Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 november 2013

Sverige stäms för moms på posttjänster

Europeiska kommissionen har beslutat att väcka talan vid EU-domstolen mot den svenska momsen på vissa posttjänster. Sverige bör inte ta ut moms på dessa tjänster enligt EU:s regler.

Enligt EU:s momsdirektiv får man inte ta ut moms på frimärksförsäljning och posttjänster som tillhandahålls av ˮdet offentliga postväsendetˮ. EU-domstolen har i en tidigare dom (mål C-357/07) förklarat att momsfriheten gäller alla som tillhandahåller s.k. samhällsomfattande tjänster, oavsett om det är statsägda eller privata företag. Men skattebefrielsen gäller bara just de tjänster som är samhällsomfattande. Övriga tjänster som man avtalat särskilt om befrias inte från moms.

Sverige tar dock ut moms på alla posttjänster. Och alla aktörer tvingas ta ut moms även om de tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Sverige tillämpar alltså inte skattebefrielsen enligt EU:s bestämmelser.

Bakgrund

I juli 2007 fick Sverige ett motiverat yttrande från kommissionen (IP/07/1164) men ärendet lades på is i väntan på domen i mål C-357/07. Eftersom det står klart att Sverige inte följer EU:s bestämmelser såsom de tolkats av domstolen kommer kommissionen nu att överlämna ärendet till EU-domstolen.

Pressmeddelanden om överträdelser av tull- och skattebestämmelserna:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Senaste nytt om åtgärder mot medlemsstaternas överträdelser:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_sv.htm

Beslut om överträdelsepaketet från november: MEMO/13/1005

Mer information om hur överträdelser hanteras: MEMO/12/12

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)


Side Bar