Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles/Strasbourg, den 19. november 2013

Kommissionen hilser Europa-Parlamentets godkendelse af programmet "Et Kreativt Europa" velkommen

Europa-Parlamentet godkendte i dag Europa-Kommissionens nye program "Et Kreativt Europa". Det betyder, at europæisk kultur, film, fjernsyn, musik, litteratur, scenekunst, kulturarv og lignende områder vil blive tildelt yderligere støtte. Med et budget på 1,46 mia. EUR1 de næste syv år, hvilket svarer til 9 % mere end det nuværende niveau, vil programmet sætte skub i de kulturelle og kreative sektorer, der er en af de vigtigste kilder til job og vækst. "Et Kreativt Europa" vil yde støtte til mindst 250 000 kunstnere og kulturarbejdere, 2 000 biografer, 800 film og oversættelser af 4 500 bøger. Med programmet etableres der også en ny finansieringsgarantifacilitet, som skal give små kulturelle og kreative virksomheder adgang til op til 750 mio. EUR i banklån.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, der hilser dagens afstemning velkommen, udtalte: "Denne investering er godt nyt for den europæiske filmindustri, for kulturen og kunsten og for borgerne. "Et kreativt Europa" vil gøre det muligt for vores dynamiske kulturelle sektorer at skabe nye job og bidrage mere til EU's økonomi. Programmet vil gøre det muligt for tusindvis af dygtige kunstnere at nå ud til et nyt publikum i og uden for Europa, samtidig med at det fremmer den kulturelle og sproglige mangfoldighed. Udover at yde betydelig støtte i form af tilskud, vil vores garantifacilitet styrke adgangen til finansiering for hundredvis af små virksomheder", tilføjede hun.

"Et Kreativ Europa" bygger på erfaringerne og succesen fra Kultur- og Media-programmerne, der har støttet de kulturelle og audiovisuelle sektorer i over 20 år. Det nye program omfatter et kulturdelprogram, der støtter scene- og billedkunst, kulturarv og andre områder samt et mediadelprogram, der stiller finansiering til rådighed for filmsektoren og den audiovisuelle sektor. Et nyt tværfagligt delprogram vil støtte det politiske samarbejde, tværgående foranstaltninger og den nye finansieringsgarantifacilitet, der træder i kraft i 2016.

De europæiske kulturhovedstæder, det europæiske kulturarvsmærke, de europæiske kulturarvsdage og de fem europæiske priser (EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen, EU-prisen for moderne arkitektur, EU's litteraturpris, "European Border Breakers Awards" og EU's Media-pris) vil også modtage støtte fra "Et Kreativt Europa".

Programmet vil afsætte mindst 56 % af budgettet til mediadelprogrammet og mindst 31 % til kulturdelprogrammet. Dette afspejler stort set den andel af midler, som de to områder modtager på nuværende tidspunkt. Der afsættes et maksimumsbeløb på 13 % af budgettet til det tværfaglige delprogram. Dette beløb omfatter også støtte til kontorerne for "Et Kreativt Europa" i hvert af de deltagende lande, der rådgiver potentielle støttemodtagere. Der er øremærket ca. 60 mio. EUR til det politiske samarbejde og til at fremme innovative tilgange til publikumsopbygning og nye forretningsmodeller.

"Et Kreativt Europa": Hvem kommer programmet til gode?

"Et Kreativt Europa" støtter:

250 000 kunstnere og kulturarbejdere og deres værker og giver dem mulighed for at nå ud til nye publikumsgrupper uden for deres hjemlande

Mere end 800 europæiske film vil modtage støtte til distribution, så filmene kan blive set af publikumsgrupper i hele Europa og hele verden

Midlerne vil gavne mindst 2 000 europæiske biografer, hvis mindst 50 % af de film, de viser, er europæiske

Over 4 500 bøger og andre litterære værker vil modtage støtte til oversættelse. På den måde får forfattere mulighed for at komme ind på nye markeder, og læserne kan få fornøjelse af værkerne på deres modersmål

Tusindvis af kulturorganisationer, audiovisuelle organisationer og kulturarbejdere vil kunne modtage støtte til uddannelse, så de kan erhverve nye færdigheder og styrke deres evne til at arbejde i andre lande.

De kulturelle og kreative sektorer i Europa tegner sig for op til 4,5 % af EU's BNP og beskæftiger mere end 8 mio. mennesker. Gennem "Et Kreativt Europa" kan sektorerne bidrage endnu mere til den europæiske økonomi ved at udnytte de muligheder, som globaliseringen og overgangen til den digitale verden medfører. Derudover vil programmet sætte dem i stand til at tackle udfordringer som fragmentering af markedet og problemer med at skaffe finansiering, og det vil bidrage til en bedre politikudformning ved at gøre det nemmere at dele viden og erfaringer.

De næste skridt

Programmet "Et Kreativt Europa" vil blive endeligt vedtaget af Rådet (28 medlemslande) inden for de kommende uger og vil træde i kraft i januar 2014.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/1009

Europa-Kommissionen: Creative Europe ("Et Kreativt Europa")

Creative Europe på Facebook

Deltag i samtalen på Twitter #CreativeEurope

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 mia. EUR under hensyn til den skønnede inflation. Det svarer til 1,3 mia. EUR i faste 2011-priser.


Side Bar