Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20.11.2013

Sosiaaliturva: Komissio vie Suomen oikeuteen toisessa jäsenvaltiossa työskennelleiden oikeuksien rajoittamisesta

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen EU:n tuomioistuimeen, koska Suomi ei ota toisessa jäsenvaltiossa maksettuja työttömyyskorvauskausia huomioon, ellei työttömyysetuuksia hakeva henkilö ole työskennellyt Suomessa vähintään neljän viikon (tai itsenäisten ammatinharjoittajien tapauksessa neljän kuukauden) ajan. Tämä vaatimus syrjii (sekä suomalaisia että muista jäsenvaltioista tulevia) työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet toisessa jäsenvaltiossa, ja rikkoo EU:n lainsäädäntöä, joka koskee työntekijöiden vapaata liikkumista.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevissa EU:n säännöissä, joilla helpotetaan työntekijöiden vapaata liikkumista, todetaan, että jäsenvaltioiden on otettava toisessa EU-maassa maksetut sosiaaliturvakaudet huomioon ikään kuin ne olisivat täyttyneet oman lainsäädännön mukaisesti. Tällä periaatteella varmistetaan, etteivät liikkumisvapauttaan käyttävät työntekijät menetä sosiaaliturvaetuuksia, joihin heillä olisi ollut oikeus, jos he olisivat työskennelleet koko työelämänsä ajan vain yhdessä jäsenvaltiossa. Näistä säännöistä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 48 artiklan a alakohdassa. Työttömyyskorvauksesta säädetään yksityiskohtaisemmin asetuksen (EY) N:o 883/2004 61 artiklassa.

Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava tätä periaatetta työttömyysetuuksiin heti, kun työntekijä liittyy työttömyysvakuutusjärjestelmään toimivaltaisessa jäsenvaltiossa. Suomessa sitä sovelletaan kuitenkin vain, jos henkilö on välittömästi ennen työttömäksi tuloaan työskennellyt Suomessa neljä viikkoa jonkun palveluksessa tai neljä kuukautta itsenäisenä ammatinharjoittajana. Suomen asettama lisäehto vaikuttaa erityisesti toisessa jäsenvaltiossa työskennelleisiin henkilöihin, koska henkilöiltä, joilla on vastaava työtausta mutta jotka ovat täyttäneet vakuutuskautensa Suomessa, tätä lisäehtoa ei vaadita työtaustan ja vakuutuskausien hyväksymiseksi Suomen työttömyysvakuutusjärjestelmässä.

Komissio pyysi Suomea lopettamaan tämän toisista jäsenvaltioista peräisin olevien työntekijöiden syrjinnän 30. toukokuuta 2013 antamassaan perustellussa lausunnossa (MEMO/13/470), mutta Suomen viranomaiset ovat kieltäytyneet toteuttamasta tarvittavia toimenpiteitä.

Lisätietoja:

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen EU:ssa

Lisätietoja rikkomisista:

Lisätietoja rikkomusmenettelystä yleensä: MEMO/12/12

Lisätietoja marraskuun rikkomispakettipäätöksistä: MEMO/13/1005

Tilaa Euroopan komission maksuton sähköpostitiedote newsletter on employment, social affairs and inclusion

László Andorin verkkosivut

Seuraa László Andoria Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd +32-2 299 41 07

Cécile Dubois +32-2 295 18 83


Side Bar