пространство на правосъдие в интерес на европейските граждани и предприятия.

Над 700 участници са се регистрирали за участие в проявата, която ще се предава пряко в интернет и ще се коментира в Twitter с хаштаг #EUJustice. В конференцията ще участват редица високопоставени лица, сред които председателят на Съда на Европейския съюз В. Скурис, бившият министър на правосъдието и бивш председател на Конституционния съвет на Франция Р. Бадентер, министърът на правосъдието, равноправието и отбраната на Ирландия А. Шатър и министърът на правосъдието на Република Литва Ю. Бернатонис. В навечерието на конференцията Европейската комисия днес публикува проучване на Евробарометър на тема „Правосъдието в Европейския съюз“.

„В рамките само на няколко години политиката в областта на правосъдието зае централно място в дейността на Европейския съюз – подобно на тласъка, даден на единния пазар през 90-те години на миналия век. Извървяхме дълъг път, но можем да направим още много за изграждането на истинско европейско пространство на правосъдие," заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Изграждането на мостове между различните правосъдни системи означава изграждане на доверие. Едно истински европейско пространство на правосъдие може да функционира само ако е налице взаимно доверие в правосъдните системи на отделните държави. Европейската комисия не може сама да изгради такова пространство. Очаквам с нетърпение дискусиите на конференцията „Assises de la Justice“, в които ще участват министри, съдии и други представители на юридическата професия. Заедно можем да зададем курса на политиката на ЕС в областта на правосъдието за следващите пет години.“

Наличието на ефективни правосъдни системи в отделните държави членки е от значение за целия ЕС: когато даден национален съд прилага законодателството на ЕС, той изпълнява функцията на 'съдилище на ЕС'. Например националните съдилища имат централна роля при прилагането на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, както и на други законодателни разпоредби от ключово значение за единния пазар. Недостатъците на националните системи на правосъдие представляват проблем не само за съответната държава членка — те могат да засегнат функционирането на единния пазар и, в по-общ план, на цялата правна система на ЕС, която се основа на взаимно доверие. Публикувано днес проучване на Евробарометър на тема „Правосъдието в Европейския съюз“ потвърждава този факт:

Докато едва 22 % от запитаните са на мнение, че националните правосъдни системи са въпрос, засягащ изключително държавите членки, то две трети от останалите участници в проучването считат, че тяхното функциониране е въпрос, засягащ всички европейци, тъй като съществуват трансгранични дела, заради нуждата правото на ЕС да се прилага ефективно в целия ЕС или в случай че са налице сериозни проблеми във функционирането на дадена национална правосъдна система. (вж. приложение 1).

Мнозинството (53 %) са склонни да имат доверие в правосъдната система на своята страна, но равнището на доверие се различава значително между държавите членки: от 85 % (в Дания и Финландия) до 24 % (в Словения) (вж. приложение 2).

По-голямата част от хората считат, че са налице големи разлики между правосъдните системи на различните страни, що се отнася до качеството (58 %), ефективността (58 %) и независимостта (52 %).

Основните проблеми, които се констатират по отношение на гражданските и търговските съдилища, са продължителността на съдебните производства и разходите, свързани с тях, като съответно 65 % и 48 % от запитаните считат, че в това отношение резултатите на правосъдните системи са сравнително лоши или много лоши (вж. приложение 3).

Почти 9 от всеки 10 души (89 %) биха предпочели извънсъдебното уреждане на спорове, ако съществува такава възможност.

Следващи стъпки: Приносът от конференцията „Assises de la Justice“ (вж. програмата в приложение 4) ще помогне на Комисията да начертае политиката на ЕС в областта на правосъдието след изтичането на Стокхолмската програма. Както бе обявено от председателя на Комисията Барозу в писмото му от 11 септември 2013 г. до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, през пролетта на 2014 г. Европейската комисия ще представи съобщение относно бъдещите инициативи по политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи, което ще бъде обсъдено по време на Европейския съвет през юни 2014 г. Становищата, събрани в рамките на конференцията, ще допринесат за отнасящата се до правосъдието част от това съобщение.

Контекст

Политиката на ЕС в областта на правосъдието претърпя дълбока промяна през последните няколко години. Още през 2010 г., в началото на мандата на настоящата Европейска комисия, беше създаден отделен портфейл за правосъдието. Оттогава Комисията е предложила над 50 инициативи в тази област, с които се полагат основите на истинско европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие в служба на гражданите на Европа – една от основните цели на Европейския съюз, залегнала в Договора от Лисабон.

Само за няколко години бяха предприети редица важни стъпки: благодарение на новите права, предоставени от ЕС на жертвите на престъпления (IP/12/1200), и на улесненото признаване на съдебните решения(IP/12/1321) бе подобрен достъпът до правосъдие, а предложенията на Комисията в областта на защитата на личните данни имат за цел да укрепят основните права и цифровия единен пазар (MEMO/13/39). Освен това инициативи като т.нар. „Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието“ (IP/13/285) ясно подчертаха, че ефективните правосъдни системи и политики са изключително важни за икономическия растеж.

Сега целта е да се направи равносметка на постигнатия напредък и да се определят основните предизвикателства, които ни предстои да преодолеем. За тази цел на 21 и 22 ноември Комисията организира дискусионния форум „Assises de la Justice“. Той представлява двудневна конференция, на която ще се съберат съдии, адвокати, учени, политици и представители на стопанските среди от цяла Европа. Включете се в дебата в социалните медии, като използвате хаштага #EUJustice.

За повече информация:

Петте документа за обсъждане:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Европейска комисия – конференция „Assises de la justice“

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

По-подробна информация относно изграждането на европейско пространство на правосъдие:

http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Присъединете се към дискусията в Twitter: #EUJustice

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение 1: УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ НА ПРАВОСЪДИЕ

Само 22 % от участвалите в проучването са твърдо съгласни, че функционирането на националните правосъдни системи е въпрос от изключителната компетентност на държавите членки.

Две трети от останалите запитани считат, че функционирането на националните правосъдни системи е въпрос от ресора на ЕС, тъй като съществуват трансгранични дела, заради нуждата правото на ЕС да се прилага ефективно в целия ЕС или в случай че са налице сериозни проблеми във функционирането на дадена национална правосъдна система.

База: участвалите в проучването, които не са „твърдо съгласни“, че функционирането на националните правосъдни системи е въпрос от изключителната компетентност на държавите членки (N=20866).

Приложение 2: Мнозинството от хората (53 %) са склонни да имат доверие в правосъдната система на своята страна

Приложение 3: Мнения относно качеството, независимостта и ефективността на националните съдилища

Приложение 4: Конференция „Assises de la Justice“ — Дневен ред с обяснителни бележки

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.

DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist

11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of Europe

DAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

9:00 – 10:20. Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), Advocate General of the Court of Justice of the European Union

11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic

13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner


Side Bar