Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel/Strasbourg, 19. november 2013

Komisjon väljendab heameelt, et Euroopa Parlament kiitis heaks programmi „Loov Euroopa”

Euroopa Parlament kiitis täna heaks Euroopa Komisjoni uue programmi „Loov Euroopa”, mille kaudu hakatakse toetama Euroopa kultuuri, kino, televisiooni, muusikat, kirjandust, näitekunsti, kultuuripärandi uurimist ja nendega seotud valdkondi. Programmi eelarve on 1,46 miljardit eurot1 järgmise seitsme aasta jaoks ehk 9% praegusest tasemest enam ja see peaks andma tugeva tõuke kultuuri ja loometegevuse arenguks ning toetama sellega tööhõivet ja majanduskasvu. Programmi „Loov Euroopa” kaudu toetatakse vähemalt 250 000 kunstnikku ja kultuuritöötajat, 2000 kino, 800 filmi, samuti 4500 raamatu tõlkimist. Sellega luuakse ka uus finantstagatisrahastu, mis võimaldab väikestel kultuuri ja loometegevuse alal tegutsevatel ettevõtjatel saada kokku kuni 750 miljoni euro ulatuses pangalaene.

Tänase hääletuse tulemuste üle rõõmu väljendades ütles Euroopa kultuurivolinik Androulla Vassiliou: „See investeering on suurepärane uudis Euroopa filmitööstuse, kultuuritegelaste ja kunstnike ning meie kõigi jaoks. Loova Euroopa programmi toel saab meie kiiresti arenevates kultuurisektorites luua uusi töökohti ja teha veelgi rohkem ELi majanduse edendamiseks. Tuhanded andekad kunstnikud saavad selle abil leida endale uusi kuulajaid-vaatajaid Euroopas ja mujal maailmas; samuti edendab see kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. Programmiga antakse suures mahus loometoetusi, kuid luuakse ka tagatisrahastu, mille toel saavad sajad väikeettevõtjad võtta pangalaenu.”

„Loov Euroopa” toetub kogemustele, mis on omandatud programmidega „Kultuur” ja „MEDIA”, mille kaudu kultuuri- ja audiovisuaalsektorit on toetatud juba üle 20 aasta. Uues programmis on alamprogramm „Kultuur”, mille kaudu toetatakse näitekunsti ja kujutavat kunsti, kultuuripärandi uurimist ja muid valdkondi, ning alamprogramm „MEDIA”, mille kaudu toetatakse kinokunsti ja audiovisuaalsektorit. Uue sektoriülese tegevussuunaga toetatakse poliitikakoostööd, laialdase rakendusalaga abimeetmeid ja uut finantstagatisrahastut, mille töö algab 2016. aastast.

Programmi „Loov Euroopa” kaudu toetatakse ka Euroopa kultuuripealinnu, Euroopa kultuuripärandi märgist, Euroopa kultuuripärandi päevi ja viit Euroopa Liidu auhinda (ELi kultuuripärandi / Europa Nostra auhind, ELi kaasaegse arhitektuuri auhind, ELi kirjandusauhind, Euroopa auhind piire ületava muusika eest (EBBA) ja ELi MEDIA auhind).

Vähemalt 56% programmi eelarvest eraldatakse alamprogrammile „MEDIA” ning vähemalt 31% alamprogrammile „Kultuur”. See vastab üldjoontes nende valdkondade praeguse rahastamise vahekorrale. Kuni 13% eelarvest eraldatakse sektoriülestele abimeetmetele, sealhulgas toetuseks „Loova Euroopa” infopunktidele igas osalevas riigis, mille kaudu nõustatakse võimalikke abisaajaid. Ligikaudu 60 miljonit eurot on ette nähtud poliitikakoostööks ja teoste levitamise innovatiivsete meetodite leidmiseks ning uute ärimudelite toetamiseks.

„Loov Euroopa” – kes saab kasu?

Programmiga „Loov Euroopa”:

toetatakse 250 000 loovisikut ja kultuurivaldkonna spetsialisti ning nende teoste jõudmist uute kuulajate-vaatajateni väljaspool nende kodumaad;

antakse levitamistoetust enam kui 800 Euroopa filmile, mis võimaldab neid näidata vaatajatele nii Euroopas kui ka mujal maailmas;

toetatakse vähemalt 2000 Euroopa kino tegevust tingimusel, et nende ekraanidel näidatavatest filmidest vähemalt 50% on Euroopa filmid;

toetatakse enam kui 4500 raamatu ja muu kirjandusteose tõlkimist, et autorid saaksid jõuda uutele raamatuturgudele ja lugejad saaksid nende teoseid lugeda emakeeles;

koolitatakse tuhandeid kultuuri- ja audiovisuaalsektori organisatsioone ja töötajaid, et nad omandaksid uusi oskusi ja suudaksid paremini tegutseda rahvusvahelises ulatuses.

Euroopa kultuuri- ja loomesektor annab kuni 4,5% ELi SKPst ning selles valdkonnas töötab üle 8 miljoni inimese. „Loov Euroopa” võimaldab neil teha veelgi rohkem Euroopa majanduse heaks, kasutades võimalusi, mida pakuvad üleilmastumine ja üleminek digitaaltehnoloogiale. Ühtlasi aitab see neil üle saada sellistest probleemidest nagu turu killustatus ja raskused finantseerimise leidmisel ning annab tänu oskusteabe ja kogemuste vahetamise lihtsustamisele oma panuse ka poliitika paremasse kujundamisse.

Edasised sammud

Lähinädalatel võtab programmi „Loov Euroopa” lõplikult vastu nõukogu (28 liikmesriiki); programmi hakatakse rakendama 2014. aasta jaanuarist.

Lisateave

MEMO/13/1009

Euroopa Komisjon: Loov Euroopa

Creative Europe Facebook'is

Võtke osa vestlusest Twitteris #CreativeEurope

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 miljardit eurot, kui võtta arvesse hinnangulist inflatsiooni. See vastab 1,3 miljardile eurole 2011. aasta „fikseeritud” hindades.


Side Bar