Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Strasbourg/Bruxelles, 19 noiembrie 2013

Undă verde pentru Erasmus+: Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de burse din partea UE pentru a-și ameliora competențele și capacitatea de inserție profesională

Erasmus+, noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, planificat să înceapă în ianuarie, a fost aprobat astăzi de Parlamentul European. Programul, care se va desfășura pe o perioadă de șapte ani și care are ca scop stimularea dezvoltării competențelor și a capacității de inserție profesională și sprijinirea modernizării sistemelor de învățământ, de formare profesională și pentru tineret, va beneficia de un buget de 14,7 miliarde EUR1, ceea ce înseamnă cu 40 % mai mare decât nivelurile actuale. Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfășura activități de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenți din învățământul superior, 650 000 de ucenici și de studenți din învățământul profesional, precum și peste 500 000 de tineri implicați în programe de schimb de experiență sau de voluntariat în străinătate. Studenții care intenționează să urmeze un program complet de studii de masterat în străinătate, pentru care rareori sunt disponibile granturi sau împrumuturi naționale, vor beneficia de o nouă schemă de garantare a împrumuturilor, gestionată de Fondul european de investiții. Erasmus+ va oferi, de asemenea, finanțare pentru educația și formarea profesională a personalului, a lucrătorilor din domeniul tineretului și pentru parteneriate între universități, colegii, școli, întreprinderi și organizații non-profit.

„Mă bucur că Parlamentul European a adoptat programul Erasmus+ și sunt mândru că am putut asigura o creștere a bugetului cu 40 % față de programele noastre actuale. Acest lucru demonstrează angajamentul UE în ceea ce privește educația și formarea profesională. Erasmus+ va contribui, de asemenea, la combaterea șomajului în rândul tinerilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a-și îmbogăți cunoștințele și de a-și dezvolta competențele prin acumularea de experiență în străinătate. În afară de a oferi burse pentru persoane, Erasmus+ va sprijini o serie de parteneriate, cu scopul de a-i ajuta pe oameni să facă tranziția de la educație la inserția pe piața muncii, precum și o serie de reforme, cu scopul de a moderniza și a îmbunătăți calitatea educației în statele membre. Acest aspect este esențial dacă dorim să îi oferim tinerei noastre generații calificările și competențele de care are nevoie pentru a reuși în viață," a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Erasmus+ are trei obiective principale: două treimi din buget se alocă pentru oportunități de studiu în străinătate, atât pe teritoriul UE, cât și în afara sa, iar din restul bugetului se vor sprijini parteneriate între instituții de învățământ, organizații pentru tineret, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG-uri, precum și reforme de modernizare a educației și a formării profesionale și de promovare a inovării, a spiritului antreprenorial și a capacității de inserție profesională.

Noul program Erasmus+ combină toate schemele actuale ale UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport, inclusiv Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programul „Tineretul în acțiune” și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate). Acest lucru va facilita înțelegerea de către candidați a oportunităților disponibile, în timp ce alte simplificări vor facilita la rândul lor accesul la program.

Cine sunt beneficiarii Erasmus+?

  • 2 milioane de studenți din învățământul superior vor avea posibilitatea să studieze sau să se formeze profesional în străinătate, inclusiv în cadrul a 450 000 de stagii de practică;

  • 650 000 de ucenici și de studenți din învățământul profesional vor primi burse ca să studieze, să se formeze profesional sau să lucreze în străinătate;

  • 800 000 de profesori din învățământul preuniversitar, de lectori, de formatori, de membri ai personalului didactic și de lucrători din domeniul tineretului vor avea oportunitatea de a preda sau de a oferi cursuri de formare profesională în străinătate;

  • 200 000 studenții masteranzi care urmează un ciclu complet în altă țară vor beneficia de garanții ale împrumuturilor;

  • peste 500 000 de tineri vor putea desfășura activități de voluntariat în străinătate sau vor putea participa la programe de schimb de experiență pentru tineret;

  • peste 25 000 de studenți vor primi burse pentru a urma programe comune de masterat, ceea ce înseamnă a studia la cel puțin două instituții de învățământ superior din străinătate;

  • 125 000 de școli, de instituții de învățământ profesional și de formare, de instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, de organizații pentru tineret și de întreprinderi vor primi finanțare pentru a institui 25 000 de „parteneriate strategice”, cu scopul de a promova schimbul de experiență și crearea contactelor cu piața muncii;

  • 3 500 de instituții de învățământ și întreprinderi vor primi sprijin pentru crearea a peste 300 de „Alianțe ale cunoașterii” și „Alianțe ale competențelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserție profesională, inovarea și spiritul antreprenorial;

  • 600 de parteneriate în domeniul sportului, inclusiv evenimente europene de tip non-profit, vor beneficia de asemenea de finanțare.

Context

Erasmus+ urmează să fie lansat într-un moment în care aproape șase milioane de tineri din UE sunt șomeri – cu niveluri care depășesc 50 % în Spania și în Grecia. În același timp, există peste 2 milioane de locuri de muncă vacante, iar o treime dintre angajatori declară că întâmpină dificultăți în angajarea de personal cu competențele necesare. Aceasta demonstrează existența unei lacune semnificative în materie de competențe în Europa. Erasmus+ va aborda problema acestei lacune oferind cetățenilor oportunități de studiu, de formare profesională sau de acumulare a experienței în străinătate.

În același timp, calitatea și relevanța sistemelor europene de învățământ, de formare profesională și a celor adresate tineretului va fi sporită prin sprijinul acordat dezvoltării profesionale a personalului din învățământ și a lucrătorilor din domeniul tineretului, precum și prin cooperarea dintre mediul academic și piața muncii.

Mobilitatea studenților și a ucenicilor stimulează de asemenea mobilitatea forței de muncă între statele membre; persoanele care au studiat sau au urmat deja cursuri de formare profesională în străinătate au șanse mai mari să dorească în viitor să lucreze în altă țară.

Bugetul de 14,7 miliarde EUR ia în considerare estimările privind inflația în viitor. Este de așteptat să se aloce fonduri suplimentare pentru mobilitatea în cadrul învățământului superior și pentru consolidarea capacităților în ceea ce privește țările care nu sunt membre ale UE; decizia cu privire la acest buget suplimentar nu este prevăzută a fi adoptată înainte de anul 2014.

Erasmus+ include pentru prima oară o linie bugetară pentru sport. Programul va aloca în jur de 265 milioane EUR în decursul a șapte ani, cu scopul de a contribui la dezvoltarea la nivel european a sportului, ajutând la găsirea unei soluții împotriva amenințărilor transfrontaliere cum ar fi dopajul și meciurile aranjate. De asemenea, va sprijini proiectele transfrontaliere cu implicarea organizațiilor în sporturile de masă, promovând, de exemplu, buna guvernanță, incluziunea socială, carierele duble și activitatea fizică pentru toți.

Următoarele etape

Propunerea a fost adoptată astăzi de către Parlamentul European. Adoptarea propunerii de către Consiliu (statele membre) este prevăzută pentru luna următoare. Programul Erasmus+ va demara în ianuarie 2014.

Pentru informații suplimentare

A se vedea MEMO/13/1008

Comisia Europeană: Site-ul web Erasmus+

Erasmus+pe Facebook

Participați la discuțiile de pe Twitter #ErasmusPlus

Site-ul web al comisarului Vassiliou

Urmăriți activitatea comisarului Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Anexa 1: Beneficiarii burselor în perioada 2007-2013

Tabelul arată numărul estimat al beneficiarilor de burse UE pentru studiu, formare profesională, acumularea de experiență profesională și acțiuni de voluntariat în străinătate, în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții și al programului „Tineretul în acțiune”, pentru perioada 2007-2013. El se referă la acțiunile privind mobilitatea care vor fi continuate în cadrul Erasmus+.

Erasmus+ va asigura finanțare pentru peste 4 milioane de persoane, care vor avea oportunitatea de a studia, de a urma cursuri de formare profesională, de a acumula experiență profesională sau de a desfășura activități de voluntariat în străinătate, această cifră reprezentând o creștere de 50 % față de numărul persoanelor care beneficiază de sprijin în cadrul programelor actuale.

Numărul de participanți* în perioada 2007-2013

Țara

Total

Austria

67 000

Belgia

73 000

Bulgaria

41 000

Croația

8 000

Cipru

10 000

Republica Cehă

93 000

Danemarca

38 000

Estonia

24 000

Finlanda

68 000

Franța

331 000

Germania

382 000

Grecia

50 000

Ungaria

64 000

Irlanda

30 000

Italia

220 000

Letonia

35 000

Lituania

51 000

Luxemburg

8 000

Malta

6 000

Țările de Jos

114 000

Polonia

220 000

Portugalia

63 000

România

80 000

Slovacia

42 000

Slovenia

28 000

Spania

346 000

Suedia

50 000

Regatul Unit

162 000

Total

2 704 000

* Cifrele furnizate pentru fiecare țară se bazează pe rapoartele anuale publicate de agențiile naționale și pe estimările privind schimburile între statele membre, estimări care încă trebuie raportate în cadrul programelor actuale. Toate cifrele sunt rotunjite la cea mai apropiată mie. Cifrele pentru Croația sunt calculate de la începutul participării sale la programele respective în 2011.

1 :

Sumă exprimată la nivelul actual al prețurilor și luând în considerare inflația estimată pentru perioada 2014-2020. Această sumă este echivalentă cu 13 miliarde EUR la nivelul prețurilor fixe/constante din 2011.


Side Bar