Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Strasbourg den 19 november 2013

Kreativa Europa godkänns av Europaparlamentet

Kreativa Europa, EU-kommissionens nya program för europeisk kultur, film, tv, musik, litteratur, konst och EU:s kulturarv, godkändes idag av EU-parlamentet. Med en budget på 1,46 miljarder euro1 under de kommande sju åren — en ökning med 9 procent jämfört med tidigare — kommer programmet att innebära ett lyft för den kulturella och kreativa sektorn, som är en viktig källa till sysselsättning och tillväxt. Kreativa Europa kommer att ekonomiskt stödja mer än 250 000 konstnärer och kulturarbetare, 2 000 biografer, 800 filmer samt översättningen av 4 500 böcker. Kommissionen inrättar även en ny garantifond som ska göra det lättare för små företag inom den kulturella och kreativa sektorn att få lån upp till 750 miljoner euro.

EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou välkomnade parlamentets beslut.

– Kreativa Europa innebär goda nyheter för europeisk filmindustri, kultur och konst men även för allmänheten. Satsningen skapar fler jobb inom den dynamiska kultursektorn och stärker EU:s ekonomi. Tusentals skickliga konstnärer får chansen att nå ut till ny publik i och utanför Europa, samtidigt som programmet främjar kulturell och språklig mångfald. Förutom generösa anslag ger garantifonden större tillgång till pengar åt hundratals mindre företag, säger Androulla Vassiliou.

Kreativa Europa bygger vidare på erfarenheterna från programmen Kultur och Media, som har bidragit till kultur- och filmsektorn i över 20 år. Det nya programmet omfattar ett delprogram för kultur som ger finansiellt stöd för scen- och bildkonsten, och ett för media som stöder filmbranschen. Ett nytt övergripande programområde ska främja politiskt samarbete och andra allmänna åtgärder samt stödja den nya garantifonden, som kommer att börja utnyttjas 2016.

Europeiska kulturhuvudstäder, Europeiska kulturarvsmärket, Europeiska kulturarvsdagarna och de fem europeiska priserna (EU:s kulturarvspris/Europa nostra-priset, EU:s pris för samtida arkitektur, EU:s litteraturpris, European Border Breakers Awards och EU:s mediapris) kommer också att få stöd från Kreativa Europa.

Minst 56 procent av programmets totala budget kommer att avsättas för delprogrammet Media och minst 31 procent för delprogrammet Kultur. Det motsvarar i stort sett den aktuella fördelningen. Högst 13 procent av budgeten kommer att gå till det övergripande programområdet, bland annat Kreativa Europas nationella kontor som har till uppgift att ge råd till potentiella stödmottagare i de länder som deltar i programmet. Omkring 60 miljoner euro har öronmärkts för politiskt samarbete, nya affärsmodeller samt för att hitta nya sätt att nå ut till en bred publik.

Vem gynnas av Kreativa Europa?

Kreativa Europa stöder följande verksamheter:

250 000 konstnärer och yrkesverksamma inom kultur och deras arbete får bidrag så att de kan nå ut till ny publik utanför hemlandet.

Mer än 800 europeiska filmer får distributionsstöd så att de kan visas för biopublik i hela Europa och övriga världen.

Minst 2 000 europeiska biografer får bidrag under förutsättning av minst 50 procent av filmerna som visas är europeiska.

Mer än 4 500 böcker och andra litterära verk får bidrag till översättning så att författarna kan slå igenom på nya marknader och deras böcker läsas på läsarnas modersmål.

Tusentals organisationer och yrkesverksamma inom den kulturella och audiovisuella sektorn i Europa får bidrag för fortbildning för att skaffa sig nya färdigheter och bli bättre på att verka på det internationella planet.

Kultursektorn och den kreativa sektorn står för upp till 4,5 procent av EU:s BNP och sysselsätter mer än 8 miljoner människor. Kreativa Europa kommer att hjälpa dem att bidra ytterligare till den europeiska ekonomin genom att ta vara på de möjligheter som skapas av globaliseringen och övergången till digitalteknik. Programmet kommer även att bidra till att lösa problemen med splittrade marknader och svårigheter att få finansiering. Det kommer dessutom att främja policyarbetet genom att utbytet av kunskaper och erfarenheter underlättas.

Nästa steg

Programmet Kreativa Europa kommer att antas slutligt av rådet (28 medlemsstater) inom de närmaste veckorna, och kommer att träda i kraft i januari 2014.

Läs mer

MEMO/13/1009

Europeiska kommissionen: Kreativa Europa

Kreativa Europa på Facebook

Följ diskussionen på Twitter #CreativeEurope

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 miljarder euro med hänsyn till den förväntade inflationen. Detta motsvarar 1,3 miljarder euro i 2011 års fasta priser.


Side Bar