Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele/Strasbūra, 2013. gada 19. novembrī

Komisija atzinīgi vērtē programmas “Radošā Eiropa” apstiprināšanu Eiropas Parlamentā

Eiropas kultūra, kino, televīzija, mūzika, literatūra, izpildītājmāksla, kultūras mantojums un saistītās jomas gūs lielāku atbalstu no Eiropas Komisijas jaunās programmas “Radošā Eiropa” ietvaros, kuru šodien apstiprināja Eiropas Parlaments. Ar 1,46 miljardu eiro1 budžetu turpmākajiem septiņiem gadiem — kas ir par 9 % vairāk nekā pašlaik — programma sniegs stimulu kultūras un radošajām nozarēm, kuras ir būtisks darbavietu un izaugsmes avots. “Radošā Eiropa” nodrošinās finansējumu vismaz 250 000 mākslinieku un kultūras nozares profesionāļu, 2 000 kinoteātru, 800 filmām un 4 500 grāmatu tulkojumiem. Komisija laidīs klajā arī jaunu finanšu garantiju mehānismu, kas maziem kultūras un radošo nozaru uzņēmumiem nodrošinās piekļuvi līdz pat 750 miljoniem eiro banku aizdevumos.

Atzinīgi vērtējot šodienas balsojumu Andrula Vasiliu, Eiropas komisāre izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās, sacīja: “Šis ieguldījums ir lieliska ziņa Eiropas filmu nozarei, kultūrai, mākslai un sabiedrībai. “Radošā Eiropa” palīdzēs mūsu dinamiskajām kultūras nozarēm radīt jaunas darbavietas un sniegt lielāku ieguldījumu ES ekonomikā. Pateicoties tai, tūkstošiem talantīgu mākslinieku varēs sasniegt jaunas auditorijas gan Eiropā, gan ārpus tās, vienlaikus veicinot arī kultūru un valodu daudzveidību. Papildus būtiskajam dotāciju atbalsta līmenim mūsu garantiju mehānisms atvieglos piekļuvi finansējumam simtiem mazo uzņēmumu,” viņa piebilda.

Programma "Radošā Eiropa" balstās uz pašreizējo programmu "Kultūra" un "MEDIA" panākumiem un gūtās pieredzes. Šīs programmas vairāk nekā 20 gadus sniegušas atbalstu kultūras un audiovizuālajām nozarēm. Jaunā programma ietver apakšprogrammu "Kultūra", kas atbalsta izpildītājmākslu un vizuālo mākslu, kultūras mantojumu un citas jomas, kā arī apakšprogrammu "MEDIA", kas nodrošinās finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei. Jauns starpnozaru novirziens atbalstīs politikas sadarbību, transversālus pasākumus un jauno finanšu garantijas mehānismu, kas sāks darboties 2016. gadā.

Eiropas kultūras galvaspilsētas, Eiropas kultūras mantojuma zīme , Eiropas kultūras mantojuma dienas un piecas Eiropas balvas (ES kultūras mantojuma/Europa Nostra balvas, ES mūsdienu arhitektūras balva, ES literatūras balva, European Border Breakers balvas un ES MEDIA balva) arī saņems atbalstu no programmas “Radošā Eiropa”.

Vismaz 56 % no programmas budžeta līdzekļiem tiks piešķirti apakšprogrammai "MEDIA" un vismaz 31 % – apakšprogrammai "Kultūra". Tas kopumā atspoguļo finansējuma daļu, ko pašlaik saņem abas minētās jomas. Maksimāli 13 % no budžeta tiks veltīti starpnozaru virzienam, kas ietver atbalstu programmas “Radošā Eiropa” birojiem katrā iesaistītajā valstī, kuros sniedz konsultācijas potenciālajiem saņēmējiem. Apmēram 60 miljoni eiro ir paredzēti politikas sadarbībai un inovatīvu pieeju sekmēšanai auditoriju piesaistē, kā arī jauniem uzņēmējdarbības modeļiem.

Kas iegūst no programmas "Radošā Eiropa"?

“Radošā Eiropa” atbalstīs:

250 000 mākslinieku un kultūras nozares profesionāļu un viņu darbus, ļaujot tiem piesaistīt jaunu auditoriju ārpus savām valstīm;

Vairāk nekā 800 Eiropas filmām tiks piešķirts izplatīšanas atbalsts, lai tās varētu noskatīties auditorijas visā Eiropā un pasaulē;

Vismaz 2 000 Eiropas kinoteātru saņems finansējumu ar nosacījumu, ka vismaz 50 % no to izrādītājām filmām ir Eiropas filmas;

Vairāk nekā 4 500 grāmatu un citu daiļliteratūras darbu saņems atbalstu to tulkošanai, sniedzot autoriem iespēju iekļūt jaunos tirgos un lasītājiem – iespēju šos darbus lasīt savā dzimtajā valodā;

Tūkstošiem kultūras un audiovizuālo organizāciju un profesionāļu gūs labumu no apmācības, lai iegūtu jaunas prasmes un stiprinātu spēju darboties starptautiskā mērogā.

Eiropas kultūras un radošās nozares veido līdz pat 4,5 % no ES IKP un nodarbina vairāk nekā 8 miljonus cilvēku. “Radošā Eiropa” palīdzēs tām sniegt vēl lielāku ieguldījumu Eiropas ekonomikā, izmantojot tās iespējas, ko rada globalizācija un digitalizācija. Tas ļaus arī nozares darbiniekiem pārvarēt tādas problēmas kā tirgus sadrumstalotība un apgrūtināta piekļuve finansējumam, kā arī sekmēs labāku politikas veidošanu, atvieglojot prakses un pieredzes apmaiņu.

Turpmākie pasākumi

Padome (28 dalībvalstis) pilnībā apstiprinās programmu “Radošā Eiropa” turpmākajās nedēļās, un tā stāsies spēkā 2014. gada janvārī.

Papildu informācija

MEMO/13/1009

Eiropas Komisija: Programma „Radošā Eiropa”

Radošā Eiropa vietnē “Facebook”

Kopīgas sarunas Tviterī #CreativeEurope

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietnē

Sekojiet Andrulai Vasiliou Tviterī @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 miljardi eiro, ņemot vērā paredzamo inflāciju. Tas atbilst 1,3 miljardiem eiro 2011. gada fiksētās cenās.


Side Bar