Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel/Štrasburk 19. listopadu 2013

Komise vítá schválení programu Kreativní Evropa Evropským parlamentem

Podpora evropské kultury, kinematografie, televizního vysílání, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a souvisejících oblastí se zvýší díky novému programu Evropské komise Kreativní Evropa, který dnes schválil Evropský parlament. Program, jehož rozpočet na příštích sedm let činí 1,46 mld. eur1, což je 9% navýšení oproti nyní přiděleným prostředkům, přispěje k rozkvětu kulturních a kreativních odvětví, jež jsou významným zdrojem pracovních míst a růstu. Z programu Kreativní Evropa budou vyčleněny finanční prostředky pro nejméně 250 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury, na provoz 2 000 kin, distribuci 800 filmů a překlad 4 500 knih. V rámci tohoto programu bude zřízen nový nástroj finančních záruk, který umožní malým kulturním a kreativním podnikům přístup až k 750 milionům eur ve formě bankovních úvěrů.

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu přivítala: „Tato investice je výbornou zprávou pro evropský filmový průmysl, kulturu a umění a v neposlední řadě také pro veřejnost. Program Kreativní Evropa umožní našemu dynamickému kulturnímu odvětví vytvářet nová pracovní místa a více přispívat k ekonomice EU. Umožní tisícům nadaných umělců oslovit nové publikum v Evropě i ve světě a podpoří kulturní a jazykovou různorodost. Nástroj finančních záruk poskytne nejenom významnou částku podpory, ale podpoří také přístup stovek malých společností k finančním prostředkům,“ dodala komisařka.

Kreativní Evropa staví na zkušenostech a úspěších programů Kultura a MEDIA, které podporovaly kulturní a audiovizuální odvětví po více než 20 let. Součástí tohoto projektu je dílčí program Kultura, který podporuje scénické a vizuální umění, dědictví a další oblasti, a dílčí program MEDIA, v jehož rámci bude financována kinematografie a audiovizuální odvětví. Nová meziodvětvová složka podpoří politickou spolupráci, meziodvětvová opatření a nový nástroj finančních záruk, jež začne fungovat od roku 2016.

Podporu z programu Kreativní Evropa obdrží také projekt „Evropské hlavní město kultury“, značka „Evropské dědictví“, akce „Dny evropského dědictví“ a pět evropských cen (cena EU za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra, cena EU za současnou architekturu, cena EU za literaturu, cena „European Border Breakers Awards“ za současnou hudbu a cena EU MEDIA).

Nejméně 56 % prostředků z celkového rozpočtu programu bude vyčleněno na dílčí program MEDIA a alespoň 31 % prostředků na dílčí program Kultura. Takové rozdělení v zásadě odráží podíl finančních prostředků, jež jsou vyčleněny pro obě oblasti v současnosti. Nejvýše 13 % prostředků připadne na meziodvětvovou složku, v jejímž rámci je podporována síť kanceláří programu Kreativní Evropa, které poskytují poradenství případným příjemcům podpory. Přibližně 60 milionů eur bude přiděleno na podporu politické spolupráce a vyvíjení inovačních přístupů k získávání publika a nových modelů podnikání.

Komu je program Kreativní Evropa určen?

Program Kreativní Evropa:

podpoří 250 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury a jejich díla, což jim umožní oslovit nové publikum v zahraničí,

přes 800 evropských filmů obdrží distribuční podporu, která umožní, aby je zhlédlo publikum v celé Evropě a ve světě,

alespoň 2 000 evropských kin obdrží finanční prostředky, pokud alespoň 50 % filmů, které promítají, bude evropské provenience,

více než 4 500 knih a jiných literárních děl získá podporu na překlad, což jejich autorům umožní průnik na nové trhy a čtenářům poskytne požitek z četby v mateřském jazyce,

tisíce kulturních a audiovizuálních organizací a profesionálů v této oblasti budou mít možnost využít vzdělávací programy, které jim pomohou získat nové dovednosti a posílit jejich schopnost pracovat v mezinárodním měřítku.

Evropská kulturní a kreativní odvětví představují až 4,5 % evropského HDP a zaměstnávají více než osm milionů lidí. Program Kreativní Evropa jim umožní, aby jestliže se chopí příležitostí, jež s sebou přináší globalizace a digitalizace, ještě více přispěla k evropskému hospodářství. Program jim také pomůže překonat roztříštěnost trhu a obtíže při získávání financování a přispěje rovněž k lepší tvorbě strategiítím, že jim usnadní sdílení know-how a zkušeností.

Další kroky

V příštích týdnech přijme program Kreativní Evropa s konečnou platností Rada (28 členských států). V platnost vstoupí tento program v lednu 2014.

Další informace

MEMO/13/1009

Evropská komise: Kreativní Evropa

Kreativní Evropa na Facebooku

Připojte se ke konverzaci na Twitteru s hashtagem #CreativeEurope

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Při zohlednění očekávané inflace se jedná o 1,46 mld. eur. Jde o ekvivalent 1,6 miliardy EUR v „pevných“ cenách z roku 2011.


Side Bar