Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013

Πράσινο φως για το Erasmus+: Θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια αυτοί που θα λάβουν υποτροφίες της ΕΕ για βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου, εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, το επταετούς διάρκειας πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ1, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το Erasmus+ θα παρέχει επίσης χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

«Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Erasmus+ και νιώθω περήφανη που κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40% σε σχέση με τα σημερινά μας προγράμματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Το Erasmus+ θα συμβάλει επιπλέον στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με την εμπειρία του εξωτερικού. Παράλληλα με την παροχή ατομικών υποτροφιών, το Erasmus+ θα υποστηρίξει συμπράξεις, ώστε να βοηθήσει στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα κράτη μέλη. Πρόκειται για θέματα ζωτικής σημασίας, αν θέλουμε να εφοδιάσουμε τη νέα μας γενιά με τα προσόντα και τις δεξιότητες που χρειάζεται για να πετύχει στη ζωή»· αυτά δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

Το Erasmus+ έχει τρεις βασικούς στόχους: τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού του χρηματοδοτούν μαθησιακές ευκαιρίες για άτομα στο εξωτερικό, είτε στην ΕΕ είτε εκτός αυτής· ο υπόλοιπος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «νεολαία σε δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες). Θα είναι πιο εύκολο για τους αιτούντες να αντιληφθούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται, ενώ, ταυτόχρονα, άλλες απλουστεύσεις θα διευκολύνουν την πρόσβαση.

Erasmus+ : οι δικαιούχοι

  • 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό· συμπεριλαμβάνονται 450 000 περίοδοι πρακτικής άσκησης·

  • 650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό·

  • 800 000 εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές, επιμορφωτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και νεαροί εργαζόμενοι θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν άτομα στο εξωτερικό·

  • 200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πλήρη κύκλο σπουδών Master σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων·

  • Περισσότεροι από 500 000 νέοι άνθρωποι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εθελοντισμό στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων·

  • Περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά πτυχία master, που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού·

  • 125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας·

  • 3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας·

  • 600 συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.

Ιστορικό

Το Erasmus+ δρομολογείται σε μια εποχή κατά την οποία περίπου έξι εκατομμύρια νέοι άνθρωποι είναι άνεργοι στην ΕΕ – ενώ ειδικότερα στην Ισπανία και στην Ελλάδα τα επίπεδα της ανεργίας στους νέους ξεπερνούν το 50%. Ταυτοχρόνως, υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό χάσμα δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το Erasmus+ θα αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα, παρέχοντας ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό.

Ταυτοχρόνως, η ποιότητα και η καταλληλότητα των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ευρώπη θα αναβαθμιστούν μέσω της υποστήριξης που θα παρασχεθεί για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και των νεαρών εργαζομένων και μέσω της συνεργασίας του κόσμου της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.

Η κινητικότητα φοιτητών και μαθητευομένων δίνει επίσης ώθηση στην κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών· όσοι έχουν ήδη σπουδάσει ή καταρτιστεί σε άλλη χώρα είναι πιθανότερο να θελήσουν να εργαστούν στο εξωτερικό μελλοντικά.

Ο προϋπολογισμός ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Αναμένεται να χορηγηθούν πρόσθετα κονδύλια για την κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη δημιουργία ικανοτήτων με τη συμμετοχή χωρών μη μελών της ΕΕ· η απόφαση για τον πρόσθετο αυτό προϋπολογισμό δεν αναμένεται πριν από το 2014.

Το Erasmus+ περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό του για τον αθλητισμό. Θα χορηγήσει περίπου €265 εκατομμύρια σε μια επταετία με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, με την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών, όπως το στήσιμο αγώνων και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά έργα στα οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις μαζικού αθλητισμού, προωθώντας, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλο τον κόσμο.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έγκριση του Συμβουλίου (των κρατών μελών) αναμένεται τον επόμενο μήνα. Το πρόγραμμα Erasmus+ θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλέπε MEMO/13/1008

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: δικτυακός τόπος Erasmus+

Erasmus+ στο Facebook

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση στο Twitter #ErasmusPlus

website της επιτρόπου κας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι για επικοινωνία:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Παράρτημα 1: Υπότροφοι 2007-2013

Ο πίνακας δείχνει τον κατ’ εκτίμηση αριθμό υποτρόφων της ΕΕ για σπουδές, κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία και εθελοντισμό στο εξωτερικό στο πλαίσιο των προγραμμάτων «διά βίου μάθησης» και «νεολαία σε δράση» την περίοδο 2007-2013. Καλύπτει τις δράσεις κινητικότητας που θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του Erasmus+.

Το Erasmus+ θα παράσχει χρηματοδότηση για περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 50% σε σύγκριση με τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν υποστήριξη στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων.

Αριθμός συμμετεχόντων* 2007-2013

Χώρα

Σύνολο

Αυστρία

67 000

Βέλγιο

73 000

Βουλγαρία

41 000

Κροατία

8 000

Κύπρος

10 000

Τσεχική Δημοκρατία

93 000

Δανία

38 000

Εσθονία

24 000

Φινλανδία

68 000

Γαλλία

331 000

Γερμανία

382 000

Ελλάδα

50 000

Ουγγαρία

64 000

Ιρλανδία

30 000

Ιταλία

220 000

Λετονία

35 000

Λιθουανία

51 000

Λουξεμβούργο

8 000

Μάλτα

6 000

Κάτω Χώρες

114 000

Πολωνία

220 000

Πορτογαλία

63 000

Ρουμανία

80 000

Σλοβακία

42 000

Σλοβενία

28 000

Ισπανία

346 000

Σουηδία

50 000

Ηνωμένο Βασίλειο

162 000

Σύνολο

2 704 000

* Τα αριθμητικά στοιχεία για κάθε χώρα βασίζονται σε ετήσιες εκθέσεις εθνικών οργανισμών και σε εκτιμήσεις για ανταλλαγές που δεν έχουν αναφερθεί ακόμη στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα. Τα αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία υπολογίζονται από την έναρξη της συμμετοχής της στα προγράμματα το 2011.

1 :

Το ποσό είναι σε τρέχουσες τιμές, λαμβάνεται δε υπόψη ο κατ’ εκτίμηση πληθωρισμός της περιόδου 2014-2020. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 13 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές του 2011.


Side Bar