Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. november 20.

Az Európai Bizottság lezárja a magyar bírók szolgálati jogviszonyának kötelező megszüntetése miatt indított kötelezettségszegési eljárást

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalosan lezárta a Magyarországgal szemben 2012. január 17-én indított jogi eljárást, amelyre amiatt került sor, hogy az ország kötelezővé tette mintegy 274 bíró és ügyész szolgálati jogviszonyának idő előtti megszüntetését (IP/12/24). Ennek az volt az oka, hogy az említett szakmák esetében rövid időn belül 70 évről 62 évre csökkentették a szolgálati viszony kötelező felső korhatárát. Az Európai Unió Bírósága a Bizottság keresetének helyt adva elfogadta az utóbbi azon értékelését (MEMO/12/832), miszerint a változtatás nem egyeztethető össze az egyenlő bánásmódról szóló uniós jogszabállyal (2000/78/EK irányelv), amely tiltja az életkoron alapuló munkahelyi hátrányos megkülönböztetést. Azt követően, hogy a Bizottság felszólította Magyarországot, hogy a lehető leghamarabb tegyen eleget az ítéletnek, az ország megtette a szükséges intézkedéseket, és módosította a törvényt.

A Bizottság elégedett azzal, hogy Magyarország összhangba hozta jogszabályait az uniós joggal. Az Országgyűlés által 2013. március 11-én elfogadott új törvény 10 éves időszak alatt csökkenti 65 évre a bírók, ügyészek és közjegyzők szolgálati viszonyának felső korhatárát, szemben a korábbi szabályozással, amely egy éven belül 62 évre szállította le azt. A jelenlegi szabályozás révén az említett korhatár megfelel a 65 éves általános nyugdíjkorhatárnak. Az új törvény emellett arról is rendelkezik, hogy azok a bírók és ügyészek, akiknek korábban kötelezően megszüntették a szolgálati jogviszonyát, jogosultak arra, hogy visszahelyezzék őket a beosztásukba, anélkül, hogy ezért keresetet kellene indítaniuk. Ezenfelül kártérítésben részesülnek azért a javadalmazásért, amelyhez nem jutottak hozzá abban az időszakban, amikor nem dolgoztak. A Bizottság szoros figyelemmel kísérte az új jogszabály megfelelő gyakorlati végrehajtását.

Háttér

Magyarország 2011-ben olyan törvényt hozott, amely a bírák, ügyészek és közjegyzők szolgálati jogviszonyának kötelező felső korhatárát 70 évről 62 évre csökkenti egy nagyon rövid átmeneti időszak alatt. 2012 januárjában az Európai Bizottság úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít, és az ügyet a Bíróság elé terjesztette (lásd IP/12/24, IP/12/222 és IP/12/395). A Bizottság kérelmére – és az ügy sürgősségére tekintettel – a Bíróság az ügyet gyorsított eljárás során tárgyalta, és ítéletét kevesebb mint öt hónap alatt hozta meg. A Bíróság ítélete szerint (C-286/12. sz. ügy) életkoron alapuló indokolatlan megkülönböztetésnek minősült, hogy az új magyar törvény alapján 2012 során több száz bíró és ügyész, 2014 során pedig számos közjegyző szolgálati jogviszonyát kötelezően megszüntették.

A foglalkoztatásbeli egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós szabályok(2000/78/EK irányelv) tiltják az életkoron alapuló munkahelyi hátrányos megkülönböztetést. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint az életkoron alapuló eltérő bánásmódot igazolhatja jogszerű cél, amennyiben azt arányos eszközökkel érik el. Mindez azt jelenti, hogy a tagállamok csak objektív és arányos indoklás alapján rögzíthetik a szolgálati jogviszony kötelező felső korhatárát.

Magyarország esetében sem a Bizottság, sem a Bíróság nem talált egyetlen olyan objektív és arányos indokot sem, amely igazolná a bírák, ügyészek és közjegyzők szolgálati jogviszonya felső korhatárának drasztikus csökkentését. Ezen felül, figyelemmel egy ilyen terjedelmű reform számára kijelölt rendkívül rövid átmeneti időszakra (a szolgálati jogviszony kötelező felső korhatárának 8 évvel való csökkentése egy éven belül), valamint arra az ellentmondásra, hogy előbb drasztikusan csökkentették, majd 2014-ban ismét emelik a felső korhatárt, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az intézkedés következetlen és aránytalan, ezért nem felel meg a 2000/78/EK irányelvnek.

2012. július 16-án a Magyar Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte a bírák szolgálati jogviszonya felső korhatárának csökkentéséről szóló végrehajtási rendelkezéseket. Ez az ítélet azonban nem helyezte vissza eredeti beosztásukba azokat a bírókat, akiknek a szolgálati jogviszonyát megszüntették.

Az Európa Tanács velencei bizottságának 2012. október 15-i véleménye felkérte a magyar törvényhozást azoknak a rendelkezéseknek az elfogadására, amelyek az elbocsátott bírákat újbóli kinevezési eljárás nélkül visszahelyezik a korábbi beosztásukba.

A nemzeti adatvédelmi hatóság függetlensége tekintetében Magyarországgal szemben indított különálló kötelezettségszegési ügyet a Bíróság rendes eljárás során tárgyalja, és az ügy jelenleg is folyamatban van (lásd IP/12/24).

További információ

Európai Bizottság - A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm

Európai Bizottság - Hatékony igazságszolgáltatás:

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kövesse az uniós jogérvényesítést a Twitteren is: @EU_Justice

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar