Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles/Strasbourg, 19 noiembrie 2013

Comisia salută aprobarea programului „Europa Creativă” de către Parlamentul European

Cultura, cinematografia, televiziunea, muzica, literatura, artele spectacolului, patrimoniul și sectoarele conexe din Europa vor beneficia de mai mult sprijin în cadrul noului program al Comisiei Europene „Europa Creativă”, aprobat astăzi de Parlamentul European. Având un buget de 1,46 miliarde EUR1 pentru următorii șapte ani - ceea ce înseamnă cu 9 % peste nivelurile actuale - programul va stimula sectoarele culturale și creative, care reprezintă o sursă majoră de locuri de muncă și de creștere economică. „Europa Creativă” va oferi finanțare pentru cel puțin 250 000 de artiști și de profesioniști din domeniul culturii, 2 000 de cinematografe, 800 de filme și 4 500 de traduceri de cărți. De asemenea, programul va lansa un nou mecanism de garantare financiară care va permite întreprinderilor mici din domeniul culturii și creației să obțină credite bancare în valoare de până la 750 de milioane EUR.

Salutând rezultatul votului de astăzi, Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Această investiție este o veste excelentă atât pentru industria europeană a filmului, pentru cultură și arte, cât și pentru public. «Europa Creativă» va permite sectoarelor noastre culturale dinamice să creeze noi locuri de muncă și să contribuie mai eficient la economia UE. Prin intermediul programului, mii de artiști talentați vor putea avea acces la noi categorii de public din Europa și din întreaga lume și se va promova totodată diversitatea culturală și lingvistică. Pe lângă nivelul considerabil al subvențiilor acordate, mecanismul nostru de garantare va facilita accesul la finanțare pentru sute de întreprinderi mici”.

„Europa Creativă” se bazează pe experiența și pe succesul programelor Cultura și MEDIA care au sprijinit sectorul cultural și cel al audiovizualului timp de peste 20 de ani. Noul program include un subprogram „Cultura”, destinat să sprijine artele spectacolului, artele plastice, patrimoniul și alte sectoare, precum și un subprogram MEDIA, care va finanța cinematografia și sectorul audiovizualului. O nouă componentă transsectorială va sprijini cooperarea în materie de politici, măsurile transversale și noul mecanism de garantare financiară, care va deveni funcțional începând din 2016.

Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele patrimoniului european și cele cinci premii europene (Premiul UE pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra, Premiul UE pentru arhitectură contemporană, Premiul UE pentru literatură, premiile „European Border Breakers” și premiul MEDIA) vor fi și ele sprijinite de programul „Europa Creativă”.

Cel puțin 56 % din bugetul programului va fi alocat subprogramului MEDIA și cel puțin 31 % subprogramului Cultura. Această situație reflectă în mare parte raportul actual dintre fondurile primite de cele două sectoare. Maximum 13 % din buget va fi alocat componentei transsectoriale, sumă care include mai ales sprijin pentru „birourile Europa Creativă” din fiecare țară participantă pentru a-i consilia pe potențialii beneficiari. Aproximativ 60 de milioane EUR se alocă pentru cooperarea în materie de politici, pentru încurajarea abordărilor inovatoare privind formarea publicului și pentru sprijinirea unor noi modele de afaceri.

„Europa Creativă”: cine sunt beneficiarii?

„Europa Creativă” va sprijini:

250 000 de artiști și de profesioniști din domeniul culturii și activitatea acestora, facilitându-le accesul la noi categorii de public dincolo de granițele propriilor țări;

Peste 800 de filme europene vor primi sprijin pentru distribuție, pentru a putea fi văzute în întreaga Europă și în toată lumea;

Cel puțin 2 000 de cinematografe europene vor beneficia de finanțare, cu condiția ca cel puțin 50 % dintre filmele pe care le difuzează să fie europene;

Peste 4 500 de cărți și alte opere literare vor beneficia de sprijin pentru traducere, ceea ce le va permite autorilor să pătrundă pe piețe noi, iar cititorilor să se bucure de cărți în limba lor maternă;

Mii de organizații și de profesioniști din domeniul culturii și al audiovizualului vor beneficia de formare profesională pentru a dobândi competențe noi și pentru a-și consolida capacitatea de a lucra pe plan internațional.

Sectorul culturii și cel al creației din Europa reprezintă până la 4,5 % din PIB-ul UE și oferă locuri de muncă unui număr de peste 8 milioane de persoane. „Europa Creativă” va ajuta aceste sectoare să contribuie și mai mult la economia europeană, prin valorificarea oportunităților create de globalizare și de digitalizare, să poată reacționa la provocări precum fragmentarea pieței și dificultățile legate de accesul la finanțare, precum și să contribuie la o mai bună elaborare a politicilor facilitând schimbul de know-how și de experiență.

Etapele următoare

Programul „Europa Creativă” va fi adoptat definitiv de Consiliu (28 de state membre) în săptămânile următoare și va intra în vigoare în ianuarie 2014.

Pentru informații suplimentare

MEMO/13/1009

Comisia Europeană: Europa Creativă

Europa Creativă pe Facebook

Participați la discuții pe Twitter #CreativeEurope

Site-ul web al comisarului Androulla Vassiliou:

Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 miliarde EUR ținând seama de inflația estimată. Această sumă reprezintă echivalentul a 1,3 miliarde EUR în prețurile „fixe” din 2011.


Side Bar