Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. februārī

ES atsāk savu sadarbību attīstības jomā ar Mali

Neoficiālajā attīstības ministru sanāksmē, kas šodien notiek Dublinā, Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņoja par pilnīgu attīstības palīdzības atsākšanu Mali.

Andris Piebalgs teica: „Pateicoties tam, ka Mali iestādes ir ātri pieņēmušas pārejas procesa ceļvedi demokrātijas un stabilitātes atjaunošanai, ir pavērusies iespēja atcelt piesardzības pasākumus, kas tika īstenoti pēc 2012. gada martā notikušā valsts apvērsuma, un pakāpeniski atsākt attīstības palīdzības sniegšanu, lai tādējādi apmierinātu Mali iedzīvotāju neatliekamās vajadzības.” Šim mērķim var piesaistīt līdzekļus aptuveni 250 miljonu eiro apmērā.

Viņš piebilda: „Piedaloties vērienīgajos pasākumos, kuru mērķis ir krīzes cēloņu novēršana, Eiropas Savienība apliecina savu ilgstošo apņēmību atbalstīt Mali. Mēs palīdzēsim šai valstij atjaunot demokrātiju un mieru, galvenokārt koncentrējoties uz izlīguma procesu, konfliktu novēršanu un vēlēšanu procesa atbalstīšanu. Mēs veltīsim lielu uzmanību arī nodrošinājumam ar pārtiku, ūdensapgādei un sanitārijas pakalpojumiem un izstrādāsim jaunus priekšlikumus, lai sekmētu ekonomikas atlabšanu.”

Ar komisāru Piebalgu un ES vides komisāru Janesu Potočniku ministri arī apmainījās viedokļiem par attīstības politikas programmu laikposmam pēc 2015. gada.

ES dalībvalstu attīstības ministri, par humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā komisāre Kristalīna Georgijeva un komisārs Piebalgs diskutēja arī par ES pasākumiem, kuru nolūks ir nostiprināt Āfrikas ragā un Sahelas reģionā dzīvojošo neaizsargāto kopienu izturētspēju, lai tiktu galā ar dabas katastrofu un krīžu sekām.

Pēdējais dienas kārtības temats bija Eiropadomes panāktā vienošanās par attīstības palīdzības budžetu ES daudzgadu finanšu shēmas ietvaros. Komisārs Piebalgs uzsvēra, ka ES palīdzībai paredzētā budžeta samazinājums salīdzinājumā ar Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu nozīmē to, ka ES dalībvalstīm būs jāpalielina attīstības jomai paredzētie līdzekļi to budžetos, lai ES spētu pildīt savu vispārējo apņemšanos, proti, līdz 2015. gadam atvēlēt attīstības vajadzībām 0,7 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). Nesasniedzot šo mērķi, tiks nelabvēlīgi ietekmēta ES spēja gūt labākos iespējamos rezultātus attīstības politikā.

Vispārīga informācija

No 28. janvāra līdz 2. februārim uz Mali tika nosūtīta ES misija, lai padziļināti novērtētu uz vietas pastāvošās vajadzības.

Pēc pagājušā gada martā notikušā valsts apvērsuma Eiropas Komisija bija pieņēmusi piesardzības pasākumus, ierobežojot palīdzības programmas, proti, sniedzot tiešu atbalstu vietējiem iedzīvotājiem, atbalstot pāreju uz demokrātiju un piešķirot humāno palīdzību. Pēc tam, kad Mali Nacionālā asambleja 2013. gada 29. janvārī pieņēma „Pārejas procesa ceļvedi”, tika radīti priekšnosacījumi attīstības palīdzības atsākšanai.

Plašāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Right2water webbplats:

http://www.right2water.eu/

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar