Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis ir Strasbūras, 2013 m. lapkričio 19 d.

Gera žinia Komisijai: Europos Parlamentas patvirtino programą „Kūrybiška Europa“

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino naują Europos Komisijos programą „Kūrybiška Europa“, pagal kurią bus daugiau remiama Europos kultūra, kinas, televizija, muzika, literatūra, scenos menas, paveldas ir susijusios sritys. Ateinantiems septyneriems programos vykdymo metams skirta 1,46 mlrd. EUR1 (9 % daugiau nei dabar), taip ši programa suteiks postūmį sparčiai augantiems kultūros ir kūrybos sektoriams, kuriuose sukuriama daug darbo vietų. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ bus finansuojama ne mažiau kaip 250 000 menininkų ir kultūros srities specialistų, 2 000 kino teatrų, 800 filmų ir 4 500 knygų vertimų. Pagal ją taip pat bus sukurtas naujas finansinių garantijų mechanizmas, sudarysiantis galimybę mažoms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms gauti iki 750 mln. EUR banko paskolų.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou išreiškė džiugesį dėl patvirtintos programos: „Europos kino industrija, kultūros ir meno sektoriai bei visuomenė turėtų džiugiai pasitikti šią žinią apie numatytą finansavimą. Programa „Kūrybiška Europa“ leis dinamiškame kultūros sektoriuje kurti naujas darbo vietas ir labiau prisidėti prie ES ekonomikos. Programa sudarys galimybę tūkstančiams talentingų menininkų populiarinti savo veiklą Europoje ir už jos ribų bei skatinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę. Pagal mūsų garantijų mechanizmą bus ne tik teikiamos nemažos dotacijos, bet ir sudaryta galimybė šimtams mažų įmonių gauti finansavimą.“

Programa „Kūrybiška Europa“ grindžiama programų „Kultūra“ ir MEDIA, pagal kurias daugiau kaip 20 metų buvo remiami kultūros ir audiovizualinis sektoriai, sėkminga įgyvendinimo patirtimi. Naują programą sudaro paprogramė „Kultūra“, pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė MEDIA, pagal kurią bus finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius. Pagal naują tarpsektorinę kryptį bus remiamas bendradarbiavimas politikos srityje, universaliosios priemonės ir naujas finansinių garantijų mechanizmas, pradėsiantis veikti nuo 2016 m.

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ taip pat bus remiamos Europos kultūros sostinės, Europos paveldo ženklas, Europos paveldo dienos ir penki Europos apdovanojimai (ES kultūros paveldo / „Europa Nostra“ apdovanojimai, ES šiuolaikinės architektūros apdovanojimai, ES literatūros premija, muzikos atlikėjų apdovanojimai „European Border Breakers Awards“ ir ES apdovanojimai „Prix MEDIA“).

Ne mažiau kaip 56 % programos biudžeto lėšų bus skirta paprogramei MEDIA ir ne mažiau kaip 31 % – paprogramei „Kultūra“. Toks lėšų paskirstymas iš esmės atitinka dabartinį šių sričių finansavimo lygį. Tarpsektorinei krypčiai bus skirta daugiausiai 13 % biudžeto, įskaitant paramą kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems programos „Kūrybiška Europa“ centrams, konsultuojantiems potencialius paramos gavėjus. Apie 60 mln. EUR numatyta tam, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas politikos srityje, naujoviški auditorijos formavimo metodai ir nauji verslo modeliai.

Kas galės pasinaudoti programa „Kūrybiška Europa“?

Pagal programą „Kūrybiška Europa“:

bus remiama 250 000 menininkų ir kultūros srities specialistų ir jų veikla, kad būtų pasiektos auditorijos už jų šalies ribų;

bus skirta parama daugiau kaip 800 Europos filmų platinti, kad juos galėtų pamatyti įvairių Europos ir pasaulio šalių žiūrovai;

finansavimu pasinaudos bent 2 000 Europos kino teatrų, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 50 % jų rodomų filmų bus europietiški;

bus finansuojamas daugiau kaip 4 500 knygų ir kitų literatūros kūrinių vertimas, kad jų autoriai galėtų įžengti į naujas rinkas, o skaitytojai kūrinius galėtų skaityti gimtąja kalba;

tūkstančiai kultūros ir audiovizualinio sektorių organizacijų bei specialistų galės pasinaudoti mokymuisi skirtu finansavimu, kad įgytų naujų įgūdžių ir patobulintų gebėjimus dirbti tarptautiniu lygmeniu.

Europos kultūros ir kūrybos sektoriams tenka 4,5 % ES BVP, jame dirba daugiau kaip 8 mln. žmonių. Programa „Kūrybiška Europa“ jiems padės pasinaudoti globalizacijos ir perėjimo prie skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis ir taip dar labiau išaugs jų indėlis į Europos ekonomiką. Ši programa taip pat jiems padės įveikti rinkos susiskaldymo problemas, prieigos prie finansavimo sunkumus, ir ji prisidės prie geresnio politikos formavimo, nes taps lengviau dalytis praktinėmis žiniomis ir patirtimi.

Tolesni žingsniai

Per ateinančias savaites Taryba (28 valstybės narės) galutinai patvirtins programą „Kūrybiška Europa“ ir ji įsigalios 2014 m. sausio mėn.

Daugiau informacijos

MEMO/13/1009

Europos Komisija: „Kūrybiška Europa“

„Kūrybiška Europa“ Facebook

Twitter #CreativeEurope

Androulla Vassiliou svetainė

Androulla Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel.: +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel.: +32 2 295 96 67

1 :

1,46 mlrd. eurų, atsižvelgiant į numatomą infliaciją. Ši suma atitinka 1,3 mlrd. EUR 2011 m. fiksuotomis kainomis.


Side Bar