Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela/Strasburg, 19 listopada 2013

Komisja zadowolona z przyjęcia programu „Kreatywna Europa” przez Parlament Europejski

Nowy program Komisji „Kreatywna Europa”, zatwierdzony dziś przez Parlament Europejski, oznacza większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR1 w okresie najbliższych siedmiu lat – o 9% wyższym niż obecnie – program pobudzi rozwój sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu. Umożliwi on dofinansowanie przynajmniej 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą, 2 000 kin, 800 filmów i 4 500 tłumaczeń książek. Nowy instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln EUR.

Przyjmując z zadowoleniem dzisiejsze głosowanie, Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Ta inwestycja to doskonała wiadomość dla europejskiej branży filmowej, kultury i sztuki oraz dla obywateli. «Kreatyna Europa» pozwoli naszym dynamicznym sektorom tworzyć nowe miejsca pracy i wnieść większy wkład w gospodarkę UE. Umożliwi tysiącom utalentowanych artystów dotarcie do nowej publiczności w Europie i poza jej granicami, co także przyczyni do krzewienia różnorodności kulturowej i językowej. Nasz instrument gwarancyjny nie tylko zapewni znaczne wsparcie w postaci dotacji, ale także ułatwi licznym małym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania”, dodała komisarz.

„Kreatywna Europa” opiera się na sukcesie programów „Kultura” i MEDIA oraz doświadczeniach z nich wyniesionych. Sektor kultury i sektor audiowizualny korzystały z dofinansowania z tych programów przez ponad 20 lat. Nowy program obejmuje podprogram „Kultura” i podprogram MEDIA. Pierwszy ma zapewniać dofinansowanie sztuk widowiskowych i wizualnych, dziedzictwa i innych dziedzin, a drugi – kin i sektora audiowizualnego. Nowy komponent międzysektorowy umożliwi wspierania współpracy w zakresie polityki, środków przekrojowych oraz nowego instrumentu gwarancji finansowych, który zacznie obowiązywać od 2016 r.

Z nowego programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej).

Przynamniej 56% budżetu programu zostanie przeznaczone na podprogram MEDIA i co najmniej 31% – na podprogram „Kultura”. Zasadniczo odzwierciedla to obecne proporcje w finansowaniu tych dwóch obszarów. Maksymalnie 13% budżetu zostanie przydzielone na komponent międzysektorowy. Obejmuje on wsparcie sieci biur „Kreatywna Europa”, które mają powstać w każdym kraju uczestniczącym i doradzać potencjalnym beneficjentom. Ok. 60 mln EUR przeznaczono na współpracę w zakresie polityki oraz wspieranie innowacyjnych metod zdobywania publiczności i nowych modelów działalności.

„Kreatywna Europa” - komu przynosi korzyści?

Program „Kreatywna Europa” zapewni dofinansowanie:

250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz ich dzieł. Dzięki temu będą oni mieli szansę dotrzeć do nowej publiczności poza granicami ich państw;

ponad 800 europejskich filmów może uzyskać dofinansowanie na dystrybucję, co umożliwi zaprezentowanie ich publiczności w całej Europie i na świecie;

co najmniej 2 000 europejskich kin skorzysta z finansowania, o ile filmy europejskie stanowią nie mniej niż 50% wyświetlanych w nich filmów;

dofinansowane zostanie tłumaczenie ponad 4 500 książek i innych dzieł literackich, co pozwoli autorom przebić się na nowe rynki, a czytelnikom pozwoli na lekturę w ojczystym języku;

tysiące organizacji i osób zawodowo działających i pracujących w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym skorzysta ze środków na szkolenia, by zdobyć nowe umiejętności i lepiej przygotować się do pracy na poziomie międzynarodowym.

Sektor kultury i sektor kreatywny tworzą do 4,5% PKB UE i zatrudniają ponad 8 mln osób. „Kreatywna Europa” pomoże im skorzystać z możliwości, jakie stwarza globalizacja i era cyfrowa, i zwiększyć dzięki temu wkład tych sektorów w europejską gospodarkę. Ułatwi także pokonanie takich trudności, jak rozdrobnienie rynku i trudności w dostępie do finansowania. Przyczyni się także do lepszego kształtowania polityki poprzez ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Dalsze działania

Program „Kreatywna Europa” zostanie ostatecznie przyjęty przez Radę (28 państw członkowskich) w nadchodzących tygodniach, a w życie wejdzie w styczniu 2014 r.

Więcej informacji:

MEMO/13/1009

Komisja Europejska: „Kreatywna Europa”

„Kreatywna Europa” na Facebooku

Weź udział w rozmowie na Twitterze #„KreatywnaEuropa”

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Biorąc pod uwagę szacowaną inflację, kwota ta wynosi 1,46 mld euro, co odpowiada 1,3 mld EUR w cenach stałych z 2011 r.


Side Bar