Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Strasbourg/Bruxelles, 19. studenoga 2013.

Zeleno svjetlo za program Erasmus+: više od 4 milijuna osoba dobit će stipendije EU-a za unaprjeđivanje vještina i zapošljivosti

Europski parlament danas je odobrio Erasmus+, novi program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji bi se trebao početi provoditi u siječnju. Za provedbu ovog sedmogodišnjeg programa, namijenjenog poticanju unaprjeđivanja vještina, zapošljivosti te potpori modernizaciji sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osigurat će se 14,7 milijardi EUR1 , što je 40 % više u odnosu na proračun za sadašnje programe. Više od 4 milijuna osoba primit će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu. Ovom brojkom bit će obuhvaćeno 2 milijuna studenata u visokoškolskim ustanovama, 650 000 učenika u programu strukovnog osposobljavanja i naučnika te više od 500 000 sudionika razmjena mladih i programa volontiranja u inozemstvu. Studenti koji namjeravaju pohađati diplomski studij u inozemstvu, za što su rijetko dostupne nacionalne stipendije ili zajmovi, profitirat će u okviru novog sustava kreditnih jamstava kojim upravlja Europski investicijski fond. U okviru programa Erasmus+ omogućit će se sredstva za obrazovanje i osposobljavanje osoblja, djelatnika koji rade s mladima te za partnerstva među sveučilištima, fakultetima, školama, poduzećima i neprofitnim organizacijama.

„Drago mi je da je Europski parlament prihvatio program Erasmus+ i ponosna sam što smo mogli osigurati 40 % veći proračun u odnosu na proračun naših sadašnjih programa. To pokazuje predanost EU-a obrazovanju i osposobljavanju. Programom Erasmus+ pridonijet će se borbi protiv nezaposlenosti pružajući mladima priliku da povećaju svoje znanje i unaprijede svoje vještine iskustvom u inozemstvu. Osim dodjele stipendija pojedincima, u okviru programa Erasmus+ pružit će se potpora partnerstvima kako bi se osobama pomoglo u prijelazu iz obrazovanja na posao te reformama u svrhu moderniziranja i poboljšanja kvalitete obrazovanja u državama članicama. To je jako važno ako našim mladim generacijama želimo omogućiti stjecanje kvalifikacija i vještina potrebnih za uspjeh u životu,” rekla je Androulla Vassiliou, povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade.

Tri su glavna cilja programa Erasmus+: dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Novi program Erasmus+ sastoji se od svih sadašnjih programa EU-a namijenjenih za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Na ovaj način će se kandidatima olakšati razumijevanje mogućnosti koje se nude, dok će se ostalim pojednostavljenjima olakšati pristup.

Tko će profitirati od programa Erasmus+?

  • 2 milijuna studenata u visokoškolskim ustanovama moći će studirati ili se osposobljavati u inozemstvu, što podrazumijeva i 450 000 pripravničkih mjesta;

  • 650 000 učenika u strukovnim programima obrazovanja i naučnika dobit će stipendije za studiranje, osposobljavanje ili rad u inozemstvu;

  • 800 000 učitelja u školama, predavača, instruktora, prosvjetnih djelatnika i djelatnika koji rade s mladima moći će predavati ili se osposobljavati u inozemstvu;

  • 200 000 studenata koji pohađaju diplomski studij u drugoj državi profitirat će od jamstava za zajam;

  • više od 500 000 mladih moći će volontirati u inozemstvu ili sudjelovati u razmjenama mladih;

  • više od 25 000 studenata dobit će stipendije za združene diplomske studije, što podrazumijeva studiranje na najmanje dvije visokoškolske ustanove u inozemstvu;

  • 125 000 škola, ustanove sa strukovnim programima obrazovanja i osposobljavanja, visokoškolske ustanove i ustanove za obrazovanje odraslih, organizacije mladih i poduzeća dobit će sredstva za uspostavu 25 000 „strateških partnerstva” u svrhu promoviranja razmjene iskustava te veza s poslovnim svijetom;

  • 3 500 obrazovnih ustanova i poduzeća dobit će potporu za stvaranje više od 300 „saveza znanja” i „saveza sektorskih vještina” u svrhu poticanja zapošljivosti, inovacija i poduzetništva;

  • 600 partnerstva u sportu, uključujući i europske neprofitne događaje, također će dobiti sredstva.

Pozadina

Program Erasmus+ pokrenut je u vrijeme kada je gotovo 6 milijuna mladih osoba nezaposleno u EU; njihov broj u Španjolskoj i Grčkoj veći je od 50 %. U to isto vrijeme postoji više od 2 milijuna slobodnih radnih mjesta, a trećina poslodavaca izvijestila je o poteškoćama u pronalasku osoblja s potrebnim vještinama. Iz ovoga je vidljiv značajan nedostatak stručnih znanja i vještina u Europi. U okviru programa Erasmus+ pokušat će se umanjiti ovaj nedostatak pružanjem mogućnosti studiranja, osposobljavanja ili stjecanja iskustva u inozemstvu.

U isto vrijeme, potporom profesionalnom razvoju prosvjetnih djelatnika i djelatnika koji rade s mladima te suradnjom između svijeta obrazovanja i rada povećat se kvaliteta i važnost europskih sustava obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Mobilnost studenata i naučnika potiče i mobilnost radnika unutar država članica; veća je vjerojatnost da će osobe koje su već studirale ili se osposobljavale u drugoj državi željeti raditi u inozemstvu u budućnosti.

U okviru proračuna od 14,7 milijardi EUR uzeta je u obzir procijenjena inflacija u budućnosti. Očekuje se da će se dodijeliti dodatna sredstva za mobilnost u visokom obrazovanju i osposobljavanje koja će se odnositi na države koje nisu članice EU-a; odluka o ovim dodatnim proračunskim sredstvima ne očekuje se prije 2014.

U program Erasmus+, po prvi put, uključena je proračunska linija namijenjena sportu. U razdoblju od sedam godina dodijelit će se oko 265 milijuna EUR kako bi se pridonijelo razvoju europske dimenzije u sportu pomažući u borbi protiv prekograničnih prijetnji poput namještanja utakmica i dopinga. Pružit će se potpora i transnacionalnim projektima koji uključuju organizacije amaterskog sporta koje promiču, na primjer, dobro upravljanje, socijalnu uključenost, dvojne karijere i tjelesnu aktivnost za sve.

Sljedeći koraci

Europski parlament danas je usvojio prijedlog. Očekuje se da će Vijeće (države članice) usvojiti prijedlog tijekom sljedećeg mjeseca. Program Erasmus+ počet će se provoditi u siječnju 2014.

Dodatne informacije

Vidi MEMO/13/1008

Europska komisija: Web-mjesto Erasmus+

Erasmus+ na Facebooku

Pridružite se razgovoru na Twitteru #ErasmusPlus

Web-mjesto povjerenice Vassiliou

Pratite Androullu Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontakti :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Prilog 1.: Primatelji stipendija za razdoblje 2007. — 2013.

U tablici je prikazan procijenjeni broj primatelja stipendija EU-a za studiranje, osposobljavanje, stjecanje radnog iskustva i volontiranje u inozemstvu u okviru Programa za cjeloživotno učenje te programa Mladi na djelu za razdoblje 2007. — 2013. Njome su obuhvaćene aktivnosti mobilnosti koje će se nastaviti u okviru programa Erasmus+.

U okviru programa Erasmus+ omogućit će se sredstva za više od 4 milijuna osoba u svrhu studiranja, osposobljavanja, stjecanja radnog iskustva ili volontiranja u inozemstvu, što predstavlja povećanje od oko 50 % u odnosu na brojke iz sadašnjih programa.

Broj sudionika* za razdoblje 2007. — 2013.

Država

Ukupno

Austrija

67 000

Belgija

73 000

Bugarska

41 000

Hrvatska

8 000

Cipar

10 000

Češka Republika

93 000

Danska

38 000

Estonija

24 000

Finska

68 000

Francuska

331 000

Njemačka

382 000

Grčka

50 000

Mađarska

64 000

Irska

30 000

Italija

220 000

Latvija

35 000

Litva

51 000

Luksemburg

8 000

Malta

6 000

Nizozemska

114 000

Poljska

220 000

Portugal

63 000

Rumunjska

80 000

Slovačka

42 000

Slovenija

28 000

Španjolska

346 000

Švedska

50 000

Ujedinjena Kraljevina

162 000

Ukupno

2 704 000

* Brojke navedene za svaku državu temelje se godišnjim izvješćima nacionalnih agencija i procjenama za razmjene u okviru sadašnjih programa o kojima se još trebaju dostaviti izvješća. Sve brojke zaokružene su na najbližu tisućicu. Brojke za Hrvatsku uzimaju se u obzir od početka njezina sudjelovanja u programima u 2011.

1 :

Iznos po tekućim cijenama, uzimajući u obzir procijenjenu inflacija za razdoblje 2014. – 2020. To odgovara iznosu od 13 milijardi EUR u fiksnim/stalnim cijenama za 2011.


Side Bar