Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 november 2013

Finland inför EU-domstolen på grund av sämre rättigheter för personer som arbetat i andra EU-länder

EU-kommissionen har beslutat att ta Finland till EU-domstolen. Finland kräver nämligen att arbetstagare som ansöker om arbetslöshetsförmåner ska ha arbetat i Finland i minst fyra veckor (fyra månader om man är egenföretagare) för att de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som de betalat in i ett annat EU-land ska beaktas. Det här strider mot EU:s regler om fri rörlighet för arbetstagare, eftersom det leder till att alla som har arbetat i andra EU-länder, såväl finländare som andra länders medborgare, diskrimineras.

Enligt EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen, som ska underlätta den fria rörligheten för arbetstagare, måste EU-länderna beakta de perioder under vilka socialförsäkringsavgifter betalats in i andra EU-länder precis på samma sätt som försäkringsperioder enligt deras egen lagstiftning. Denna princip garanterar att arbetstagare som utnyttjat sin rätt till fri rörlighet inte går miste om socialförsäkringsförmåner som de skulle ha haft rätt till om de hade arbetat i ett och samma EU- land hela tiden. Dessa regler fastställs i artikel 48 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och preciseras vad gäller arbetslöshetsförsäkring i artikel 61 i förordning (EG) nr 883/2004.

Förordningen innebär att EU-länderna är skyldiga att tillämpa principen om arbetslöshetsförmåner från och med det att arbetstagaren ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringssystemet i landet. I Finland tillämpas denna princip endast om arbetstagaren omedelbart innan han eller hon blir arbetslös har arbetat i Finland i fyra veckor som anställd eller fyra månader som egenföretagare. Det här påverkar främst personer som arbetat i andra EU-länder eftersom personer som har arbetat lika länge, men i Finland, inte behöver uppfylla tilläggskravet för att få rätt till arbetslöshetsförmåner enligt det finska systemet.

Kommissionen uppmanade den 30 maj i år Finland att sluta diskriminera arbetstagare från andra EU-länder (se MEMO/13/470), men de finska myndigheterna har inte vidtagit några åtgärder för att uppfylla kraven.

Ytterligare information

Samordning av de sociala trygghetssystemen i EU

Ytterligare information om överträdelseförfaranden

Allmän information om överträdelseförfarandet: MEMO/12/12

Beslut om överträdelseförfaranden i november: MEMO/13/1005

Prenumerera gratis på EU-kommissionens

nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar